ZALOGUJ SIĘ

Dlaczego zdanie : "Jill, I'd like to talk to you" Jill, chciałbym z tobą porozmawiać jest błędne?

8 lat temuostatnia aktywność: 8 lat temu
Prawidłowo: "Jill, I'd like to have a talk with you".
A
awajszczak

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 5

Nie jestem pewien, ale może między tymi dwoma zdaniami jest taka różnica:
- pierwsze zdanie wypowiada o możliwości w ogóle z kimś rozmawiać, bo teraz takiej możliwości nie ma, naprz. z powodu rozłąki, zakazu, obrażenia się jednego z rozmówców itp.
- natomiast drugie zdanie dotyczy rozmowy na jakiś konkretny temat, coś jest do obgadania, bo na co dzień normalnie rozmawiają. To by sugerował inny przykład z konstrukcją "have a talk": We need to have another talk about this. (Musimy jeszcze raz o tym porozmawiać.)


A może są obie wersje równoznaczne, ale jako prawidłowa została uznana odpowiedź z "have a talk", bo akurat taka konstrukcja była przedmiotem ćwiczenia...
pkomarek1
8 lat temuzmieniany: 8 lat temu
abmmichal - raczej ten drugi punkt rozumowania - 8 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Konstrukcja have + rzeczownik (utworzony od czasownika, tu 'talk' występuje jako rzeczownik, ale generalnie jest też czasownikiem) jest stosowana często w sytuacjach nieformalnych, kiedy mówimy o działaniach, czynnościach, doświadczeniach.

'Have' służy wprowadzeniu działania, a rzeczownik dookreśla jaka dokładnie to jest czynność.

W amerykańskim angielskim odpowiednikiem 'have' w tej konstrukcji może być również 'take' (oczywiście w zależności od kontekstu).

Pozdrawiam!
kasia.szczep
8 lat temuzmieniany: 8 lat temu
zaz2013 - Pani Kasiu, rozumiem, że zawarła Pani w odpowiedzi generalną zasadę odnośnie użycia "have + rzeczownik". Warto by jednak trochę uściślić wypowiedź, by nie powodowała nieporozumień, gdyż jest zbyt ogólnikowa.
Zdanie "I had a cat." nie jest dobrym przykładem, a jednak zawiera "have + rzeczownik" i mówi o moim doświadczeniu.
Ponadto z ostatniego zdania można wywnioskować - choć nie wiem czy takie były Pani intencje - że w AmE pojawia się "take" w miejsce "have". Otóż, nie jest to możliwe w każdym przypadku. Czy chce Pani powiedzieć, że sformułowanie - w tym kontekście - "take a talk" (czy podobnie "take a drink") jest poprawne? Bo wiem, że niektórzy tak właśnie to zrozumieli.
- 8 lat temu
zaz2013 - Oczywiście, można powiedzieć "have a talk", ale autor wątku ma wątpliwości dlaczego jego (lub jej) odpowiedź została uznana za błędną, mimo że jest poprawna. Czasem jednak występują różnice w użyciu (have a talk with vs talk with), po "talk" może wystąpić przyimek "with" lub "to" i nie zawsze w tym samym kontekście. Myślę, że warto do tego nawiązać. - 8 lat temu
abmmichal - zaz-
I had a talk (possession)- jest to inny typ zdania niż omawiany przez Panią Kasię. - z tym się zgadzamy?!
take a drink, brzmi dobrze; take a talk ??, sądzę, że jest do zaakceptowania
talk with vs talk to mówiąc traktuję jako równoważniki; ale jakaś drobna różnica chyba występuje

- 8 lat temu zmieniany: 8 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Zdanie "I have a cat" określa raczej fakt posiadania czegoś ('cat' jest tylko i wyłącznie rzeczownikiem), zdanie to nie określa czynności podejmowanej przez podmiot (wskazuje na to, że podmiot posiada kota). Jednak konstrukcja have + rzeczownik (jak w przypadku słowa 'talk', 'look', 'party' itp.) wskazuje na to, że coś bezpośrednio wykonujemy, czegoś doświadczamy.

Co do amerykańskiej konstrukcji ''take + dopełenienie'' tak jak wspomniałam jest ona odpowiednikiem "have + dopełnienie". Chciałam jedynie napomknąć, że można się z nią spotkać. Nie odnosiła się ona bezpośrednio do słowa 'talk'. Aby nie wprawiać naszego użytkownika w zakłopotanie, poproszę o źródło frazy, o której mowa.

