"Borrow" i "lend"

zmodyfikowany: 9 lat temu
Czym różnią się słówka "borrow" i "lend", które zdanie jest poprawne?

1. Tom could you borrow me your pen?
2. Tom could you lend me your pen?
zolty
 

Odpowiedzi: 3

Poprawne jest zdanie nr 2, ponieważ "borrow" oznacza pożyczać od kogoś, a "lend" oznacza pożyczać komuś.

Możemy więc powiedzieć:

* Can I borrow your pen?

lub:

* Could you lend me your pen?
ariessa
9 lat temuzmieniany: 9 lat temu
LEND czy BORROW

\"Borrow\", \"lend\" i \"loan\" są słowami często sprawiającymi problemy Polakom. Kłopoty takie wynikają z faktu, iż w języku polskim odpowiada im w zasadzie tylko jeden wyraz - \'pożyczać\'.

\"Borrow\" opisuje pożyczanie czegoś od (\"from\") kogoś, np.:

(1) Albert always borrows money from his friends.
Albert zawsze pożycza pieniądze od swoich przyjaciół.

\"Lend\" i \"loan\" to czasowniki odnoszące się do pożyczania czegoś innym osobom (użycie \"loan\" jest częstsze w amerykańskiej odmianie angielskiego). Możliwe są w ich wypadku dwie konstrukcje składniowe (znaczące dokładnie to samo):

- \"lend\"/\"loan\" (\'pożyczać\') + \'to, co pożyczamy\' + słówko \"to\" (\'dla\') + \'ten, komu pożyczamy\' (charakterystyczną cechą tej konstrukcji jest użycie przyimka \"to\"), np.:

(2) My bank will not lend money to the big landowners.
Mój bank nie będzie pożyczał pieniędzy wielkim posiadaczom ziemskim.
(3) Stella never loaned/ lent her toothbrush to anybody.
Stella nidgy nikomu nie pożyczała swojej szczoteczki do zębów.

- \"lend\"/\"loan\" (\'pożyczać\') + \'ten, komu pożyczamy\' + \'to, co pożyczamy\', np.:

(4) Amanda has lent my husband her favourite CD.
Amanda pożyczyła mojemu mężowi swoją ulubioną płytę CD.
(5) Amanda\'s grandfather will loan/ lend Pamela fifty dollars.
Dziadek Amandy pożyczy Pameli pięćdziesiąt dolarów.

W drugim z powyższych użyć \"lend\" i \"loan\" są czasownikami o dwóch dopełnieniach.

Omówionych w tym haśle czasowników nie używamy nigdy w znaczeniu \'wynajmować\'.

Źródło: http://www.angielski.edu.pl/zagadnienia_gramatyczne/lend_czy_borrow_268.html
Ajdija
9 lat temuzmieniany: 9 lat temu
loan to także pożyczka z banku
R-81

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie