Kiedy używamy następujących przymiotników odnośnie jedzenia: tart, astringent,sharp i savoury?

9 miesięcy temuostatnia aktywność: 9 miesięcy temu
Będę wdzięczna za podanie różnic między tymi słowami oraz przykłady użycia tych słów w kontekście jedzenia.
messua1
piotr.grela - 1. tart- sharp or acid in taste - kwaśny
‘a tart apple’.


2. astringent - (of taste or smell) slightly acidic or bitter - cierpki
‘fresh blackcurrants have a rather astringent flavour’

3. sharp - (of a food, taste, or smell) acidic and intense - ostry, intensywny
‘fresh goats' milk cheese has a slightly sharper flavour than fromage frais’

4. savoury - (of food) belonging to the category that is salty or spicy rather than sweet. - słonawy
"‘A savory bread pudding with tomato marmalade"

Wydaje mi się, że najczęściej używa się do smaku przymiotników- savoury - słonawy, tart - kwaśny.

sharp chyba najczęściej idzie w kolokacji ze smell, sharp smell - ostry zapach.
- 9 miesięcy temu zmieniany: 9 miesięcy temu
messua1 - Bardzo dziękuję za odpowiedź. - 9 miesięcy temu
 

Odpowiedzi: 1

Cześć,

zgadzam się z tłumaczeniami, jakie podaje piotr.grela :)

Uzupełniłam te hasła o przykłady, aby lepiej się dało je zapamiętać.
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=tart
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=astringent
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=savoury
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=sharp
klaudia.dol
Pracownik eTutor

Pomoc i wsparcie