Czasownik relacjonujący blame w mowie zależnej

11 lat temu
Witam!

Czasownik relacjonujący "blame" w formie zależnej zalicza się do grupy:

czasownik relacjonujący + dopełnienie + przyimek (+ rzeczownik odczasownikowy)

razem z "accuse sb of" i "congratulate sb on".

A jak brzmi ten przyimek w przypadku "blame" ?

Pozdrawiam.
Mayex
 

Odpowiedzi: 1

blame sb/sth FOR sth
*She blamed him for missing the train.
*A dropped cigarette is being blamed for the fire

blame sth ON sb/sth
*Police are blaming the accident on dangerous driving

Pozdro ;)
Marzyciel
11 lat temuzmieniany: 11 lat temu

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie