say - tell - speak

zmodyfikowany: 12 lat temu
Ciągle się łapię na tym, że przy powtórkach tłumacząc zdania mylę słowa say i tell.

Umiałby mi ktoś wyjaśnić kiedy używamy powyższych słów, tak bym nie miała już z nimi problemów?

Jeśli chodzi o słówko speak, to akurat z nim zawsze dobrze trafiam, ale pomyślałam, że tez powinno być w tym zestawieniu.
Wampirka

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 5

ja mam taki schemat

tell komuś np tell me,she tells him itd

say coś np Ann said the truth
do tej pory mi to funkcionuje
dania57
Bilberry - ja robię tak samo
>tell me
można wprawdzie powiedzieć
>say to me
ale brzmi to sztucznie
- 10 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Przede wszystkim:
say zależnie od kontekstu znaczy:
mówić, wyrażać, powiedzieć, przypuśćmy (Say you get that job, what will you spend yourmoney on?), być napisanym (np. It says "closed". - o wywieszce w sklepie)

tell może znaczyć:
mówić, powiedzieć, opowiadać, poradzić, informować, kazać (Do what you were told!)

Jak widać wspólne znaczenia to: mówić, powiedzieć.

SAY używa się:
- kiedy kogoś cytujesz, np. 'I love you', he said.
- w mowie zależnej przed "that", np. Ammy said that she liked Gary.
(zauważ zmianę czasu w drugiej części zdania)
- jeśli po "say" chcesz podać odbiorcę, to musisz użyć "to", np.
Laura said me... jest NIEpoprawne
Laura said to me... jest POPRAWNE
- Zwykle konstrukcja wygląda tak:
SAY + that + dopełnienie
SAY + TO + odbiorca
cytat + osoba + SAY (zwykle "said")

TELL używa się:
- zawsze po "tell" występuje osoba (odbiorca), np.
She told me not to go there.
- może też występować w mowie zależnej:
He told me that he were married.

Podsumowując:
He said to his mother that he will be late.
He told his mother that he will be late.
Estiny

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Speak natomiast używamy, kiedy skupiamy się na samym procesie mówienia, abstrahując od treści czyjegoś wywodu. Np. he's speaking too loud (on mówi za głośno), he speaks Polish (on mówi po polsku), we've already spoken to him (już z nim rozmawialiśmy). Speak używa się też w znaczeniu przemawiać, głośno wyrażać jakąś opinię.
legologo

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

We use 'say' in Direct Speech. We also use 'say' in Reported Speech when 'say' is not followed by the person the words were spoken to.
example:
"I can't help you" he said. --> He said (that) he couldn't help me.

We use 'tell' in Reported Speech when it is followed by the person the words were spoken to.
example:
"I can't help you" he said to me. --> "He told me he couldn't help me.

We use 'say to-infinitive' BUT never 'say about'. We use 'tell sb', 'speak/talk about', instead.
examples:
Mum said to be home by 10 o'clock.
She |spoke/talked about/told us about| her adventures.

Expressions with 'say':
say good morning/evening etc ; say something ; say one's prayers ; say a few words ; say so ; say no more ; say for certain/sure etc
Expressions with 'tell':
tell the truth ; tell a lie ; tell (sb) the time ; tell sb one's name ; tell a story ; tell sb a secret ; tell sb the way ; tell one from another ; tell sb's fortune ; tell sb so ; tell the difference etc


Przepisałem z "Use of English".
Ajdija
12 lat temuzmieniany: 12 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

wszystko już zostało napisane, ale dodam jeszcze moją metodę:

She said (that) she was tired. (say + sentence)
She told ME she was tired. (tell + person + sentence)
hotaru85

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Pomoc i wsparcie