Powtórki

Jak dodawać nowe elementy do powtórek?

Podczas korzystania z eTutor oraz słownika diki.pl możesz dodawać wybrane przez Ciebie elementy do powtórek za pomocą odpowiedniego przycisku:

W lekcjach:

W słowniku:

Jak działa udzielanie odpowiedzi w powtórkach?

Odpowiedzi w powtórkach wpisujemy z klawiatury. Po wyświetleniu pytania przez system należy zacząć wpisywać odpowiedź (w przypadku większości przeglądarek nie jest konieczne klikanie w pole odpowiedzi - kursor pojawi się tam automatycznie). Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER. System wtedy zweryfikuje i oceni Twoją odpowiedź.

Wiele osób preferuje po prostu wypowiedzieć głośno odpowiedź na pytanie wyświetlane przez system. Następnie wystarczy kliknąć przycisk Sprawdź odpowiedź (lub nacisnąć klawisz ENTER) i samodzielnie ocenić, jak dobrze pamiętało się dany element. Zaletą takiego sposobu powtarzania jest jednoczesne ćwiczenie wymowy słówek.

Jak oceniać swoje odpowiedzi w powtórkach?

Podstawą skuteczności działania naszego systemu nauki są oceny wystawiane przez Ciebie przy każdej powtórce po udzieleniu odpowiedzi. Elementy, które pamiętasz słabiej, będziesz powtarzać częściej, a elementy, które już dobrze opanowałeś rzadziej, dlatego zachęcamy Cię do udzielania szczerych ocen swoich odpowiedzi.

Po udzieleniu odpowiedzi i kliknięciu przycisku Sprawdź odpowiedź (lub naciśnięciu klawisza ENTER), przycisk z proponowaną oceną zostanie podświetlony na czerwono lub zielono (w zależności czy odpowiedź była prawidłowa lub błędna). Aby zaakceptować proponowaną ocenę, należy ponownie nacisnąć klawisz ENTER. Można także wybrać inną ocenę, niż zaproponował system (na przykład gdy znasz prawidłową odpowiedź, ale pomyliłeś się przy jej wpisywaniu).

Oto znaczenie poszczególnych ocen:

 • Źle (1) – podałeś złą odpowiedź lub nie pamiętałeś odpowiedzi
 • Średnio (2) – podałeś poprawną odpowiedź, ale po chwili wahania
 • Świetnie (3) – od razu podałeś poprawną odpowiedź

Jeżeli jakiś element ocenisz na 1 zostanie on dodany do kolejki dodatkowych powtórek. Element będzie powtarzany tego dnia aż do momentu, gdy wystawisz ocenę 2 lub 3.

Jakie skróty klawiaturowe mogę stosować w powtórkach?

System powtórek można obsługiwać bez użycia myszy. Jest to dużo szybszy i wygodniejszy sposób. Aktualnie dostępne są następujące skróty klawiaturowe:

wyświetlenie odpowiedzi
ocena: źle
ocena: świetnie
ocena: średnio
odtwarzanie nagrań poszczególnych wariantów słówka
odtwarzanie nagrań przykładowych zdań przypisanych do elementu
usunięcie elementu z powtórek
podpowiada literę
statystyki powtórek elementu
dodanie notatki

Wskazówka: Podczas nauki wystarczy używać tylko jednej ręki, trzymając palce na klawiszach 1, 2, 3. Można ich używać nie tylko do oceniania odpowiedzi, ale również zamiast naciskania przycisku Enter (Sprawdź odpowiedź).

Wskazówka : Klawisz J używany do odtwarzania nagrań odpowiedzi łatwo znaleźć na klawiaturze, ponieważ posiada on specjalną wypustkę.

 • klawisz ENTER odpowiada naciśnięciu przycisku Sprawdź odpowiedź (można też użyć klawiszy 1, 2, 3); dodatkowo, można również zatwierdzić sugerowaną odpowiedź przyciskiem ENTER,
 • klawisze 1, 2, 3 odpowiadają poszczególnym ocenom (Źle, Średnio, Świetnie),
 • klawisz DELETE pozwala usunąć element z systemu powtórek (konieczne jest potwierdzenie klawiszem ENTER),
 • klawisze J, K oraz L pozwalają odtwarzać nagrania słówek po udzieleniu odpowiedzi (klawisze K i L odpowiadają drugiemu i trzeciemu nagraniu, jeśli dany element je posiada),
 • klawisze M oraz , (przecinek) i . (kropka) pozwalają odtwarzać nagrania przykładowych zdań przypisanych do elementów,
 • klawisz = (znak równości) pozwala na dodanie własnej notatki do danego elementu w powtórce.

