Nowoczesne kursy językowe dla firm

Blended Learning - konwersacje z lektorem

100% koncentracji na swobodzie i płynności mówienia

nowoczesne technologie zdejmują z lektora inne obowiązki niż rozwijanie płynności wypowiedzi

50% niższy koszt Blended Learningu z eTutorem

w stosunku do szkoleń tradycyjnych, co pozwala zaoferować kurs językowy większej liczbie pracowników

20% większa efektywność Blended Learningu

w porównaniu do zajęć tradycyjnych, mierzona wynikami testów kompetencji językowych

Porozmawiajmy o wdrożeniu Blended Learningu w Twojej firmie

Skontaktuj się, by uzyskać szczegółowe informacje o Blended Learningu z platformą językową eTutor oraz dowiedzieć się, jak usprawnić szkolenia językowe w Twojej firmie.

1 980 027

zadowolonych użytkowników

A1-C2

zakres materiału

585 948 695

wykonanych ćwiczeń

16

lat doświadczenia

96%

satysfakcji z kursów

1000+

lekcji

100+

lektorów

Większa efektywność

Blended Learning jest według badań najefektywniejszą formą uczenia się, ponieważ łączy interaktywną, spersonalizowaną naukę na platformie online z angażującymi konwersacjami z lektorem.

Mniej stresująca nauka mówienia

Możliwość przygotowania się do zajęć z lektorem, z wykorzystaniem platformy online, zmniejsza stres związany z komunikacją w języku obcym, więc kursanci są bardziej zmotywowani, zaangażowani i aktywni.

Komfort nauki

Pracownicy poświęcają na przygotowanie się do zajęć tyle czasu, ile potrzebują. Dzięki nowoczesnej aplikacji mobilnej mogą robić to w dowolnym miejscu i czasie. Na zajęciach konwersacyjnych mogą więc wypowiadać się swobodnie.

Precyzyjny pomiar aktywności i postępów

Wszystkie informacje potrzebne do monitorowania nauki są dostępne w panelu administracyjnym pokazującym w czasie rzeczywistym dane dla każdej osoby uczącej się z eTutorem.

Oszczędności finansowe

Obniżenie jednostkowego kosztu nauki pozwala zmaksymalizować wykorzystanie budżetu szkoleniowego i zaoferować większej liczbie pracowników benefit w formie nauki języków obcych.

Zadowolenie pracowników

Aż 96% pracowników biorących udział w kursach w formule Blended Learning jest zadowolonych z zajęć i osiąganych efektów. Zwracają oni w szczególności uwagę na nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają im uzyskanie płynności w mówieniu.

Klienci

Blended Learning z eTutorem optymalizuje wykorzystanie budżetu szkoleniowego. Pracodawca nie płaci za godzinę zajęć z lektorem, której duża część to praca własna. Pracownik uczy się samodzielnie przed zajęciami, więc budżet jest przeznaczony w 100% na konwersacje.

Najpierw nauka własna online, potem zajęcia z lektorem

czytanie

Czytanie

Czytanie w języku obcym można z powodzeniem ćwiczyć samodzielnie, korzystając z narzędzi dostępnych na platformie językowej eTutor:

 • Diki.pl – największy na świecie słownik multimedialny,
 • Powtórki – inteligentne narzędzie do nauki słownictwa.
słuchanie

Słuchanie

Nauka rozumienia ze słuchu w Blended Learningu obejmuje zajęcia z lektorem, do których przygotowują rozwiązania e-learningowe:

 • Setki tysięcy nagrań i dialogów, którym towarzyszą polskie tłumaczenia,
 • Wysoka wartość edukacyjna materiałów audio wypracowana przez dziesiątki lektorów na przestrzeni kilkunastu lat.
pisanie

Pisanie

W Blended Learningu z eTutorem można samodzielnie nauczyć się setek tysięcy słów, a poprawność zapisu kontrolować dzięki narzędziom takim jak:

 • becorrect.com – najskuteczniejszy na świecie system sprawdzania pisowni.
mówienie

Mówienie

Dzięki zastosowaniu Blended Learningu, większość zajęć z lektorem można poświęcić na konwersacje.

 • Przygotowanie do konwersacji odbywa się na platformie eTutor, z użyciem m.in. trenera wymowy, który sprawdza i poprawia błędy.
 • Podczas zajęć z lektorem można lepiej wykorzystać czas, poświęcając go na rozmowę, a dzięki przygotowaniu ograniczyć stres związany z mówieniem.
Dowiedz się więcej

Dlaczego Blended Learning?

Blended Learning to metoda, której skuteczność potwierdzają badania nad procesami uczenia się. Stosowanie jej skutkuje szybszym i trwalszym przyswajaniem wiedzy oraz doskonaleniem umiejętności językowych.

Pierwszym elementem w Blended Learningu jest nauka własna z wykorzystaniem opracowanych przez metodyków materiałów multimedialnych dostępnych na platformie eTutor.

Drugim – równie ważnym – komponentem są zajęcia prowadzone przez lektora w sali szkoleniowej lub online, które doskonalą umiejętności wykształcone samodzielną pracą.

Dowiedz się więcej
laptop

Personalizacja, interaktywność i multimedia w Blended Learningu

Ćwiczenia i gry

Ćwiczenia i gry

Zastosowanie interaktywnych, multimedialnych i personalizowanych ćwiczeń powoduje, że uczestnicy o różnych stylach uczenia się znajdują w eTutorze narzędzia pasujące do ich osobistych preferencji zdobywania wiedzy.

Połączenie tekstów, obrazów, dźwięków, szczegółowych wyjaśnień i ciekawych informacji aktywizuje uczestników, a także wspomaga zapamiętywanie nowej wiedzy oraz ćwiczenie nowych umiejętności.

