ugly-uglier stopniowanie Daje plusiki

8 miesięcy temuostatnia aktywność: 8 miesięcy temu
czesc moze mi ktos wytlumaczyc stopniowanie od czego zalezy na przykładzie Ugly-Uglier
++++
izak9293
 

Odpowiedzi: 3

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną jedną samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np.

big (duży) – bigger (większy) – the biggest (największy),

hot (gorący) – hotter (gorętszy), the hottest (najgorętszy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np.

happy (szczęśliwy), happier (szczęśliwszy), the happiest (najszczęśliwszy).

lazy (leniwy), lazier (leniwszy), the laziest (najleniwszy)

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych
Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np.

popular (popularny) – more popular (popularniejszy) – the most popular (najpopularniejszy),

famous (sławny) – more famous (sławniejszy) – the most famous (najslawniejszy),

beautiful (piękny) – more beautiful (piękniejszy) – the most beautiful (najpiękniejszy),

interesting (interesujący) – more interesting (bardziej interesujący) – the most interesting (najbardziej interesujący),

intelligent (inteligentny) – more intelligent (inteligentniejszy) – the most intelligent (najinteligentniejszy),

important (ważny) – more important (ważniejszy) – the most important najważniejszy.

Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki
Stopniowanie przymiotników wyjątki

Niektóre przymiotniki nie podlegają ogólnym zasadom stopniowania. Są to:

good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy),

bad (zły) -worse (gorszy) – the worst (najgorszy),

far (daleko) – further (dalej) – the furthest (najdalej),

many (dużo – z rzeczownikami policzalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),

much (dużo – rzeczownikami niepoliczalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),

little (mało) – less (mniej) – the least najmniej).

Tabela, przykłady stopniowania przymiotników angielskich krótkich
Stopień równy
Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy
Comparative

Stopień najwyższy
Superlative

mały
mniejszy
najmniejszy
szybki
szybszy
najszybszy
wysoki
wyższy
najwyższy
stary
starszy
najstarszy
Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. safe (bezpieczny), safer (bezpieczniejszy), the safest (najbezpieczniejszy).

Stopień równy
Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy
Comparative

Stopień najwyższy
Superlative

bezpieczny
bezpieczniejszy
najbezpieczniejszy
bardzo duży, wielki
większy
największy
szeroki
szerszy
najszerszy
miły
milszy
najmilszy
Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np. big (duży) bigger (większy), the biggest (największy).

Stopień równy
Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy
Comparative

Stopień najwyższy
Superlative

gorący
gorętszy
najgorętszy
duży
większy
największy
mokry
bardziej mokry
najbardziej mokry
Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. funny (zabawny), funnier (zabawniejszy), the funniest (najzabawniejszy).

Stopień równy
Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy
Comparative

Stopień najwyższy
Superlative

suchy
bardziej suchy
najbardziej suchy
brudny
brudniejszy
najbrudniejszy
szczęśliwy
szczęśliwszy
najszczęśliwszy
wikdhkdbjdbdj
wikdhkdbjdbdj - adjective: ugly
comparative: uglier
superlative: (the) ugliest
brzydki a tu masz odpowieć na swoje pytanie pozdrawiam
- 8 miesięcy temu zmieniany: 8 miesięcy temu
Dodam od siebie jeszcze tyle, że "y" zamieniamy w "i" kiedy przed y stoi spółgłoska.
damian_927
Cześć,

stopniowanie przymiotników jest wyjaśnione w kursie, a na forum również pojawiło się już wiele wątków na ten temat :)
Wszystkie notatki poświęcone temu zagadnieniu znajdziesz tutaj: https://www.etutor.pl/grammar. Wystarczy wybrać odpowiednią zakładkę (Przymiotniki-->Forma wyższa i najwyższa przymiotnika).
klaudia.dol
Pracownik eTutor
8 miesięcy temuzmieniany: 8 miesięcy temu

Pomoc i wsparcie