much/many/a lot of kiedy używać

10 lat temu
"much" używamy kiedy mówimy o rzeczownikach niepoliczalnych, a "many" kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych. Natomiast "a lot of" możemy użyć w obu przypadkach.
Zatem, jest jakaś reguła, kiedy mam użyć much/many, a kiedy "a lot of"? Czy można to stosować zamiennie?
wojcikiewicz.j

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 2

A lot of i lots of mogą być użyte zarówno z rzeczownikami policzlnymi, jak i niepoliczlnymi:

she reads lots of books in her free time - Ona czyta dużo książek w wolnych chwilach;

You had a lot of luck, Mike. You could have been injured - Miałeś dużo szczęścia, Mike. Mogłeś się zranić.

W zdaniach twierdzących najczęsciej użyjemy a lot of lub lots of, a w przeczeniach i pytaniach much/many:

Joan has lots of friends abroad - Joan ma wielu przyjaciół za granicą;
There a lot of rain here in autumn- Mamy tutaj sporo deszczu jesienią;

She hasn't got many firends - Ona nie ma zbyt wielu przyjaciół;

Do you get much rain here? - Czy często tu pada?

Many i much w zdaniach twierdzących brzmią bardzo oficialnie ale są dopuszczalne, choć lepiej użyć wtedy lots of/a lot of. Natomiast użycie lots of/a lot of w pytaniach i przeczeniach sugeruje nieformalność wypowiedzi.
Po too, so, very i how możliwe jest wyłącznie użycie much/many.

There's too much snow outside - Na dworze jest zbyt dużo śniegu;

There are too many factories in our town and the air is very polluted - W naszym mieście jest zbyt wiele fabryk i powietrze jest bardzo zanieczyszczone.

A lot of/ lots of znaczy ,,wiele", ,,dużo". Plenty of znaczy ,,w nadmiarze", ,,pod dostatkiem".

We have a lot of food. Nobody's going to be hungry. - Mamy sporo jedzenia. Nikt nie będzie głodny;

There's plenty of food. Take some, it's too much for us - Mamy jedzenia pod dostatkiem. Weź trochę, bo dla nas to za dużo.

Kiedy few i little używane są bez przedimka ,,a" mają wydźwięk negatywny, oznaczają krytykę lub oskarżenie:

few - mało, zaledwie kilku;
little - mało, nie wiele itp.

Few people came to the meeting. I was suprised because I thought more people would be interested. - Zaledwie parę osób przyszło na spotkanie. Byłem zaskoczony, bo myślałem, że więcej osób się zainteresuje.

Hurry up! we have little time. The train leaves in 5 minutes - Pospiesz się! Mamy mało czasu, za pięć minut odjeżdża pociąg!

Few i little użyte z przedimkiema oznaczają: a few -kilka, parę. trochę, a little - trochę.
A few people came to the party so we had to borrow additional chairs -Na imprezę przyszło parę nowych osób i musieliśmy pożyczyć dodatkowe krzesła.
slawek4
wojcikiewicz.j - aż poszłam po kawę, przed rozpoczęciem lektury q=
dzięki za wyczerpującą odpowiedź(=
- 10 lat temu
slawek4 - Nie ma za co. To przyjemność. Pozdrawiam. - 10 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Do super wyczerpującej odpowiedzi Sławka dodam jeszcze coś, co wprawdzie wynika z jego przykładów, ale nie pada explicite:

few, a few - używamy z rzeczownikami policzalnymi
little, a little - z rzeczownikami niepoliczalnymi

"Few" i "little" bez przedimka, czyli w znaczeniu "mało", można stopniować:
few - fewer - fewest
little - less - least

"Less" i "least" można więc używać jako przeciwieństwo "more" i "most" w stopniowaniu opisowym:
Henry is more attractive than Ed or Joe. Henry is the most attractive.
Ed is less attractive than Henry, but Joe is the least attractive.

"Least" - występuje też w takich idiomatycznych połączeniach jak:
at least - co najmniej
Last but not least... - (wymieniony jako) ostatni, ale wcale nie najmniej ważny...

Pozdrawiam
askawska
10 lat temuzmieniany: 10 lat temu
slawek4 - Dzięki Aniu za uznanie. Pozdrawiam. - 10 lat temu
wojcikiewicz.j - jak zawsze pomocna(= z Wami to nigdy nie ma końca nauki q= pozdrawiam(= - 10 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Podobne wątki

Pomoc i wsparcie