ZALOGUJ SIĘ

Alfabet fonetyczny – transkrypcje fonetyczne

Jak wygląda angielski alfabet fonetyczny?

Poniższe tabele przedstawiają symbole używane w transkrypcjach fonetycznych zapisanych za pomocą International Phonetic Alphabet (IPA). Dla każdego symbolu podano angielskie słowo zawierające odpowiadający temu symbolowi dźwięk.

Krótkie samogłoski
cup
cat
bed
about
hit
happy
hot
good
Długie samogłoski
arm
bird
see
call
food
Dwugłoski
say
boy
toe
eye
now
near
pure
bear
Spółgłoski
sing
she
cheap
think
this
pleasure
large
bad
day
find
give
how
yes
cut
left
map
ten
pet
red
sun
tea
five
win
lazy

Wiele spółgłosek wymawianych jest podobnie jak w języku polskim. Dlatego warto przede wszystkim nauczyć się symboli transkrypcji fonetycznych dla samogłosek.

Co warto wiedzieć o akcencie w języku angielskim?

Podczas nauki angielskiej wymowy należy zwracać baczną uwagę na akcent. Zwykle akcentowane są inne sylaby niż w języku polskim. W dodatku nie ma sztywnych reguł, które pozwoliłyby w każdym przypadku określić, która sylaba powinna być akcentowana.

W transkrypcjach fonetycznych akcent oznaczany jest przez znak apostrofu, umieszczany przed akcentowaną sylabą:

, , ,

Niektóre dłuższe wyrazy lub słowa składające się z kilku wyrazów mają dodatkowy akcent oznaczany znakiem dolnego apostrofu:

, ,

Dlaczego warto poznać symbole używane w transkrypcjach fonetycznych?

W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim pisownia wyrazu niewiele mówi nam o sposobie jego wymawiania. Często zdarza się, że wyrazy o podobnej pisowni wymawiane są zupełnie inaczej. Litera a w poniższych trzech wyrazach wymawiana jest na trzy różne sposoby:

about = last = , late =

Jak uczyć się wymowy angielskiej?

W kursach angielskiego eTutor położono bardzo duży nacisk na naukę wymowy. Podczas nauki odtwarzane są nagrania wymowy brytyjskiego lektora (lub w przypadku wyrazów występujących w amerykańskim angielskim, nagrania lektora pochodzącego z USA). Większość słów posiada dodatkowo transkrypcje fonetyczne, które pozwalają upewnić się co do ich prawidłowej wymowy. Transkrypcja fonetyczna pomaga lepiej zorientować się, jakie głoski występują w danym wyrazie – nie zawsze można wszystko usłyszeć.

Chcesz nauczyć się mówić po angielsku z prawidłowym akcentem? Zapisz się na kurs angielskiego w internetowej szkole eTutor. Ćwicz wymowę angielską, poznaj najczęściej używane zwroty.