Sorted, innit, DAB - 3 bardzo popularne słówka w brytyjskim slangu

zmodyfikowany: 2 lata temu
Brytyjczycy często nie mówią w sposób w jaki jesteśmy uczeni na różnego kursach, w podręcznikach, na codzień często posługują się slangiem.

Slang też nie jest jednolity a zależy od pozycji społecznej, zawodu czy wieku.
Englisj Jade https://m.youtube.com/watch?v=Z0JUlo0ETZY przedstawia 3 bardzo popularne, słówka slangowe:

1. sorted - używane w zasadzie przez "upper-class" - oznaczające załatwione, rozwiązane, zrobione.

2. Innit - powszechne zastąpienie w question tagach skrótów "isn't", "aren't", hasn't", "haven't", "don't", "doesn't". Występuje w "Estuary English", "Cockney".

3. DAB - używane w slangu młodzieżowym, znaczy "awesome", "very cool", super, superowo
piotr.grela
 

Pomoc i wsparcie