Grywalizacja motywuje do rozwoju, nagradza za aktywny udział w kursie i wciąga w dalszy proces nauki.

1000+ lekcji

1000+ lekcji

W Blended Learningu z eTutorem wszystkie materiały dydaktyczne są dostępne na interaktywnej platformie e-learningowej oraz w aplikacji mobilnej. Kursanci mogą więc przygotowywać się do zajęć z lektorem, kiedy, gdzie i jak często preferują.

By poznawanie języka obcego było szybkie, ciekawe i efektywne, każda lekcja na platformie językowej eTutor trwa tylko 15 minut i jest mocno zróżnicowana.

Opisom słówek i wyjaśnieniom zagadnień gramatycznych towarzyszą liczne przykłady użycia, materiały multimedialne, dialogi, nagrania native speakerów i inteligentne powtórki.

Konwersacje

Konwersacje

W nauce języka obcego bardzo ważna jest umiejętność płynnego mówienia i rozumienia ze słuchu. Dlatego istotnym elementem Blended Learningu są konwersacje.

Na platformie eTutor promujemy skuteczne nawyki uczenia się, w których pierwszym krokiem jest nauka własna / przygotowanie się do komunikacji, a drugim – zajęcia z lektorem.

Na zajęcia kursanci przychodzą więc wyposażeni w niezbędne zwroty i słownictwo, a to eliminuje stres i strach przed mówieniem, zwiększa płynność wypowiedzi oraz daje większą satysfakcję z komunikacji.

Program nauki

Program nauki

Podczas zajęć z lektorem kładziemy nacisk na konwersacje, ale rolą lektora jest również pomaganie kursantom w nauce, ustalanie programu nauczania, wyznaczenie celów i monitorowanie postępów.

Pomocą dydaktyczną dla lektora jest eTutor, który zawiera nie tylko materiały z zakresu General English, ale także Business English, Travel English i innych.

Spośród wszystkich zagadnień dostępnych w eTutorze, lektor wybiera te, które są dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i grupy kursantów, a w ten sposób wpływa na zakres i program zajęć.

Ewaluacja

Ewaluacja

Osoby uczące się z eTutorem wypełniają okresowe testy online, a lektor przeprowadza podczas zajęć testy na podstawie materiałów przerobionych z grupą.

W panelu administracyjnym są dostępne wszystkie wyniki testów oraz dodatkowe informacje na temat frekwencji i zaangażowania kursanta w pracę własną.

By zapewnić wysoką jakość kursów i skuteczność nauki z eTutorem, poddajemy ocenie także lektorów, zastosowaną metodologię nauczania oraz materiały dostępne na platformie.

Szybciej, łatwiej, efektywniej

Na platformie eTutor kursanci samodzielnie i we własnym tempie zdobywają nową wiedzę oraz ćwiczą kompetencje językowe.

A gdy są już dobrze przygotowani do zajęć, wtedy mogą dużo lepiej wykorzystać czas przeznaczony na konwersacje z lektorem.

Dowiedz się więcej

Połączenie e-learningu i zajęć z lektorem to klucz do sukcesu

W Blended Learningu:

Lektor koncentruje się na elementach wymagających czynnika ludzkiego, czyli konwersacjach, wyjaśnianiu wątpliwości i poprawianiu błędów.

Kursanci samodzielnie przerabiają zadany temat na platformie eTutor, a na zajęcia przychodzą już wyposażeni w wiedzę niezbędną do efektywnej komunikacji.

Podręczniki mogą być dodatkowym wsparciem, ale technologia i sztuczna inteligencja zapewniają skuteczną naukę i interakcję nie tylko przez teksty, nagrania i filmy, ale także przez natychmiastowe informacje zwrotne oraz angażujące ćwiczenia i gry.

W zajęciach tradycyjnych:

Lektor musi dzielić czas zajęć między konwersacje i naukę pozostałych umiejętności językowych takich jak czytanie i pisanie.

Kursanci poznają słownictwo i zwroty podczas zajęć z lektorem. Oczekuje się, że wszyscy nauczą się ich w jednakowym tempie i wykorzystają na zajęciach.

Podręczniki nie umożliwiają automatycznego sprawdzania błędów w czasie rzeczywistym oraz interaktywnego połączenia nagrań, transkrypcji, tłumaczeń, gier i ćwiczeń. Nie ułatwiają też nauki przez inteligentne, spersonalizowane powtórki.

Panel pracodawcy

Motywowanie do nauki

 • Narzędzia zachęcające do korzystania z platformy – na przykład grywalizacja.
 • Możliwość losowania nagród dla firmowych liderów w nauce przez eTutora.

Intensyfikowanie postępów

 • Raporty i analizy pokazujące postępy w nauce poszczególnych osób i całej firmy.
 • Rozwiązania zachęcające do nauki i informujące o postępach – na przykład alerty.

Zwiększanie frekwencji

 • Narzędzia do onboardingu pracowników.
 • Możliwość wdrożenia komunikacji z uczestnikami dostosowanej do potrzeb firmy.

Statystyki

 • Statystyki aktywności i postępów dla poszczególnych osób i na poziomie globalnym.
 • Indywidualne raporty dostosowane do potrzeb konkretnej firmy.

Nowoczesne kursy językowe dla firm

 • 100% konwersacji na zajęciach
 • Optymalizacja budżetu szkoleniowego
 • Najbardziej rozbudowany kurs językowy na rynku
 • Ponad 1000 klientów biznesowych
H&M onet TESCO
Leroy Merlin TOYOTA dpd
warta. DKMS Unilever
512 292 841
W dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00
Polityka prywatności Regulamin © All Rights Reserved eTutor.pl