Jaka jest różnica między powtórkami zaplanowanymi na dany dzień, a nowymi elementami?

Nowe elementy, które dodajesz do powtórek trafiają na osobną listę niż powtórki zaplanowane przez nasz algorytm na dany dzień. Powtórki zaplanowane na dziś są wykonywane w pierwszej kolejności, dopiero po ich wykonaniu można przejść do nowo dodanych elementów. Liczba powtórek z nowymi elementami jest oznaczona symbolem “+”. Jeśli na górnym pasku widzisz liczbę bez plusa, to masz do przerobienia jeszcze powtórki zaplanowane na dziś:

Dopiero, gdy wykonasz wszystkie zaplanowane na dziś powtórki, zobaczysz liczbę nowych elementów, które dodałeś do powtórek, czyli elementów, które nie zostały jeszcze ani razu przerobione:

Nowe powtórki ocenione na 2 lub 3 powodują zmniejszenie liczby z plusem oraz przeniesienie ich do algorytmu, który zaplanuje datę następnego powtórzenia danego hasła. Ocenianie nowych powtórek na 1 nie powoduje zmniejszenia liczby z plusem - te nowe powtórki będą sklasyfikowane jako nowe do momentu wystawienia im pierwszej pozytywnej oceny (2 lub 3).

Gdzie znajdę statystyki postępów?

W zakładce Twoje postępy dostępnej w menu w prawym górnym rogu serwisu masz dostęp do statystyk, które pozwalają Ci monitorować proces nauki. Najważniejsze informacje prezentowane w statystykach dotyczą wykonywanych przez Ciebie powtórek elementów z list słówek. W statystykach uwzględniane są elementy znajdujące się aktualnie w systemie powtórek, z list słówek dostępnych w zakładce Słówka (z uwzględnieniem elementów słownictwa, elementów gramatycznych oraz własnych elementów dodanych przez Ciebie).

Pamiętaj, że jeżeli usuniesz jakąś listę słówek z systemu powtórek (a wraz z nią informacje o postępach nauki i wykonanych powtórkach), to nie będzie ona uwzględniana w statystykach.

Co oznaczają poszczególne liczby powtórek wyświetlane w statystykach?

Powtórki wykonywane każdego dnia dzielą się na cztery grupy. W statystykach można sprawdzić liczbę powtórek poszczególnych rodzajów:

 • zaległe – liczba zaległych powtórek z poprzednich dni (takie powtórki wykonywane są w pierwszej kolejności); jeśli zaległe powtórki nie zostaną wykonane, to przechodzą na kolejny dzień
 • zaplanowane na dzisiaj – liczba powtórek które zostały zaplanowane na dzisiejszy dzień (jeżeli nie zostaną wykonane, pojawią się w powtórkach następnego dnia jako zaległe powtórki)
 • dodatkowe – są to powtórki elementów, które zostały już danego dnia powtórzone, ale otrzymały ocenę 1; takie elementy powtarzane są ponownie po wykonaniu innych powtórek zaplanowanych na dzień aż do momentu gdy otrzymają ocenę 2 lub 3 (taka dodatkowa powtórka ma na celu lepsze utrwalenie trudnego elementu) lub ich przeterminowania (dodatkowe powtórki ulegają przetrminowaniu z końcem dnia następnego licząc od dnia ocenienia powtórki negatywnie - 1)
 • nowe elementy czekające na pierwsze powtórzenie – powtórki które dopiero zostały dodane do systemu powtórek i nie były jeszcze powtarzane (są one wyświetlane po wykonaniu powtórek zaległych i powtórek zaplanowanych na dany dzień)

Co się dzieje z dodatkowymi powtórkami niewykonanymi w danym dniu?

Dodatkowe powtórki zaplanowane na dany dzień powinny być wykonane w dniu, kiedy została wykonana oryginalna powtórka lub dniu następnym. W przypadku, gdy dodatkowa powtórka nie zostanie wykonana w tym terminie, nie przechodzi na kolejne dni. Oczywiście samo słówko pozostaje w powtórkach, będzie ono po prostu powtarzane w dniu, w którym algorytm wyznaczył kolejną powtórkę.

Przy wyznaczniu daty kolejnej powtórki dla elementu brana jest pod uwagę tylko pierwsza ocena dla elementu wystawiona danego dnia. Przy ocenianiu dodatkowych powtórek znaczenie ma tylko, czy wystawiona zostanie negatywna ocena (1), czy pozytywna ocena (2 lub 3). Element, który otrzymał negatywną ocenę będzie pojawiał się w powtórkach na dany dzień do momentu otrzymania pozytywnej oceny lub jego przedawnienia.

