Pomoc: Poziomy zaawansowania - skala Rady Europy

Podsumowanie wiedzy, jaką kursant powinien zdobyć na poziomie C1 na platformie eTutor

I. Zagadnienia gramatyczne
Gdy osiągniesz poziom C1 na platformie eTutor, powinieneś znać i rozumieć następujące zagadnienia gramatyczne:

Czasy gramatyczne:

Past Perfect Continuous
Future in the Past


Pozostałe zagadnienia:

Konstrukcja "had better" i "would rather"
Emfaza
Zdania okolicznikowe (adverbial clauses)
Cleft sentences
Present Perfect Continuous w mowie zależnej
Tryby warunkowe w mowie zależnej
Had it not been for/ Were it not for
Subject-verb agreement


II. Zagadnienia leksykalne
Na poziomie C1 powinieneś znać słownictwo z wymienionych grup leksykalnych:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Wiedza, nauka inferential knowledge, impart, crib sheet
Idiomy bite the dust, by leaps and bounds
Osobowość road hog, layabout, daydreamer, tomboy
Cechy charakteru chatterbox, astute, conscientious, sloppy
Wyobraźnia i sny figment of imagination, mesmerise, eerie
Niepełnosprawność handicapped, severely disabled, impaired
Wygląd feminine, alluring, disheveled, hunky
Pozwolenia i zakazy clearance, liberties, law enforcement
Przysłowia that was the straw that broke the camel's back
Młodość, dorastanie, starość consenting adult, gilded youth, puberty
Moda be in fashion, dress to kill, dated, fashion victim
Materiały i wzory paisley, leatherette, candy striped, linen
Ciąża amniotic fluid, embryo, umbilical cord
Wybory i decyzje fallacy, criterion, tentative decision, objective
Amerykański slang pickled, nark, goof, bonkers, airhead
Komputery motherboard, touch screen, benchmark
Internet cyberspace, spyware, file server, bandwidth
Gry komputerowe flight simulator, stealth game, hack-and-slash
Marketing hoarding, trademark, classified ad
Ruch tiptoe, creep, stroll, stride, trot
Sport pole vault, javelin throwing, knockout, fencer
Uczucia go bananas, feel the pinch, nagging feeling
Majsterkowanie gasket, plywood, hacksaw, measuring tape
Domy wendy house, open house, doorstep
Dobroczynność benevolence, charity box, auction rooms, knock down
Wychowanie obedience, fosterage, ill-mannered
Państwa i miasta North Korea, China, Brazil
Języki i narodowości Dane, Serbian, Belarusian, Icelander, Japanese
Kłótnie brawl, wrangle, shouting match, split hairs
Demonstracje i protesty wildcat strike, peace march, flying picket
Tworzenie filmów B-movie, the credits, flashback, close-up
Sława spotlight, starlet, make your name
Prasa coverage, press cutting, libel
Jedzenie prawns, casserole, veal, yolk, condiment
Owoce redcurrant, tangerine, cranberry
Warzywa pip, courgette, turnip, a clove of garlic
Ruch drogowy bus lane, dead end, toll road, roundabout
Wykroczenia w ruchu drogowym penalty point, head-on crash, jaywalking
Sztuka i architektura facade, drawbridge, courtyard, vault
Dzwięki i zapachy giggle, sniff, stammer, stench, racket
Wojsko air raid, battleship, briefing
Stopnie wojskowe lieutenant, brigadier, petty officer, colonel
Ubrania inside out, earmuffs, cufflink, embroidery
Przemysł i technologia assembly line, steel mill, smelter
Obuwie toe-strap, studded boots, wedge heels
Naczynia kuchenne cleaver, percolator, dredger, caster
Zastawa stołowa i ceramika side plate, rim soup bowl, ramekin, tureen
Kosmos i przestrzeń kosmiczna spacesuit, stellar, launch, lunar
Muzyka overture, tab, resonance, encore
Transport wodny motorboat, cargo ship, porthole, hovercraft


III. Pisanie
Powinieneś umieć poradzić sobie z następującymi formami pisemnymi:

Rozprawka argumentacyjna
Opis problemu technicznego
Prośba o poradę
Porada dla kogoś
Opis zdarzenia


IV. Czytanie
Na poziomie C1 powinieneś poradzić sobie z czytaniem następujących tekstów:

Artykuł z poradami
Ulotka z informacjami o jakimś produkcie
Zabawny artykuł
Wywiad
Artykuł ze specjalistycznej gazety


VI. Słuchanie
Powinieneś rozumieć dłuższe wypowiedzi złożone, również na tematy dla Ciebie obce. Powinieneś również rozumieć treść filmów, audycji radiowych i programów telewizyjnych na różne tematy.

Pomoc i wsparcie