past perfect continous (C1-3) + when

7 miesięcy temuostatnia aktywność: 7 miesięcy temu
Witam
W ćwczeniach realizowanych przy temacie past perfect continous (C1-3) jest takie zdanie:
When she got a flu, she hadn't been drinking enough water.
Zastanawiam się dlaczego w drugiej części powinien być użyty czas past perfect continous.
Jeśli dobrze rozumiem, to ten czas powinien być użyty dla podkreślenia wcześniejszego odbywania się czynności w nim wyrażonej, a w tym przykładzie chyba? logiczny sens zdania jest odwrotny - kiedy zachorowała na grypę, to nie piła dość wody (czyli dopiero po zachorowaniu - nie ma tu następstwa czasów, a właściwie jest, ale jakby odwrotne). Poza tym when sugeruje pewnego rodzaju współistnienie czynności w czasie (nawet jeśli jedna z nich kończy się w momencie zaistnienia drugiej) - czy w takiej sytuacji nie powinno być wg. takiej zasady?:
When I was young, there were no houses here. (w tym zdaniu domów nie było w tym samym czasie, w którym podmiot był młody - przykład z: https://dictionary.cambridge.org/pl/grammar/british-grammar/when )
czyli: When she got a flu, she wasn't drinking enough water.
Trochę inna sytuacja ma miejsce w innym zdaniu z when z tego ćwiczenia:
Had it been snowing when you went out of the building?
Tu jest pytanie o to czy śnieg już padał, kiedy nastąpiła czynność "wyjścia z budynku", choć być może tu też wystarczyłby past continous, jako że ostatecznie czynności przebiegały równolegle - znalazłam tego typu przykłady na jakimś filmie yt i wszędzie przy when był past continous + past simple w tego typu sytuacjach, nawet jeśli wcześniejsza czynność się zakończyła. Podobne przykłady zamieszczają tutaj:
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/past-continuous-and-past-simple
np. When I woke up this morning, it was snowing.
na wcześniej wspomnianej stronie słownika cambridge są też takie przykłady pokazujące kiedy when a kiedy since:
I had a great time when I went to the coast.
I have been having a boring time since I came back home.
Not: I have been having a boring time when I came back home.
I tutaj w pierwszym zdaniu, jak rozumiem chodzi o to, że najpierw poszedłem, potem miałem/spędziłem (oba w simple past)
w drugim najpierw wróciłem, potem miałem, a właściwie mam od tamtego momentu (wróciłem simple past, ale miałem w Presen perfect contunous) i do tego jest zaznaczone, że tu when nie pasuje.
Moim zdaniem nasze zdanie dotyczy podobnej sytuacji co pierwsze zdanie, tylko że czynność trwała przez dłuższy czas, więc jest potrzebny czas ciągły past continous (nie Present perfect continous, bo czynność musiałaby trwać do teraz).
Agn_War
piotr.grela - Pytałem się o użycie czasu Past Perfect Continuous mojego zięcia Brytyjczyka, zawsze kiedy się go pytam o jego rodzimą gramatykę widzę w jego oczach niepokój. Mój zięć odpowiedział szczerze że, on nie wie a poza tym takiego czasu używa się głównie w książkach.

Gdzieś kiedyś widziałem vloga na YouTubie, że Brytyjczycy, trochę inaczej niż nam się wydaje używają czasów gramatycznych a zwłaszcza czasów Perfect.
- 7 miesięcy temu zmieniany: 7 miesięcy temu
piotr.grela - To nie jest związane z tematem ale mi się przypomniało: Past Perfect dlaczego do czynności wcześniejszej a nie późniejszej.
https://youtu.be/ZJrHC0z6Kkc
English is Fun
Trochę zaczynam to "jarzyć" ale nie do końca :-)
- 7 miesięcy temu zmieniany: 7 miesięcy temu
 

Odpowiedzi: 1

Cześć :)

Rzeczywiście, przykład lepiej ilustrowałby połączenie czasów Past Simple oraz Past Continuous. Zmieniłam przykład w ćwiczeniu, aby nie wzbudzał wątpliwości: https://www.etutor.pl/lessons/en/c1/3/1/30258
klaudia.dol
Pracownik eTutor

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie