Korzyści dla firm

Cyfrowe kursy językowe dla biznesu na platformie eTutor to optymalizacja kosztów, usprawnienie procesów szkoleniowych, oszczędność czasu pracy działu HR oraz poprawa skuteczności nauki języków obcych.

Niższy koszt jednostkowy kursów cyfrowych

w porównaniu do tradycyjnych szkoleń językowych.

Większa wartość firmy i skuteczność zespołu

dzięki podniesieniu kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Oszczędność czasu działu HR

ze względu na eliminację administracji, organizacji i koordynacji.

Elastyczna oferta cenowa

uzależniona od liczby osób zgłoszonych na początku okresu rozliczeniowego.

Korzyści finansowe

Kursy językowe dla całego zespołu

jako poszukiwany przez pracowników i kandydatów benefit pozapłacowy.

Większa motywacja pracowników,

ponieważ kursy językowe są ważnym elementem systemu motywacyjnego.

Skuteczniejsze pielęgnowanie talentów

przez możliwość łatwej identyfikacji najbardziej zaangażowanych osób.

Mocniejsza marka firmy na rynku pracodawców

i wizerunek innowacyjnej firmy wspierającej rozwój w nowoczesny sposób.

Korzyści wizerunkowe

Skuteczna i przyjemna forma nauki,

dzięki czemu można nauczyć się więcej, w krótszym czasie i przyswoić nową wiedzę na dłużej.

Ograniczenie stresu związanego z nauką

ze względu na brak bariery językowej, naukę we własnym tempie, w dogodnym miejscu i czasie.

Wysoki poziom motywacji i zaangażowania,

bo szybkie postępy zachęcają do tego, żeby uczyć się jeszcze więcej i osiągać jeszcze lepsze efekty.

Optymalizacja procesu szkoleniowego,

ponieważ eTutor nie wymaga rezerwowania sal, zarządzania uczestnikami i harmonogramami.

Korzyści szkoleniowe

Za co klienci cenią eTutora?