Pomoc: Poziomy zaawansowania - skala Rady Europy

Podsumowanie wiedzy, jaką kursant powinien zdobyć na poziomie B2 na platformie eTutor


I. Zagadnienia gramatyczne
Gdy osiągniesz poziom B2 na platformie eTutor, powinieneś znać i rozumieć następujące zagadnienia gramatyczne:

Czasy gramatyczne:

Future Continuous


Pozostałe zagadnienia:

"The" z nazwami własnymi
Przedimek zerowy
Trzeci tryb warunkowy
Mieszane tryby warunkowe
Kauzatywna forma have - have sth done
Strona bierna - różne czasy
Czasowniki modalne w przeszłości (could, be able to, have to)
Różne zastosowania przyimków (in, at, on, by, for, of, to, with)
At the end vs. in the end
Nieformalne question tags
Zdania względne z przyimkami (relative clauses)
Must, have to, should, ought to
Kolokacje czasowników z przyimkami
Czasowniki łączące (to be, seem, appear, prove, smell, see, etc.)
Używanie czasu Present Simple do mówienia o przyszłości
Przysłówki i przyimki ruchu (up, down, across, along, around, in, etc.)
Wish
Reported questions
Kolejność przymiotników w zdaniu
Przymiotniki, które można i których nie można stopniować
Mowa zależna


II. Zagadnienia leksykalne
Na poziomie B2 powinieneś znać słownictwo z wymienionych grup leksykalnych:

Zagadnienia podstawowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Geografia plateau, peak, densely populated, inhabitant
Kontynenty, oceany i rzeki Asia, the Vistula, the Caribbean Sea
Stolice europejskie Madrid, Budapest, Luxembourg, Riga
Niektóre kraje europejskie Montenegro, Monaco, Finland, Estonia
Zaręczyny i ślub get engaged, wife-to-be, married, groom
Zdrowie i choroby diagnosis, off-colour, critical condition
Bezpieczeństwo safety, security guard, fire exit, bunker
Kosmetyki i środki czystości washing powder, lipliner, lotion, hair gel
Uzależnienia addiction, smoking, drinker, addict
Transport request stop, restaurant car, commute
Zioła i przyprawy thyme, peppermint, saffron, oregano
Gotowanie knead, crumble, stew, roast, dice
Katastrofy naturalne blizzard, famine, typhoon, whirlwind
Na farmie farmer, coop, silo, haystack, crops
Zwierzęta hodowlane piglet, gander, ewe, mare
Gatunki literackie elegy, satire, short story, tragedy
Pojazdy company car, delivery van, people carrier
Obsługa komputera open a file, file manager, install
Położenie i kierunki northern, outside, back to back, vertical
Prowadzenie samochodu change lanes, park, reverse, speed up
Cechy charakteru self-confident, impatient, sociable, tough
Narządy wewnętrzne spinal cord, duodenum, aorta, spleen
Miłość ties of love, love sick, love song, passion
Wygląd appearance, hairstyle, red hair, skinny
Sklepy delicatessen, jeweler, hypermarket
Podobieństwa i różnice equality, resemble, diverse, isolation
Sztuka draw in pencil, statue, bust, studio
Kraj homeland, province, emigration, patriot
Rząd minister, reform, budget, mandate
Sprzęt fotograficzny lens, shutter, self-timer, film, flash
Fotografia photo session, retake a shot, cover photo
Pogoda moist, foggy, clouded, moisture, flurry
Życie w mieście cosmopolitan, main station, boulevard
Pieniadze commission, teller, income tax, investment
Gesty i zachowanie gesture, grimace, make a wry face, weep


Zagadnienia dodatkowe:

Grupa leksykalna

Przykłady (poniższa lista nie zawiera wszystkich wymaganych elementów grupy)

Akcesoria rowerowe handlebars, reflector, pannier, dynamo
Protesty i demonstracje manifesto, hunger strike, negotiation


III. Rozmówki i różne sytuacje
Gdy zakończysz naukę na poziomie B2, powinieneś poradzić sobie przynajmniej w stopniu podstawowym w następujących sytuacjach:

Umawianie się do lekarza
Na dworcu kolejowym
Problemy z samochodem
Bycie spóźnionym i czekanie
Przepraszanie


IV. Pisanie
Powinieneś umieć poradzić sobie z następującymi formami pisemnymi:

Opis jakiegoś miejsca
Opis wad i zalet czegoś
Drobne ogłoszenie


V. Czytanie
Na poziomie B2 powinieneś poradzić sobie z czytaniem następujących tekstów:

Krótki artykuł prasowy
Sprawozdanie z konferencji
Reklama
Ogłoszenie


VI. Słuchanie
Na tym poziomie powinieneś rozumieć dyskusje oraz prezentacje na tematy, które są Ci znane.

Pomoc i wsparcie