Dodatkowe menu w powtórkach - co tam znajdę?

Nad danym elementem w powtórkach po prawej stronie znajduje się ikonka menu. Po jego rozwinięciu możesz przejść do:

 • działu pomocy,
 • narzędzia Przefiltruj lub podziel
 • elementów w powtórkach
 • kalendarza powtórek
 • narzędzia Rozkładanie powtórek

Jak korzystać z funkcji "Przefiltruj lub podziej powtórki"?

Używając tego narzędzia, możesz wybrać typy elementów, dla których chcesz wykonać powtórki oraz podzielić zaplanowane na dziś powtórki na mniejsze cykle. Pozwala to uczyć się większego materiału partiami po zdefiniowanej przez siebie liczbie elementów.

Aby wyłączyć cykle powtórek wyświetl ponownie okienko Przefiltruj lub podziel i wybierz opcję Przwróć ustawienia domyślne a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Kalendarz powtórek – w jaki sposób zaplanować kilka dni wolnego?

Każdemu należy się odpoczynek! Kalendarz powtórek pozwala Ci zaplanować wolne dni. Klikając w kalendarzu datę z przyszłości, oznaczysz ją jako dzień wolny od nauki. System nie będzie wtedy planował powtórek na ten dzień. Tego dnia nie będą również wysyłane do Ciebie przypomnienia związane z procesem nauki.

Dostęp do kalendarza powtórek uzyskasz na stronie Twoje postępy (widocznej w rozwijalnym menu w prawym górnym rogu ekranu), a następnie wybierając zakładkę Kalendarz powtórek.

Aby zaplanować wolne dni w przyszłym miesiącu, skorzystaj ze strzałek nad kalendarzem do przełączania się między miesiącami.

Kalendarz powtórek

Liczby w kalendarzu pokazują, ile powtórek jest aktualnie zaplanowanych na dany dzień. Zaległe powtórki z poprzednich dni wyświetlane są w kolorze czerwonym.

Jak dostosować częstotliwość powtórek?

Aby zmienić częstotliwość, z jaką planowane są powtórki, przejdź na stronę Ustawienia. Możesz wybrać jedno z trzech ustawień częstotliwości planowania powtórek:

 • wysoka (częstsze powtórki),
 • normalna (domyślne ustawienie),
 • niska (rzadsze powtórki).

Czy mogę zmienić kierunek wykonywania powtórek, aby jako pytanie pojawiało się słówko w języku obcym?

Obecnie moduł Powtórki w serwisie nie wspiera możliwości zmiany kierunku wykonywania powtórek. Zalecamy wykonywanie powtórek w kierunku z języka polskiego na język obcy. W ten sposób ćwiczymy nie tylko pasywne rozumienie obcych słów, ale także ich aktywną znajomość. Co więcej, słówka utrwalane w ten sposób zostają zapamiętane na dłuższy okres, niż podczas ćwiczenia ich w sposób pasywny.

Możliwość powtarzania elementów w kierunku z języka obcego na język polski dostępna jest jednak w ramach modułu Powtórki specjalne. W ramach tego modułu można tworzyć własne zestawy list słówek, a następnie powtarzać zawarte w nich elementy na różne sposoby, niezależnie od głównego modułu powtórek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Pomoc: Powtórki specjalne.

Ile powtórek mogę wykonać, jeżeli nie mam opłaconego abonamentu?

Posiadając konto bez opłaconego abonamentu, można bezpłatnie przetestować system powtórek, wykonując maksymalnie 500 powtórek. Do limitu wliczają się wszystkie powtórki wykonane na danym koncie od momentu jego założenia. Po przekroczeniu limitu konieczne jest opłacenie abonamentu na jeden z naszych kursów, aby móc nadal korzystać z modułu powtórek.

Dlaczego w powtórkach pojawiły mi się elementy, których nie dodawałem?

Kursy eTutor są stale aktualizowane i rozbudowywane o nowe materiały. Od czasu do czasu zachodzi potrzeba dodania nowych elementów do istniejących list słówek. Takie elementy automatycznie pojawiają się w powtórkach u osób, które mają dodane do powtórek wszystkie pozostałe elementy z listy. W każdej chwili możesz usunąć takie elementy z powtórek, jeżeli nie chcesz się ich uczyć.

Pomoc i wsparcie