ZALOGUJ SIĘ

past simple a present perfect zadania

11 lat temuostatnia aktywność: 11 lat temu
porównanie column a i b (dopasowanie)

1 They went to Australia
2 We haven't heard
3 The Smiths have visited
4 Rita! I haven't seen
5 I finished my report
6 John lived in Rome
7 Alice hasn't played the violin
8 He hasn't travelled

a) abroad since 2004.
b) to visit ther cousins last winter.
c) since she was 12.
d) five Asian countries so far.
e) for five years before he returned to England.
f) you for a long time!.
g) ten minutes ago.
h) from Molly for two weeks.

moim zdaniem
1b(tak już było i musi być dobrze) 2h,3d,4f,5g,6e,7c,8a.

Następne zadanie

2 present perfect vs past simple

1 Mr and Mrs Brown won (win) the lottery last year.
2 Alex hasn't played (not/play) tennis for months.
3 Did you ever tired Thai food?(you/ever/try)
4 First Fred has brushed (brush) his teeth and then he went (go) to bed.
5 Last week, Kate fell(fall) off her bicycle and twisted(twist) her ankle.
6 I have not done (not/do) my homework yet.
7 Jemma has started (start) learning Chinesse four years ago.
8 John hasn't seen(not/see) Claire since they were at university together.

zad 3

1Have you ever been ( you/ever/be) to Russia?.
yes, I went(go) there last year.

2 I didn't saw (not/see) Pam for a long time!.
Really? She was (be) at the library this morning.

3 Have you cleaned your room yet?( you/clean)
yes, I have tided(tidy) it an hour ago.

4 Have you ever flown in a plane? ( they/ever/ fly)
yes, They was traveled(travel) to France last year.

5 Did you ever eaten(you/ever/eat) Greek food?
yes, I was tried (try) it for the first time last month.

6 Have you found a new flat yet?.(you/find)
yes, I was moved into one last week(move).
M
maciek8989

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

 

Odpowiedzi: 2

Pierwsze zadanie zrobiłeś poprawnie. Brawo.

W drugim jest kilka błędów:

3 Did you ever tired Thai food?(you/ever/try)
Powinno być: Have you ever tried...?

4 First Fred has brushed (brush) his teeth and then he went (go) to bed.
Oba zdania powinny być w Past Simple: First Fred brushed...

7 Jemma has started (start) learning Chinesse four years ago.
Powinno być: Jemma started...


W trzecim zadaniu większość do poprawki:

2 I didn't saw (not/see) Pam for a long time!.
Powinno być: I haven't seen...
Really? She was (be) at the library this morning. - OK - lub, jeśli ranek jeszcze trwa: She has been...

3 Have you cleaned your room yet?( you/clean) - OK
yes, I have tided(tidy) it an hour ago.
Powinno być: Yes, I tidied it...

4 Have you ever flown in a plane? ( they/ever/ fly) - użyłeś nie tego podmiotu (Have THEY...), ale forma czasownika OK.
yes, They was traveled(travel) to France last year.
Powinno być: Yes, they traveled/travelled...

5 Did you ever eaten(you/ever/eat) Greek food?
Powinno być: Have you ever eaten...?
yes, I was tried (try) it for the first time last month.
Powinno być: Yes, I tried it...

6 Have you found a new flat yet?.(you/find) - OK
yes, I was moved into one last week(move).
Powinno być: Yes, I moved...


Musisz jeszcze popracować. :)
W Twoich błędach można jednak zaobserwować kilka regularności:

1) Zwróć uwagę na trzy ostatnie odpowiedzi - niepotrzebnie dodałeś "was" - w ten sposób utworzyłeś stronę bierną. Spróbuj zapamiętać, że czas Past Simple ma w nazwie "prosty" dlatego, że w twierdzeniach forma czasownika to jedno słowo (tak jak w Present Simple).

2) Kilka razy próbowałeś utworzyć pytanie w Past Simple zamiast w Present Perfect, ale niestety, też z błędem. Pamiętaj, że kiedy dodajesz operator "did" - w pytaniach - lub "didn't" - w przeczeniach, to on już ma w sobie informację, że to czas przeszły - ten następny czasownik w pytaniu i przeczeniu wraca do swojej formy podstawowej. (Podobnie się zresztą dzieje w Present Simple w przypadku użycia "does/doesn't" - czasownik jest bez końcówki -s)
W Present Perfect drugi czasownik nie wraca do formy podstawowej, bo tam tworząc pytanie, nie dodajemy operatora, lecz używamy z szykiem przestawnym słowa, które już było w zdaniu twierdzącym, czyli niezbędnego do utworzenia wszystkich typów zdań w tym czasie "have/has". Drugi czasownik "przepisujemy" w 3 formie lub z końcówką. (Podobnie postępujemy tworząc pytania w Present Continuous - czasownik "be", który jest niezbędny do utworzenia wszystkich typów zdań w tym czasie, zamienia się miejscami z podmiotem, a kolejny czasownik pozostaje, jak był, z końcówką -ing).

UFFFF. (Ktoś coś mówił o zwięzłości?)
askawska
11 lat temuzmieniany: 11 lat temu
anbar - Aniu, jesteś niesamowita :)
+ za wytrwałość w pomaganiu innym użytkownikom :)
- 11 lat temu
knorwid - Pisał niest. tylko a nie mówił ... i nadal zazdrości ;)) I podziwia! - 11 lat temu

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

dziękuje za pomoc :)
M
maciek8989

Wykup dostęp, aby dodać komentarz.

Podobne wątki