Mam pytanie odnośnie "used to"

6 lat temuostatnia aktywność: 6 lat temu
W tych zdaniach "use to" jest tłumczone jak "mieć zwyczaj".
They don't really like going to school as much as we used to.
I used to visit my head teacher regularly as well.

Tu natomiast jako przyzwyczajenie, dlaczego tak jest? Skąd końcówka "-ing"?
I was used to getting up so early.
I was used to putting my stuff in a certain order

A jak tłumaczyć to zdanie?
We used to love going to school.
JONY123
abmmichal - mnie link nie przenosi do tej lekcji - możesz podać nr oznaczenie lekcji? - 6 lat temu zmieniany: 6 lat temu
 

Odpowiedzi: 1

JONY123,
Temat tych mylących się konstrukcji pojawiał się już co najmniej kilkakrotnie:
https://www.etutor.pl/forum/questions?q=used+to&submitForumSearch=

U Ciebie jednak dodatkowo plącze się to z konstrukcją "like + ...ing".

Spróbuję więc od nowa to wszystko wyklarować:

1. "used to (do)" - tę konstrukcję stosujemy po to, by powiedzieć o przeszłych zwyczajach, ale głównie o różnicach między teraźniejszą a przeszłą sytuacją. "Kiedyś, dawniej było tak, a teraz inaczej", przy czym "to, co teraz" jest często tylko w domyśle: I used to get up early. I used to visit my head teacher regularly.
"Used" traktujemy tu jak czasownik w czasie Past Simple - regularne "use" z końcówką "-ed". W pytaniach i przeczeniach końcówka odpada, za to pojawia się operator "did/didn't": I didn't use to get up early. Did you use to get up early?
Po "used" mamy bezokolicznik (infinitive) kolejnego czasownika poprzedzony partykułą "to" (teraz też już to wiem, pozdrowienia dla @zaz2013): to get.

2a. be used to (sth) - być przyzwyczajonym do czegoś.
Słowo "used" traktujemy tutaj jak imiesłów bierny (Past Participle), czyli w zasadzie przymiotnik. Jego forma nie zmienia się przy przekształceniu zdań w przeczenie lub pytanie, bo to tylko tzw. "reszta zdania".
Przy przekształceniach bierze się pod uwagę czasownik "be", więc zdanie w zależności od czasu i osoby może brzmieć: I was used to getting up early. He is not used to getting up early. We will be used to getting up early soon. I would like to be used to getting up early. itd.
Po "to" (które jest tu przyimkiem najbliższym polskiemu "do") musimy użyć rzeczownika (np.: I am used to the sound of my new alarm clock now. Teraz jestem przyzwyczajony do dźwięku mojego nowego budzika) lub formy gerund, czyli czasownika z końcówką -ing (np: I am used to getting up early. - dosł.: Jestem przyzwyczajony do wstawania wcześnie).

2b. "get used to (sth)" - przyzwyczajać się do czegoś, dosł. stawać się przyzwyczajonym do czegoś.
Wszystko jak w 2a z tą jednak różnicą, że "get" wskazuje na proces przyzwyczajania i to właśnie "get" będzie kluczowe przy tworzeniu konkretnych form osób i czasów, pytań, przeczeń itd.: I am getting used to the sound of my new alarm clock/ to getting up early.

3. love +...ing - kochać/uwielbiać coś robić. Po wielu czasownikach oznaczających lubienie/nielubienie czegoś - love, like, enjoy, (don't) mind, hate... - należy użyć albo rzeczownika (I love bananas) albo wspomnianej formy gerund, czyli rzeczownika odsłownego/odczasownikowego. Ta forma oznacza czynność, ale jest wyrażona rzeczownikiem (śpiewanie, granie, wstawanie, picie, spanie).

W Twoim ostatnim przykładzie zbiegły się dwie konstrukcje - 1. used to (do - w to miejsce wchodzi czasownik "love") i 3. love ...ing (w miejscu kropek czasownik "go"). Dosłownie: Zwykliśmy kochać/uwielbiać chodzenie do szkoły.
Zręczniej można to przetłumaczyć jako: (Dawniej) uwielbialiśmy chodzić do szkoły.

Przepraszam, że się tak rozpisałam, ale nie umiałam wyrazić tego zwięźlej. :)
askawska
6 lat temuzmieniany: 6 lat temu
zaz2013 - @askawska
My też serdecznie pozdrawiamy - zaz2013 i partykuła "to" ;)
I Ciebie i wszystkich uczących się.
- 6 lat temu

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie