Kiedy używać will, be going to i Present Continuous

23.07.2020

Powrót do listy wpisów

Znasz film Powrót do przyszłości (Back to the Future)? Dzisiaj my, niczym Marty McFly i Doktor Brown, przeniesiemy się do przyszłości i pokażemy Ci, jak mówić i pisać po angielsku o planach, zamiarach oraz o tym, co może (ale nie musi) się wydarzyć.

W języku angielskim istnieje kilka czasów i konstrukcji językowych, których możesz używać w kontekście przyszłych wydarzeń. Warto znać różnice między nimi, aby użyć formy właściwej dla danej sytuacji. 

Kiedy używać Future Simple

Za pomocą tego czasu możesz wyrazić chęć zrobienia czegoś. Najczęściej używa się go w kontekście spontanicznych decyzji i postanowień, ale także wstępnych (nie do końca pewnych) planów. Kiedy i w jakich sytuacjach powinno się używać Future Simple?

1. Kiedy podejmujesz decyzję i ją ogłaszasz:
There isn't any milk. I will buy it.
Nie ma wcale mleka. Kupię je.

2. Kiedy składasz obietnice i gdy coś oferujesz (np. pomoc):
I will help you. 
Pomogę ci.

3. Kiedy mówisz o podejrzeniach i przypuszczeniach co do przyszłości:
He will probably buy a new computer tomorrow. 
On prawdopodobnie kupi jutro nowy komputer.

4. Kiedy uprzejmie o coś prosisz:
Will you buy this dress for me? 
Czy kupisz mi tę sukienkę?

Future Simple - budowa

Budowa zdań, pytań i przeczeń w czasie Future Simple to naprawdę nic trudnego. Zdania twierdzące tworzy się w następujący sposób:

podmiot + will + bezokolicznik + reszta zdania
My parents
(podmiot) will buy (bezokolicznik) a new car next month.
Moi rodzice kupią nowy samochód w przyszłym miesiącu. 

Julia: Moi rodzice kupią nowe mieszkanie w przyszłym roku.

Jak już pewnie wiesz (z naszego wpisu o tym, jak być uprzejmym po angielsku) w oficjalnej sytuacji należy posługiwać się pełnymi zdaniami i unikać skrótów. W mowie potocznej możesz jednak korzystać ze skrótów, czyli skróconej formy will - 'll (apostrof + ll).

I'll meet her at the shopping mall.
Spotkam się z nią w centrum handlowym.

Pamiętaj!
Do wyrażenia decyzji i planów, które zostały podjęte wcześniej niż w trakcie mówienia, nie używa się konstrukcji z will. W takich sytuacjach należy posłużyć się inną konstrukcją - o tym za chwilę.

W jaki sposób rozpoznać czas Future Simple? Posiada on kilka charakterystycznych określeń czasu:

tomorrow - jutro
soon - wkrótce
next week - w przyszłym tygodniu
next month - w przyszłym miesiącu
next year - w przyszłym roku
in the future - w przyszłości

Przejdźmy do zdań przeczących. Tworzy się je poprzez dodanie not do will. Ta zasada obowiązuje we wszystkich osobach (I/he/she/we will not). Możesz używać formy pełnej - will not, lub mniej formalnej formy skróconej - won't.

podmiot + will not / won't + bezokolicznik + reszta zdania
I
(podmiot) won't buy (bezokolicznik) anything online.
Nie kupię niczego przez internet. 

Julia: Nie kupię niczego przez internet, bo mój komputer nie działa.

Pytania w czasie Future Simple tworzymy, stawiając will przed podmiotem (inwersja):

Will + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania + ?
Will you
(podmiot) go (bezokolicznik) shopping with Jane next week?
Czy pójdziesz na zakupy z Jane w przyszłym tygodniu?

Czasu Future Simple możesz także używać do udzielania krótkich odpowiedzi na pytania zadane w tym właśnie czasie. Spójrz:

Julia: Kupisz dzisiaj trochę mleka?
Robert: Tak, kupię.

Pamiętaj, że w krótkich odpowiedziach twierdzących nie używamy formy skróconej. Odpowiadaj więc: Yes, I will., nie: Yes, I'll. W odpowiedziach przeczących możesz natomiast używać zarówno formy pełnej, jak i skróconej.

- Will you buy some milk today? 
- No, I won't. / No, I will not.
- Kupisz dzisiaj trochę mleka?
- Nie, nie kupię. 

Jeżeli chcesz poćwiczyć znajomość czasu Future Simple, przejdź do tej lekcji

Be going to - konstrukcja i zastosowanie

Konstrukcji be going to używamy, gdy mówimy o przyszłych zamiarach i intencjach. Wygląda ona następująco:

podmiot + odmieniony czasownik to be + going to + czasownik w bezokoliczniku
I'm going to take her shopping tomorrow. 
Jutro zamierzam ją zabrać na zakupy.
(ta czynność jest moim zamiarem)

Julia: Zamierzamy kupić więcej książek.

Przeczenia w konstrukcji be going to tworzy się poprzez dodanie negacji not do czasownika be. Spójrz:

podmiot + to be + not + going to + czasownik w bezokoliczniku
They
(podmiot) are not going to buy (bezokolicznik) more books.
Oni nie zamierzają kupować więcej książek.

