ZALOGUJ SIĘ

Powtórki specjalne

Czym się różnią powtórki specjalne od zwykłego systemu powtórek?

Moduł Powtórki specjalne rekomendowany jest dla zaawansowanych użytkowników serwisu. Do codziennej nauki wystarczający jest standardowy moduł Powtórki.

Główna różnica między powtórkami specjalnymi i zwykłymi polega na tym, że elementy w powtórkach specjalnych możesz powtarzać tak często jak zechcesz. Kolejne powtórki w zestawie nie są rozplanowywane w czasie, a jedynie kolejkowane do wykonania w kolejnych cyklach powtarzania. Możesz więc je wykonywać w dowolnym momencie.

Powtórki specjalne są dzielone na cykle. Pierwszy cykl zawiera wszystkie elementy z list słówek przypisanych do zestawu powtórek specjalnych. W kolejnych cyklach umieszczane są tylko te elementy, które uzyskiwały niskie oceny w poprzednich cyklach. W ten sposób skupiasz się na nauce tych elementów, które sprawiają Ci problemy, nie tracąc czasu na słówka, które dobrze znasz.

Podczas powtarzania elementów w trakcie trwania jednego cyklu powtórek specjalnych każdy z elementów powtarzany jest do momentu, gdy osiągnie ocenę 2 lub 3 (czyli zostanie przez Ciebie uznany za nauczony).

Jak tworzyć własne zestawy powtórek specjalnych?

W ramach modułu Powtórki specjalne możesz tworzyć własne zestawy list słówek do powtarzania. Przy tworzeniu zestawu powtórek specjalnych wybierasz listy słówek (systemowe lub własne), które następnie możesz powtarzać na różne sposoby, niezależnie od głównego systemu powtórek. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz powtórzyć określony zakres materiału na przykład przed sprawdzianem lub egzaminem.

Aby utworzyć nowy zestaw powtórek specjalnych, przejdź do strony Powtórki specjalne i kliknij odnośnik Nowy zestaw list słówek. Podaj nazwę zestawu i wybierz listy słówek, z których elementy zostaną dodane do zestawu.

Ile zestawów powtórek specjalnych mogę utworzyć?

Jako użytkownik bezpłatnego konta w szkole językowej eTutor.pl możesz utworzyć maksymalnie 1 zestaw. Płatni użytkownicy mogą utworzyć do 200 zestawów powtórek specjalnych z każdego języka, dla którego mają opłacony abonament.

Dlaczego w powtórkach specjalnych pojawia się tylko połowa elementów z list słówek?

Tylko w pierwszym cyklu powtórek specjalnych powtarzane są wszystkie elementy. W kolejnych cyklach system dobiera połowę elementów, które były jak dotąd najsłabiej oceniane (liczy się suma wystawionych dotychczas ocen dla elementu). Pozostałe elementy, które nie pojawiły się w danym cyklu, pojawią się w kolejnych cyklach. Częstotliwość pojawiania się elementów zależy tylko od tego, jak dobrze je pamiętasz. Dzięki tej optymalizacji skupiasz się na tych elementach, które sprawiają Ci najwięcej trudności. Nie należy się niepokoić, że nie wszystkie elementy z list słówek pojawiają się w danym cyklu powtórek.

Jakie są rodzaje powtórek specjalnych?

W ramach powtórek specjalnych dostępne są cztery główne tryby:

  • tłumaczenie na angielski – jako pytanie wyświetlane jest polskie słówko, w odpowiedzi pojawia się angielskie słówko wraz z synonimami (podobnie jak w systemie powtórek);
  • tłumaczenie z angielskiego – jako pytanie wyświetlane jest angielskie słówko i przypisane do niego przykładowe zdania, w odpowiedzi pojawia się wymowa słówka oraz jego angielski odpowiednik (ten typ ćwiczenia jest doskonały, aby ćwiczyć wymowę angielskich słów); uwaga – elementy gramatyczne nie są brane pod uwagę, przez co liczba elementów w tym trybie powtórek może być inna niż w przypadku tłumaczenia z polskiego na angielski;
  • ćwiczenie z obrazkami – nauka ze słuchu – po odsłuchaniu nagrania należy wybrać obrazek, który najbardziej do niego pasuje
  • ćwiczenie z obrazkami – dobieranie podpisów – polega na dobraniu najbardziej pasującego podpisu do przedstawionego obrazka

Dlaczego liczba elementów powtórek specjalnych w kierunku polsko-angielskim jest inna od liczby w kierunku angielsko-polskim?

W tłumaczeniach angielsko-polskich wybierane są tylko te elementy, które mają przykłady zdań zawierające w treści dane słowo angielskie. W treści pytania musi się bowiem pojawić zdanie zawierające dane słowo – inaczej nie wiadomo by było, o które znaczenie angielskiego słowa chodzi.

Jak działa powtarzanie trudnych elementów w ramach powtórek specjalnych?

Dostępne są także powtórki specjalne umożliwiające powtarzanie najtrudniejszych elementów z głównego systemu powtórek:

  • Trudne elementy angielskie powtarzane dzisiaj – trafiają tutaj elementy, które były powtarzane dzisiaj przez Ciebie w zakładce Powtórki i zostały ocenione na 1;
  • Trudne elementy – wybierane są tutaj najtrudniejsze elementy dodane przez Ciebie do powtórek, które były przez Ciebie najgorzej oceniane (brana pod uwagę jest cała historia powtórek danego elementu, a nie tylko ostatnia ocena);
  • Trudne słówka dodane w ciągu ostatnich dwóch tygodni – trafiają tutaj elementy, które zostały dodane do powtórek w ciągu ostatnich dwóch tygodni i które podczas powtórek otrzymały ocenę 1 (nie są uwzględniane elementy, które zostały dodane do powtórek, ale nie były jeszcze powtarzane).

Powtórki specjalne pozwalają na szybkie utrwalenie danego zakresu materiału. Powtórki wykonywane w ten sposób nie mają żadnego wpływu na planowane daty powtórek elementów z głównego systemu powtórek.

Elementy na liście zmieniają się dynamicznie wraz z wykonywaniem powtórek w ramach zakładki Powtórki. Każda z list ograniczona jest obecnie do maksymalnie 200 najtrudniejszych elementów.

Należy pamiętać, że test z trudnych słówek ma pełnić jedynie pomocniczą funkcję, a nie zastępować normalne powtórki wyznaczane przez algorytm. Dodatkowe powtarzanie najtrudniejszych elementów może być pomocne, ale w dłuższym okresie zwykle wystarczające jest regularne wykonywanie powtórek planowanych przez system w ramach zakładki Powtórki.