ZALOGUJ SIĘ

Powtórki

Jak dodawać nowe elementy do powtórek?

Podczas korzystania z eTutor oraz słownika diki.pl możesz dodawać wybrane przez Ciebie elementy do powtórek za pomocą odpowiedniego przycisku.

W lekcjach kliknij Dodaję do powtórek, a w słowniku symbol plus (+).

Jak działa udzielanie odpowiedzi w powtórkach?

Po wyświetleniu zapisanej powtórki możesz zacząć wpisywać odpowiedź, korzystając z klawiatury (dostępna przy użyciu kursora jest także klawiatura ze znakami diakrytycznymi powiązana z językiem kursu). Poprawność Twojej odpowiedzi zostanie zweryfikowana i oceniona przez system po kliknięciu ENTER (możesz też kliknąć przycisk Sprawdzam).

Odpowiedzi możesz też udzielać, wypowiadając na głos wskazaną przez system frazę. Zaletą tego sposobu jest jednoczesne ćwiczenie wymowy słówek.

Jak oceniać swoje odpowiedzi w powtórkach?

Podstawą skuteczności działania naszego systemu są oceny wystawiane przez Ciebie po udzieleniu odpowiedzi. Mechanizm planuje częstotliwość danego elementu w zależności od oceny, którą wystawisz. Po udzieleniu odpowiedzi otrzymasz sugestię oceny — system weryfikuje czy wpisana przez Ciebie fraza była prawidłowa. Jeśli się z nią zgadzasz, kliknij ENTER. Jeśli uważasz za bardziej adekwatną inną ocenę, możesz dokonać zmiany, używając klawiszy 1, 2, 3 na swojej klawiaturze lub klikając bezpośrednio na przyciski.

Definicja poszczególnych ocen:

  • Źle (1) — podałeś złą odpowiedź lub nie pamiętałeś odpowiedzi
  • Średnio (2) — podałeś poprawną odpowiedź, ale po chwili wahania
  • Świetnie (3) — od razu podałeś poprawną odpowiedź

Jeżeli jakiś element ocenisz na 1 zostanie on dodany do kolejki dodatkowych powtórek. Element będzie powtarzany tego dnia aż do momentu, gdy wystawisz ocenę 2 lub 3.

Jakie skróty klawiaturowe mogę stosować w powtórkach?

Ćwiczenie powtórek może się odbywać bez użycia myszy, korzystając z przygotowanych przez nas skrótów klawiaturowych. Jest to znacznie szybszy i wygodniejszy sposób, który wybiera większość naszych użytkowników. Poniżej legenda dostępnych na platformie skrótów klawiaturowych.

Klawisz enter

wyświetlenie odpowiedzi

Klawisz 1

ocena: źle

Klawisz 3

ocena: świetnie

Klawisz 2

ocena: średnio

Klawisz J Klawisz K Klawisz L

odtwarzanie nagrań poszczególnych wariantów słówka

Klawisz M Klawisz przecinek Klawisz kropka

odtwarzanie nagrań przykładowych zdań przypisanych do elementu

Klawisz delete

usunięcie elementu z powtórek

Klawisz prawy nawias

podpowiada literę

Klawisz znak równości

dodanie notatki

  • Podczas nauki najlepiej używać jednej ręki trzymając palce na klawiszach 1, 2, 3, a drugiej na klawiszu ENTER,
  • klawisz ENTER odpowiada naciśnięciu przycisku Sprawdzam, a także możesz nim zatwierdzić sugerowaną odpowiedź
  • klawisze 1, 2, 3 odpowiadają poszczególnym ocenom (Źle, Średnio, Świetnie),
  • klawisz DELETE pozwala usunąć element z systemu powtórek (konieczne jest potwierdzenie klawiszem ENTER),
  • klawisze J, K oraz L pozwalają odtwarzać nagrania słówek po udzieleniu odpowiedzi (klawisze K i L odpowiadają drugiemu i trzeciemu nagraniu, jeśli dany element je posiada),
  • klawisze M oraz , (przecinek) i . (kropka) pozwalają odtwarzać nagrania przykładowych zdań przypisanych do elementów,
  • klawisz = (znak równości) pozwala na dodanie własnej notatki do danego elementu w powtórce,
  • kombinacja klawiszy CTRL+S służy do zapisania gotowej notatki.

