Is he going to watch TV? Will he watch TV?

8 miesięcy temuostatnia aktywność: 8 miesięcy temu
Czy moglibyście podpowiedzieć, w jakich okolicznościach należy używać wymienionych w tytule zdań. Ciągle mam wątpliwości, zwłaszcza z pytaniem z 'Will'.
ang-nsw
piotr.grela - Dla mnie naturalna konstrukcja jest: "Is he gonna watch (the) telly"?
Moim zdaniem my Polacy nadużywamy "will" do tworzenia czasu przyszłego.
Naitivi chyba o wiele częściej używają konstrukcji - "be going to" lub czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości niż nam to się wydaje.
- 8 miesięcy temu zmieniany: 8 miesięcy temu
 

Odpowiedzi: 3

W dużym uproszczeniu:
pierwszego zdania użyjemy jeżeli oglądanie telewizji było zaplanowane, np: w środę rozmawiacie o planach na weekend.
Is he going to watch TV?

Drugiego zdania użyjemy gdy organizujemy coś na szybko, np: opiekujesz się dzieckiem i kończą Ci sie pomysły czym je zająć.
Will he watch TV?

Tutaj jest trochę teorii
https://www.etutor.pl/blog/308/Kiedy_uzywac_will%2C_be_going_to_i_Present_Continuous.html

A tutaj skrót w formie tabelki
https://www.grammar.cl/Notes/Future_Will_vs_Going.htm

Mam nadzieję, że to pomoże
imidi
Will używamy wtedy, kiedy podejmujemy spontaniczne decyzje. Future Simple (will) stosujemy również kiedy oferujemy bądź prosimy o pomoc.
damian_927
Bardzo dziękuję Wszystkim podpowiadającym za dość obszerne wyjaśnienia oraz linki.
ang-nsw

Pomoc i wsparcie