W którym zdaniu uzycie słowa "admit" jest prawidłowe?

10 lat temu
If we admit you this possition, you have to mone to other city.
or
If I admit this position I promise that I will work more harder.
annaosik
 

Odpowiedzi: 2

Jeśli przyznać ci tę pozycję, trzeba przenieść do innego miasta. lub Jeśli muszę przyznać tę pozycję Obiecuję, że będę pracować ciężej.To 2
sjadasz
W żadnym z tych zdań nie pasuje "admit". Odpowiednie czasowniki są np. następujące:
1. If we offer you this possition, you will have to move to another/the other city.
2. If I get this position I promise that I will work harder.

Można powiedzieć "somebody is admitted to join sth", ale w tym przypadku tak nie powiemy. Użyjemy tego raczej w odniesieniu do "przyjęcia do klubu/organizacji".

Różnica pomiędzy "another" i "the other" polega na tym, że "another" to ogólnie "inne miasto" a "the other" użyjemy wobec konkretnego miasta w znaczeniu "tego drugiego.

Ponadto w pierwszym zdaniu zabrakło "will", a w drugim zbędne jest "more", ponieważ mamy tu już stopień wyższy "harder".
k.stencel

Pomoc i wsparcie