Jaka jest różnica między powtórkami zaplanowanymi na dany dzień a nowymi elementami?

Nowe elementy, które dodajesz do powtórek, trafiają na osobną listę niż powtórki zaplanowane przez nasz algorytm na dany dzień. Powtórki zaplanowane na dziś są wykonywane w pierwszej kolejności, dopiero po ich wykonaniu można przejść do nowo dodanych elementów. Liczba powtórek z nowymi elementami jest oznaczona nawiasem “(…)”. Jeśli na górnym pasku widzisz liczbę bez nawiasu, to masz do przerobienia jeszcze powtórki zaplanowane na dziś:

Dopiero, gdy wykonasz wszystkie zaplanowane na dziś powtórki, zobaczysz liczbę nowych elementów, które dodałeś do powtórek, czyli elementów, które nie zostały jeszcze ani razu przerobione:

Nowe elementy ocenione na “Średnio” lub “Świetnie” wpadają do ogólnego modułu powtórek, co powoduje zmniejszenie liczby w nawiasie. Ocena nowego elementu na “Źle” oznacza, że element będzie powtarzany tego dnia aż do momentu wystawienia mu pierwszej pozytywnej oceny (“Średnio” lub “Świetnie”).

Gdzie znajdę statystyki postępów?

Znajdziesz je w zakładce Twoje postępy po rozwinięciu bocznego Menu, dzięki nim będziesz mógł monitorować proces nauki. Większość informacji dotyczy powtórek, między innymi: liczby elementów do wykonania i ich rodzaj. Dodatkowo znajdziesz informacje o czasie nauki, swoich osiągnięciach i innych aktywnościach.

Pamiętaj, że jeżeli usuniesz jakąś listę słówek z systemu powtórek (a wraz z nią informacje o postępach nauki i wykonanych powtórkach), to nie będzie ona uwzględniana w statystykach.

Co oznaczają poszczególne liczby powtórek wyświetlane w statystykach?

Powtórki wykonywane każdego dnia dzielą się na cztery grupy. W statystykach można sprawdzić liczbę powtórek poszczególnych rodzajów:

  • nowe – dodawane ze słownika lub z lekcji, trafiają do osobnej puli elementów czekających na pierwsze powtórzenie/wykonanie (przydzielenie oceny). Informuje o niej liczba w nawiasie. Przejdziesz do nich po wykonaniu powtórek zaległych i zaplanowanych na dany dzień. Nowe elementy ocenione na “Średnio” lub “Świetnie” wpadają do ogólnego modułu powtórek (system zacznie je planować), co powoduje zmniejszenie liczby w nawiasie. Ocena nowego elementu na “Źle” oznacza, że element będzie powtarzany tego dnia aż do momentu wystawienia mu pierwszej pozytywnej oceny (”Średnio” lub “Świetnie”).
  • zaplanowane na dzisiaj (liczba przed nawiasem) - liczba powtórek, które zostały zaplanowane na dziś, wykonujemy je w pierwszej kolejności. Jeśli nie zostaną wykonane, to pojawią się następnego dnia jako zaległe. Liczba przed nawiasem informuje o nich.
  • zaległe – są one uwzględnione w liczbie powtórek zaplanowanych na dzisiaj, jest to liczba powtórek z poprzednich dni. Są one wykonywane w pierwszej kolejności, następnie zaplanowane na dziś i nowe. W przypadku, gdy zaległe elementy nie zostaną wykonane, to przechodzą na kolejny dzień.
  • dodatkowe – to powtórki wykonane danego dnia, ale otrzymały ocenę 1 (źle). Są one powtarzane po wykonaniu zaplanowanych powtórek do momentu, gdy otrzymają ocenę 2 (średnio) lub 3 (świetnie). Mogą się one przeterminować z końcem następnego dnia, licząc od dnia oceniania powtórki negatywnie (ocena 1). Oczywiście samo słówko pozostaje w powtórkach, będzie ono po prostu powtarzane w dniu, w którym algorytm wyznaczył kolejną powtórkę.

