ZALOGUJ SIĘ

Participle clauses - adverbial and adjectival meaning.

10 lat temuostatnia aktywność: 10 lat temu
Hi guys!

First of all, I've made up some example sentences and I'd like you to check wheather there are correct or not. There are my understanding of senstences in brackets.

Opening her front door, she saw a postman putting a letter into a letter box.(opening her.. - it's an adverbial meaning - when she opened her door; a postman puttinjg a letter - it's an adjectival meaning - a postman who was putting a letter).

Looking out of window, he almost fell down.(looking out - adverbial - when he looked out)

Without wearing jewellery, she looks more natural.

Are they grammatically correct?

The problem I have is with -ed clauses with adverbial meaning. What's the difference between them and -ing clauses? Is former used to speak only about a past event?

Forced to stop her car, she lit a cigarette.

Is it passive? Could be: When she was forced to stop her car, she lit a cigarette.

It's pretty vague to me. I haven't foudn an answer in my coursebooks, nor in the Internet.


An the last one: Does having + ed clause implicate that a time between actions in main and relative claue is long?

Thank you in advance.
?
Gość

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 3

Tak przy okazji, czy na eTutorze są jakieś lekcje dotyczące participle clauses, bo nie mogę nic znaleźć?
mniszka
10 lat temuzmieniany: 10 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Jpardyak,

Przede wszystkim dobrze by było, gdybyś pisał pytania po polsku. Unikniesz ewentualnych błędów, które mogą uczynić Twoje pytanie niezrozumiałym i pozwolisz innym użytkownikom, którzy nie są zbyt zaawansowani, coś zrozumieć.

Poruszyłeś w swoim pytaniu o ‘participle clauses’ dwie kwestie. Pierwsza to tzw. ‘subject complement’ a druga ‘object complement’. W pierwszym przytoczonym przez Ciebie zdaniu:

Opening her front door, she saw a postman putting a letter into **the** letter box.

występują oba rodzaje. "Opening her front door" jest 'subject complement', ponieważ określa podmiot, natomiast "putting a letter' jest 'object complement', modyfikującym dopełnienie.

Jako zdanie określające podmiot 'a participle clause' może mieć dwie formy: present participle (-ing) lub past participle (-ed). Np.:
"Knowing her pretty well, I realized something was wrong." (Znając ją dobrze, wiedziałem, że coś jest nie tak.)
"Served with milk and sugar, it makes a delicious breakfast." (Podane z mlekiem i cukrem, tworzy pyszne śniadanie.)

W wielu przypadkach, co możesz zauważyć w podanych przez siebie przykładach, present participle opisuje stan lub czynność, które mają miejsce w tym samym czasie, co wydarzenie w zdaniu głównym, natomiast past participle implikuje, że czynność ta miała miejsce wcześniej:

Looking out of **the** window, he almost fell down. (prawie wypadł w tym czasie, gdy wyglądał przez okno)
Forced to stop her car, she lit a cigarette. (najpierw została zmuszona do zatrzymania samochodu, a później zapaliła papierosa)

Innym wyznacznikiem jest też to, czy podmiot jest wykonawcą (np. 'using' -używając) czy obiektem ('used' - używany) czynności wyrażonej przez participle. Wtedy czynność wyrażona przez past participle może dziać się w tym samym czasie, co zdanie główne.

Inne przykłady podobnych zdań:
Being unable to help her in any other way, I gave her some money. (Nie mogąc pomóc jej w inny sposób, dałem jej pieniądze)
It rained for two weeks, completely ruining our holiday. (Padało przez dwa tygodnie, rujnując całkowicie nasze wakacje)
Not knowing what to say, he didn't say a word. (Nie wiedząc co powiedzieć, nie powiedział ani słowa)

Used economically, it can last for two years. (Używane oszczędnie, może wystarczyć na dwa lata)
Having failed my medical exams, I took up teaching. (Po tym, jak nie zdałem na studia medyczne, zabrałem się za nauczanie)

Zdania tego typu można, oczywiście, użyć z przyimkami lub spójnikami:
Having annoyed everybody, he went home. - After having annoyed everybody he went home.
Opening her front door, she saw a postman. - On opening her front door, she saw a postman.

Trzeba uważać, żeby nie tworzyć błędnych zdań typu: Mając 10 lat, rodzice posłali mnie do szkoły. Podmiot participle clause musi być ten sam, co zdania głównego. Jednak są pewne utarte wyrażenia jak "generally speaking", "supposing", judging from", gdzie podmiot nie jest ten sam np.:
Judging from his expression, he's in a bad mood. (Jak można wyczytać z jego miny, nie jest w dobrym nastroju)

Zdania z present participle na polski tłumaczymy używając imiesłowu współczesnego np. 'robiąc, widząc', z past participle imiesłowu uprzedniego np. 'zrobiwszy' lub biernego np. 'używany', 'zmuszona'.
zaz2013
10 lat temuzmieniany: 10 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Druga grupa to 'object complement' czyli określenie dopełnienia. I tu kwalifikuje się Twój listonosz :).
She saw a postman putting a letter into the mail box.

W większości przypadków present participles pojawiają się tutaj po czasownikach takich jak 'see', 'hear', 'feel', 'watch' itd.

Have you ever heard a nightingale singing? (Czy słyszałeś kiedyś jak śpiewa słowik?)
We'll soon have you walking again. (Sprawimy, że wkrótce znów będziesz chodzić)
I watched a group of children playing in my backyard. (Obserwowałem grupę dzieci bawiącą się na moim podwórku)

Past participles natomiast pojawiają się po np. 'have', get', 'make':

We'll get the car repaired before Tuesday. (Naprawią nam samochód do wtorku)
I had my bike stolen. (Ukradziono mi rower)
I hope I can make myself heard above the noise. (Mam nadzieję, że można mnie będzie usłyszeć w tym hałasie)

Tym samym, Twoje zdania - poza drobnymi błędami - są poprawne, aczkolwiek w zdaniu "Without wearing jewelry, she looks more natural." "more natural" byłoby "She looks more natural without jewelry."
zaz2013
10 lat temuzmieniany: 10 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.