Wyrażenie >> She'd make << a great tour guide.

11 lat temuostatnia aktywność: 5 lat temu
She'd make a great tour guide.
Ona byłaby świetnym przewodnikiem wycieczek.

Dla mnie naturalne tłumaczenie z PL na EN to:

She would be a great tour guide i raczej to też jest poprawne tłumaczenie. Chciałem tylko zapytać czy wyrażenie she would make a great tour guide jest równoznaczne z would be?

Czy would be zawsze równa się -> would make ? Czy może używa się ich się w konkretnych przypadkach?
ryan
 

Odpowiedzi: 2

"would" jest czasem przeszłym od "will"
wyrażenie:

She will make a great tour guide. - oznacza nasze przypuszczenie, że ona naprawdę zostanie przewodnikiem

She would make a great tour guide. - oznacza, że ona mogła zostać przewodnikiem, ale nie została, a szkoda

niestety obecnie różnica pomiędzy "will" i "would" jest bardzo mała
zdania:
She will be a tour guide.
She would be a tour guide.
oznaczają to samo, tz. że ona będzie, tyle, że drugie zdanie z "would" mówi o mniejszej pewności zajścia tego zdarzenia

podsumowując:
She would make - Ona byłaby (ale nie jest)
She will make - Ona będzie
She will be - Ona będzie
She would be - Ona będzie (mniej pewności) lub Ona byłaby (zależnie od kontekstu)
Bilberry
ryan - Dziękuje! You will make a good teacher of English ;) - 11 lat temu
polgos - Bzdury. "She would make a great tour guide" - byłaby świetnym przewodnikiem, tryb przypuszczający. Nie ma tu żadnego 'ona będzie' ani 'ona mogła być ani nie została'. - 5 lat temu
W tłumaczeniu zdania: 'Ona byłaby świetnym przewodnikiem wycieczek' zarówno konstrukcja z "would be", jak i "would make" spełnia swoje zadanie bez zmieniania znaczenia.

Małe sprostowanie powyższej odpowiedzi:

She would make a great tour guide. - tutaj 'would' może sugerować, że ktoś mógłby zostać przewodnikiem, ale nigdy nie został, ale tylko i wyłącznie jeśli zdanie znalazłoby się w odpowiednim kontekście. Założenie, że 'would' wskazuje nam na rzeczy, których nigdy nie zrobiliśmy i nie zrobimy jest daleko idącym uogólnieniem.
paulina_r

Pomoc i wsparcie