Dodatkowe menu w Powtórkach – co tam znajdę?

W prawym górnym rogu każdego elementu modułu powtórek znajduje się ikona menu. Po jego rozwinięciu możesz przejść do sekcji:

  • Ustawienia powtórek
  • Elementy w powtórkach
  • Zgłoś sugestię
  • Pomoc

Jak dostosować częstotliwość powtórek?

Aby zmienić częstotliwość, z jaką planowane są powtórki, przejdź na stronę Ustawienia powtórek. Możesz wybrać jedno z trzech ustawień częstotliwości planowania powtórek:

  • wysoka (częstsze powtórki),
  • normalna (domyślne ustawienie),
  • niska (rzadsze powtórki).

Filtrowanie i cykle

Używając tego narzędzia, możesz wybrać typy elementów, dla których chcesz wykonać powtórki oraz podzielić zaplanowane na dziś powtórki na mniejsze cykle. Pozwala to uczyć się większego materiału partiami po zdefiniowanej przez siebie liczbie elementów.

Aby wyłączyć cykle powtórek, ponownie przejdź do funkcji Filtrowanie i cykle, wybierz opcję Przywróć ustawienia domyślne, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Kalendarz powtórek – w jaki sposób zaplanować kilka dni wolnego?

Każdemu należy się odpoczynek, a kalendarz powtórek pomaga Ci zaplanować dni wolne. Kliknij ikonę palmy, aby uczynić ten dzień wolnym od powtórek — system nie zaplanuje powtórek na ten dzień ani nie będzie przesyłał powiadomień związanych z procesem nauki.

System przeniesie te powtórki na pierwszy dostępny dzień po urlopie — warto ustawić niską częstotliwość powtórek. Dostęp do kalendarza powtórek uzyskasz na stronie Ustawienia powtórek (widocznej w rozwijanym menu w prawym górnym rogu modułu powtórek), a wybierając zakładkę Kalendarz powtórek.

Liczby w kalendarzu pokazują, ile powtórek jest aktualnie zaplanowanych na dany dzień. Zaległe powtórki z poprzednich dni wyświetlane są w kolorze czerwonym.

Kalendarz powtórek

Czy mogę zmienić kierunek wykonywania powtórek, aby jako pytanie pojawiało się słówko w języku obcym?

Obecnie moduł Powtórki w serwisie nie wspiera możliwości zmiany kierunku wykonywania powtórek. Zalecamy wykonywanie powtórek w kierunku z języka ojczystego na język obcy. W ten sposób ćwiczymy nie tylko pasywne rozumienie obcych słów, ale także ich aktywną znajomość. Co więcej, słówka utrwalane w ten sposób zostają zapamiętane na dłuższy okres, niż podczas ćwiczenia ich w sposób pasywny.

Możliwość powtarzania elementów w kierunku z języka obcego na język ojczysty dostępna jest jednak w ramach modułu Powtórki specjalne. W ramach tego modułu można tworzyć własne zestawy list słówek, a następnie powtarzać zawarte w nich elementy na różne sposoby, niezależnie od głównego modułu powtórek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Pomoc: Powtórki specjalne.

Ile powtórek mogę wykonać, jeżeli nie mam opłaconego abonamentu?

Posiadając konto bez opłaconego abonamentu, można bezpłatnie przetestować system powtórek, wykonując maksymalnie 500 powtórek. Do limitu wliczają się wszystkie powtórki wykonane na danym koncie od momentu jego założenia. Po przekroczeniu limitu konieczne jest opłacenie abonamentu na jeden z naszych kursów, aby móc nadal korzystać z modułu powtórek.

Dlaczego w powtórkach pojawiły mi się elementy, których nie dodawałem?

Kursy eTutor są stale aktualizowane i rozbudowywane o nowe materiały. Od czasu do czasu zachodzi potrzeba dodania nowych elementów do istniejących list słówek. Takie elementy automatycznie pojawiają się w powtórkach u osób, które mają dodane do powtórek wszystkie pozostałe elementy z listy. W każdej chwili możesz usunąć takie elementy z powtórek, jeżeli nie chcesz się ich uczyć.