Błąd w lekcji gramatyki "Like i as"?

11 lat temu
W tej lekcji jest m. in. przedstawiany tryb subjunctive mood. We wprowadzeniu do tego trybu (slajd 87 lekcji) jest napisane, że trybu tego używa się jak zwykłego czasu przeszłego, za wyjątkiem czasownika "to be"- tutaj zawsze używamy "were", nawet przy "I", "he", czy "she". Natomiast w kolejnych przykładach są podane obydwie formy, tj. i "was" i "were".

Coś mi tu nie gra...
komarinio
 

Pomoc i wsparcie