Dodam, że w przypadku zdania: "Jill I'd like to have a talk with you" (które jest stosowane w sytuacjach nieformalnych) użycie tej, a nie innej konstrukcji może wynikać z kontekstu, bądź z listy słówek i wyrażeń, które znajdują się w lekcji. Oczywiście zdanie "Jill I'd like to talk to you" też jest poprawne, jednak w powtórkach pojawiają się elementy, które wcześniej zostały dodane przez użytkownika, dlatego system w przypadku pełnych zdań uznaje wersję, która jest zgodna ze zdaniem wyjściowym.
kasia.szczep
8 lat temuzmieniany: 8 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

@abmmichal
"I had a talk (possession)- jest to inny typ zdania niż omawiany przez Panią Kasię. - z tym się zgadzamy?!"
Nie, nie zgadzamy się.
"had a talk" to "have a talk" w czasie przeszłym i jest to konstrukcja właśnie omawiana przez panią Kasię. Natomiast przykład podany przeze mnie - "have a cat" - istotnie jest innym rodzajem wyrażenia, o czym sam napisałem: "Zdanie "I had a cat." nie jest dobrym przykładem, a jednak zawiera "have + rzeczownik" i mówi o moim doświadczeniu." Mam nadzieję, że przeczytałeś uważnie mój komentarz.
Odniosłem się tym samym do wyjaśnienia pani Kasi, które w takiej formie, w jakiej zostało napisane, obejmowało również ten przykład, choć - i tu mam nadzieję, że się zgadzamy - nie powinno.
Piszesz, że "take a drink" brzmi dobrze. Owszem, ale w zupełnie innym kontekście, natomiast "take a talk" jest absolutnie nie do zaakceptowania.
Jeśli chodzi natomiast o "talk with" vs "talk to" to istotnie główną różnicą jest to, że pierwsze wyrażenie jest typowe dla AmE, a drugie dla BrE, jednak występują inne różnice, o których pisałem wcześniej, więc nie wyczerpuje to tematu. Twój, jak najbardziej zrozumiały komentarz: "ale jakaś drobna różnica chyba występuje" czy "take a talk ??, sądzę, że jest do zaakceptowania" udowadniają jedynie, że takie wyjaśnienie jest potrzebne i można oczekiwać, że osoba odpowiadająca na pytanie autora wątku, w tym wypadku pani Kasia, takiego wyjaśnienia udzieli. Co oczywiście posłuży lepszemu zrozumieniu tematu nie tylko Tobie, ale i innym użytkownikom.
zaz2013

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

@kasia.szczep
Pani Kasiu, oczywiście trudno nie zgodzić się z tym, że zdanie "I have a cat" nie zawiera tej samej konstrukcji gramatycznej co "have a talk", ale przecież właśnie o tym pisałem i wykazałem to w moim poście. Problematyczne jest jedynie Pani wyjaśnienie:
"Konstrukcja have + rzeczownik (utworzony od czasownika, tu 'talk' występuje jako rzeczownik, ale generalnie jest też czasownikiem) jest stosowana często w sytuacjach nieformalnych, kiedy mówimy o działaniach, czynnościach, doświadczeniach.
Jako że "doświadczenie" nie musi być wynikiem aktywnego działania, może być również statyczne, będące rezultatem wydarzeń, które nam się przytrafiają, słowo to nie jest najlepszym wyborem w tej sytuacji. Nie chodzi mi tutaj o udowadnianie kto ma rację, bo to niczemu nie służy, mam na względzie właściwe zrozumienie reguł użycia tej czy innej konstrukcji przez osoby uczące się, a niewłaściwe tłumaczenie prowadzi do błędnego zrozumienia.
Początkowo napisała Pani: "tu 'talk' występuje jako rzeczownik, ale generalnie jest też czasownikiem", z czym się zgodzę. Następnie pisze Pani: "have + rzeczownik, który jest jednocześnie czasownikiem", co już nie wygląda najlepiej. Z doświadczenia w nauczaniu wiem, że jeśli po przeczytaniu jakiegoś zdania, reguły użycia itp., coś wywołuje moje wątpliwości, to takie wątpliwości - zwielokrotnione - pojawią się u moich uczniów.
"Jednocześnie" "talk" nie może być i rzeczownikiem i czasownikiem, bo wskazuje to na funkcję, jaką pełni w konkretnym zdaniu, może być albo jednym albo drugim, na co wskazuje przedimek przed "talk".
Przyjmuję, że komentarz Pani odnośnie "take" zamiast "have" w tego typu wyrażeniach nie dotyczył bezpośrednio sformułowania "have a talk", moją obiekcją było jedynie to, że nic Pani na ten temat nie wspomniała, tym samym osoba rozpoczynająca naukę angielskiego miała pełne prawo zrozumieć to w taki sposób, jak rozumiem, przeciwny do Pani zamierzeń.
Ponadto, miałem nadzieję, że rozwinie Pani temat, bo jest to ciekawe zagadnienie, na przykład różnica pomiędzy "have a talk with sb" a "talk with sb", czy "talk to" a "talk with" (pomijając różnicę wynikającą z użycia wyrażenia po obu stronach Atlantyku, która to różnica - nawiasem mówiąc - czasami, z powodu wielu czynników, zaciera się. Ale to już inna kwestia).
Pozdrawiam.
zaz2013
8 lat temuzmieniany: 8 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.