Pytania natomiast tworzy się na zasadzie inwersji:

to be + podmiot + going to + czasownik w bezokoliczniku + ?
- Are you going to buy this book? 
- Yes, I am. / No. I’m not.
- Czy zamierzasz kupić tę książkę?
- Tak, zamierzam. / Nie, nie zamierzam.

Laura: Zamierzasz kupić tę sukienkę?
Julia: Tak, zamierzam.

Jeżeli chcesz przećwiczyć konstrukcję be going to przejdź do tej lekcji.

Kiedy i jak używać czasu Present Continuous

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Używamy go wtedy, gdy chcemy powiedzieć o ustalonych planach lub o czymś, co na pewno się wydarzy. Nie chodzi tutaj więc o prawdopodobną sytuację czynaszą spontaniczną decyzję, ale o realne do zrealizowania plany

Laura: Co robisz po pracy?
Hannah: Kupuję coś mojemu bratankowi na urodziny. 

Konstrukcja zdania twierdzącego wygląda następująco:

podmiot + to be + czasownik z “ing” + określenie czasu
She is working tomorrow evening.
Ona pracuje jutro wieczorem.
(to pewne, postanowione)

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzy się poprzez dodanie negacji not

podmiot + to be + not + czasownik z “ing” + określenie czasu
I am/I’m not working tomorrow evening. 
Nie pracuję jutro wieczorem. 

Pytania w czasie teraźniejszym Present Continuous - co pewnie Cię nie zaskoczy - tworzymy poprzez inwersję: 

to be + podmiot + czasownik z “ing” + określenie czasu
Are you working tomorrow evening?
Czy pracujesz jutro wieczorem?

Zadajesz sobie zapewne pytanie: skąd mam wiedzieć czy użyć czasu Present Continuous, czy konstrukcji be going to, skoro jedno i drugie odnosi się do moich planów w przyszłości? Porównaj tłumaczenie zdań w Present Continuous z tymi, w których użyto be going to:

He's going to get this coat. 
On zamierza kupić ten płaszcz.
(taki ma zamiar)
He's getting this coat.
On kupuje ten płaszcz.
(to ustalony plan - niemal na pewno to się stanie)

Podsumowując, konstrukcja be going to również odnosi się do planów, ale takich, które są niepewne - to bardziej nasze zamiary niż coś, co wydarzy się na 100%. 
Jeżeli natomiast nie masz pewności, że w przyszłości coś się wydarzy i mówisz o czymś, co nie jest zaplanowane (przypuszczenie), użyj czasu Future Simple (will):

Robert: Myślę, że wygram ten mecz. (nie: I think I'm winning this match. - bo wygrywanie nie jest czymś, co można przewidzieć z góry)

Pamiętaj jednak, że czas Present Continuous bywa niejednoznaczny - może być używany do mówienia o przyszłości i ustalonych planach, ale także o wydarzeniach, które dzieją się w tym momencie:

I'm buying oranges.
Kupuję pomarańcze. 

Może to znaczyć:

- kupuję pomarańcze w tym momencie
- będę kupować pomarańcze całkiem niedługo (mam to zaplanowane).

Aby uniknąć dwuznaczności można użyć be going to, by zaznaczyć, że mówimy o przyszłości:

I'm going to buy oranges.
Mam zamiar kupić pomarańcze.
(w znaczeniu: Będę kupować pomarańcze.)

Robert: Kupuję pomarańcze. (w tym momencie)
Robiert: Zamierzam kupić pomarańcze. (to mój plan)

Pamiętaj, że niektórych czasowników nie używa się w czasach ciągłych, takich, jak na przykład Present Continuous. Do tych czasowników należą między innymi: know, be, think, see, need. Jeżeli chcesz użyć jednego z tych czasowników, musisz skorzystać z will oraz czasu Future Simple lub be going to.

I will be in the shopping mall next week. / I'm going to be in the shopping mall next week.
W przyszłym tygodniu będę w centrum handlowym.

Will a be going to - podobieństwa i różnice

Be going to używamy, kiedy wyrażamy przypuszczenia oparte na obiektywnych, widocznych przesłankach oraz gdy wiemy, że coś wydarzy się w przyszłości na podstawie tego, co możemy zaobserwować obecnie. 

Look at the clouds! It's going to rain. 
Popatrz na te chmury! Będzie padało
. (ciemne chmury zwiastują deszcz)

Kiedy nie ma żadnych obiektywnych przesłanek do wyrażenia przypuszczenia, a nasza opinia bazuje na subiektywnym przekonaniu o czymś, zwykle używamy will:

I think it will rain tomorrow.
Myślę, że jutro będzie padać.
(taka jest moja opinia)
She'll help us. She's a good person. 
Ona nam pomoże. Ona jest dobrą osobą.
(to przypuszczenie opiera się na mojej subiektywnej opinii

Za Tobą sporo teorii. Pora na praktykę! Utrwal swoją wiedzę wykonując lekcje i ćwiczenia w naszym kursie! Możesz również przejść do quizu i sprawdzić, czy wiesz kiedy używać will, be going to oraz Present Simple.

PRZEJDŹ DO QUIZU


W tabelce poniżej, znajdziesz podsumowanie wymienionych we wpisie konstrukcji w pigułce. A teraz, dla relaksu po dużej dawce wiedzy, zafunduj sobie seans Back to the Future! :)

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online

Sprawdź

Pomoc i wsparcie