Mam pytanie odnosnie zdania z video

7 lat temuostatnia aktywność: 7 lat temu
w zdaniu pytajacym Why do you ask jaka zasada mówi o zastosowaniu tu operatora do czy dlatego ze to jest czas present symple czy dlatego ze jest tam zaimek pytajacy ?
JONY123

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 2

Tworząc pytania w Present Simple stosujemy operator "do" (dla 1 i 2 os. l. poj., oraz dla wszystkich osób liczby mnogiej) i "does" (tylko dla 3 os. l. poj.)

Mają one następującą konstrukcję:
Do/Does + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania

np. Does she go to school everyday? (= Czy ona chodzi codziennie do szkoły?)
Do you like him? (= Lubisz go? / Czy ty go lubisz?)

Jeżeli chcemy skonkretyzować pytanie to wtedy przed operatorem do/does stawiamy odpowiednie słówko pytające (what, why, how, which, where, when itp.), np.

Why do you do that? (= Dlaczego to robisz?)

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytaj śmiało ;-)
kasia.szczep
7 lat temuzmieniany: 7 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

A dlaczego to zdanie jest w present simple przecież można to tłumaczyć jako formę teraźniejsza ?
JONY123
kasia.szczep - Nie ma zasadniczej różnicy, ponieważ w języku angielskim można spotkać obie formy.

Użycie czasu Present Continuous nie byłoby błędem, choć bywa on również stosowany w sytuacjach gdy osoba zapytana widzi coś podejrzliwego w pytaniu i dlatego może odpowiedzieć: "Why are you asking?". Można wówczas zrozumieć takie pytanie jak "Po co ci to wiedzieć?". Wszystko zależy jednak od kontekstu.

W dialogu, o który pytasz można użyć obu konstrukcji. My jako przykład podaliśmy akurat formę odmienioną w Present Simple, ponieważ jest najbardziej powszechna, ale obie są poprawne ;-)
- 7 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.