Pomoc: Poziomy zaawansowania - skala Rady Europy

Podsumowanie wiedzy, jaką kursant powinien zdobyć na poziomie C2 na platformie eTutor


I. Zagadnienia gramatyczne
Gdy osiągniesz poziom C2 na platformie eTutor, powinieneś znać i rozumieć następujące zagadnienia gramatyczne:

Czasy gramatyczne:

Future Perfect
Future Perfect Continuous


Pozostałe zagadnienia:

Wyrazy łączące (discourse markers)
Unreal past
Wyrzutnia (pominięcie, wielokropek)
Hyphen
Nominalizacja
Interpunkcja
Participle clauses with adverbial meaning
Fronting


II. Zagadnienia leksykalne
Na poziomie C2 powinieneś znać słownictwo z wymienionych grup leksykalnych:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Zwierzęta rodent, crustacean, dust mite
Ptaki heron, starling, partridge, finch
Biznes revenue, insolvent, perks of a job
Geologia epoch, mica, granite, basalt, corundum
Biologia biomass, anaerobic, microbe, allele
Ryby turbot, black pollock, haddock, bluefish
Ludzkie ciało tonsils, nasal cavity, femur, hamstring
Zdrowie ointment, contraindications, immunize
Giełda prospectus, debenture, bull market
Praca semi-skilled, commuter train, state holiday
Prawo perjury, case law, prosecution, press charges
Ogrodnictwo cultivation, sprinkler, manure, trellis
Ekonomia merchandise, commodity, market value
Przestępstwa shoplift, abduction, ransom, contraband
Kolory tint, carmine, mauve, maroon
Części samochodowe alternator, nozzle, axle, piston
Przysłowia A penny saved is a penny earned.
Sprzęt elektroniczny cathode, resistor, fault tolerance, insulator
Fizyka friction, gravitate, antimatter, prism
Środowisko naturalne renewable, habitat, carnivore, predator
Zanieczyszczenia środowiska oil spill, waste water, landfill site, deforestation
Klimat steppe climate, polar ice cap climate, taiga
Polityka appoint, takeover, tenure, constituency
Historia primeval, squire, orb, sundial
Religia confirmation, rejoice, penance, secular
Higiena pantyliner, moisturizing, cuticles, blackhead
Prace budowlane refurbishment, hoist, tar, partition
Chemia solvent, nitric acid, wire gauze, specimen
Piłka nożna equalizer, dummy, offside trap
Futbol amerykański kicking tee, touchdown, quarterback
Baseball batting glove, pitcher's plate, catcher
Język literacki ample, lush, zeal, oblivion, peril
Choroby sunstroke, Lyme disease, sinusitis, nephritis
Programowanie komputerowe optimize, variable, conversion, interface
Matematyka integer number, decimal point, exponent
Rośliny perennial plant, pansy, marigold
Domy zwierząt hutch, burrow, pasture, lodge, cage
Odgłosy wydawane przez zwierzęta bray, bleat, cheep, gobble, coo, hoot
Ubezpieczenie liability insurance, assessor, policy
Broń (starożytna i nowoczesna) chain mail, battering ram, gauntlet, cannon


III. Rozmówki i różne sytuacje
Gdy zakończysz naukę na poziomie C2, powinieneś poradzić sobie językowo w każdej, nawet niespodziewanej i stresującej sytuacji.


IV. Pisanie
Powinieneś umieć poradzić sobie z następującymi formami pisemnymi:

Notatka z wykładu
Wywiad
Dialog
Post na fanowskim forum
E-mail do firmy ubezpieczeniowej


V. Czytanie
Na poziomie C2 powinieneś poradzić sobie z czytaniem następujących tekstów:

Przewodnik po ekonomii
Notatka historyczna
Fragment powieści


VI. Słuchanie
Nie powinieneś mieć problemów ze zrozumieniem każdej formy wypowiedzi, na dowolny temat, nawet na temat zupełnie dla Ciebie obcy.

Pomoc i wsparcie