Must czy have to i poprane zdanie

10 lat temu
Kiedy używamy Must czy have to ??

I np takie zdanie czy jest poprawne
My house have got two rooms and one kitchen.
kopcio700
 

Odpowiedzi: 2

absolwentka
10 lat temuzmieniany: 10 lat temu
Konieczność wynikająca z okoliczności zewnętrznych, np: czyjegoś polecenia, rozkazu, przepisu wyrażana jest czasownikiem have to:

I have to be at work before 8 o'clock - muszę być w pracy przed 8 (taki jest wymóg, nie dlatego, że tak uważam)

You have to wear a seat belt in a car - w samochodzie trzeba mieć zapięty pas ( przepis ).

Konieczność wynikająca z tzw ,,siły wyższej" wyrażamy również za pomocą have to

She has to go to hospital - musi iść do szpitala (okoliczność do tego zmusza, mimo, że nie chce tego).


Przymus wewnętrzny wyrażamy poprzez must

I must get up early in the morning - muszę wstać rano (np: chcę oglądać ulubiony program).

Czasownik must jest używany tylko w czasie teraźniejszym.

We must go now - musimy teraz iść.

W pozostałych czasach zamiast must należy użyć have to
slawek4

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie