Always na początku zdania - tak czy nie?

7 lat temuostatnia aktywność: 7 lat temu
W tym ćwiczeniu w punkcie numer należy wybrać poprawną wersję z dwóch zdań:
Bob always sees her sad.
Always Bob sees her sad.

Jako poprawne się wyświetla drugie zdanie, czyli "Always Bob sees her sad".

Podane jest następujące wyjaśnienie:
Bob zawsze widzi ją smutną.
[Always] nie wstawiamy na początek zdania.

To jak w końcu będzie? Jako poprawna jest zaznaczona wersja z "always" na początku zdania, ale według wyjaśnienia powinno być odwrotnie...
pkomarek1

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 2

Uważam, że w tym zadaniu po prostu jest pomyłka. Normalnie w takim przykładzie "always" powinien stać przed czasownikiem, i wtedy to wyjaśnienie mogłoby być. Natomiast co do jego zakazu umieszczenia na początku zdania, to ta sztywna reguła nie jest taka sztywna. Czytałem, że jest dopuszczalne umieszczenie "always" na początku, i wtedy podkreślamy jego znaczenie, coś w rodzaju emfazy.
wacek6713
karol.k - Błąd został poprawiony :) - 7 lat temu
wacek6713 - E- tutor mógłby się jednak wypowiedzieć odnośnie "always" na początku zdania. - 7 lat temu
karol.k - W celu mocnej emfazy można użyć np. "never", "seldom" na początku zdania, ale źródła są zgodne, że "always" nie może wystąpić na początku zdania (z wyjątkiem trybu rozkazującego: "Always close the door!"). Tak mówią źródła, ale zapewne można się spotkać z tym, że jakiś native kiedyś, gdzieś tego użył na początku zdania. Nie oznacza to jednak, że przez to i my możemy tak mówić, bo przez 99% natywnych użytkowników angielskiego będzie to odebrane jako błąd. - 7 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Niektóre przysłówki częstotliwości mogą rozpoczynać zdanie. Są to: "usually", "normally", "often", "frequently", "occasionally", "sometimes". Służą one wtedy emfazie.

Natomiast przysłówków częstotliwości: "always", "never", "seldom", "ever" i "rarely" nie stawiamy zwyczajowo na początku zdania prostego, oznajmującego, np. "I rarely watch TV.", a nie powiemy "Rarely I watch TV."

Oddzielną kwestią jest użycie "never", "rarely" i "seldom" w zdaniach z inwersją + czasownikiem posiłkowym, np. "Never in my life have I been so wrong.", "Seldom have I seen him happy.". Więc tą kwestię zostawiam.

Wracając do podstawowego użycia przysłówków to wyjątkiem jest przysłówek "always". Może on rozpoczynać zdanie, ale wyłącznie w trybie rozkazującym, np. "Always look on the bright side of life!".
"Never" również można postawić na początku zdania rozkazującego (ale "seldom" czy "rarely" już nie). Zatem, w normalnych zdaniach orzekających nie postawimy "always" na początku zdania.
o.bracka
7 lat temuzmieniany: 7 lat temu
wacek6713 - Dziękuję za info. - 7 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie