ZALOGUJ SIĘ

Projekty unijne w LangMedia Sp. z o.o.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Informujemy, że w dniu 11.02.2016 spółka Langmedia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa") współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0781/15

Okres realizacji projektu: 01.01.2016–31.12.2019

Nazwa projektu: System automatycznego wykrywania błędów językowych i sugerowania poprawek w tekstach pisanych w języku angielskim

Cel projektu: Celem niniejszego projektu jest opracowanie technologii niezbędnej do stworzenia i wprowadzenia na rynek usługi automatycznego wykrywania błędów językowych oraz sugerowania poprawek tych błędów w tekstach pisanych w języku angielskim. Rezultatem prac badawczo-rozwojowych będzie więc technologia, która zostanie wdrożona w postaci innowacyjnej usługi sprawdzania tekstów oferowanej m.in. na platformie eTutor.

Planowane efekty: Wykrywanie błędów gramatycznych w konkurencyjnych narzędziach charakteryzuje się przede wszystkim zbyt niską czułością (tj. zbyt niskim odsetkiem wykrywanych błędów), a czasami także zbyt niską precyzją (tj. zbyt wysokim odsetkiem fałszywych wskazań). Proponowana technologia charakteryzować się będzie taką samą precyzją jak najlepsze konkurencyjne rozwiązania, jednak będzie wykrywała błędy z wyższą czułością. Zostanie to osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu zagadnienia klasyfikacji.

Wartość projektu: 2 669 593,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 046 248,57 zł

O firmie Langmedia