best, the best, dlaczego w niektórych zdaniach nie ma "the" przed best?

7 lat temuostatnia aktywność: 7 lat temu
Stopień najwyższy od good is the best. Tak przynajmniej nauczyłam się. Glaczego np. w zdaniu : Poplamiłem swoją nąjlepszą koszule jest
I've stained my best shirt lub w zdaniu : Mówię to jako twój najlepszy przyjaciel : Speaking as your best friend ,
przed best nie ma "The"
miromi13
 

Odpowiedzi: 5

Przyłączam się do tego co napisał wacek:P
Brandolf
7 lat temuzmieniany: 7 lat temu
futbolowa - Dokładnie. Pewnie jest na to jakaś reguła, ale ja też mówię na wyczucie ;) - 7 lat temu
Ja bym to podyktował tym, że "the" jest niepotrzebne, bo występuje tu przymiotnik dzierżawczy "my". Mówimy: "my best shirt", albo: "the best shirt".
srela
7 lat temuzmieniany: 7 lat temu
W pytaniu miromi13 mamy do czynienia z przymiotnikami w stopniu najwyższym "the best", tyle, że "the" należy pominąć, bo mamy inne określenie - formę dzierżawczą (czyj?) - "my", "your".

Notabene, nie wiem, skąd zaczerpnięte jest tłumaczenie zdań, ale w wyrażeniu "best friend" wcale nie musi chodzić o "najlepszego" przyjaciela, lecz także o "przyjaciela" po prostu, ponieważ zwykłe "friend" znaczy trochę mniej niż przyjaciel - bywa, że to bardziej "kolega", a czasem nawet tylko "znajomy".
askawska
7 lat temuzmieniany: 7 lat temu
W zdaniach które podajesz w pytaniu, słówko "best" występuję jako przymiotnik. Pomimo iż generalna zasada mówi,że najwyższy stopień przymiotnika występuje zawsze z "the", jest wyjątek od tej reguły. Słówko "the" może zostać zastąpione przymiotnikiem dzierżawczym, i choć to minimalnie zmienia znaczenie zdania, jest poprawne gramatycznie, np.I've stained my best shirt - poplamiłem moją najlepszą koszulę,albo: I've stained the best shirt - poplamiłem najlepsza koszulę, obydwa zdania poprawne.Co do "best" w zdaniu "what do you like best", to inna bajka. Tutaj występuje jako przysłówek w stopniu najwyższym i modyfikuje czasownik "like".W takich przypadkach "the" jest zbędne, choć zapewniam was, że opinie co do tego są podzielone.Podobny przykład:Wind helps T.Gay to run fastest 100 meters.
wacek6713
Dzięki bardzo. Najbardziej przemawia do mnie odpowiedż Sreli.
miromi13

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie