Program partnerski eTutor.pl

Strona archiwalna - obecnie nie przyjmujemy nowych partnerów do programu.

Jak naliczana jest prowizja?

Prowizję otrzymujesz od zakupów kursów językowych dokonanych przez poleconych użytkowników indywidualnych bezpośrednio na platformie eTutor.

Użytkownicy poleceni przez Ciebie rozpoznawani są na podstawie ciasteczka umieszczanego na ich komputerze, w momencie gdy wejdą na strony eTutor z linku partnerskiego zawierającego Twój indywidualny identyfikator. Przekierowanie do eTutor musi nastąpić w wyniku działania użytkownika (na przykład kliknięcie w banner lub link) - nie może się odbywać w zautomatyzowany sposób. Ciasteczko ustawiane jest z terminem ważności jednego miesiąca liczonym od ostatniego kliknięcia linku partnerskiego. Ciasteczko może zostać nadpisane, jeśli w okresie jego ważności użytkownik zostanie przekierowany do eTutor z serwisu innego partnera lub innej strony, na której promowane są kursy eTutor. Jeden użytkownik nie może być zarejestrowany jako polecony przez więcej niż jednego partnera.

Prowizja naliczana jest od zakupów poleconego użytkownika dokonanych w okresie ważności ciasteczka. Prowizja naliczana jest od kursów językowych zamówionych i opłaconych bezpośrednio w eTutor po standardowej cenie widocznej w cenniku danego kursu. Prowizja nie jest należna, jeżeli klient odstąpi od umowy lub otrzyma zwrot pieniędzy z jakiegokolwiek innego powodu. Prowizja nie jest naliczana dla transakcji, których klienci dokonają za pośrednictwem serwisów zakupów grupowych lub serwisów innych partnerów, nawet jeśli dana osoba zarejestrowała się w eTutor z Twojego polecenia. Prowizja nie jest naliczana od zakupu produktów innych niż kursy językowe.

Wysokość prowizji

Wysokość Twojej prowizji zależy od rodzaju kursu językowego wykupionego przez użytkownika - stawki prowizji różnią się dla kursów bez opieki nauczyciela i kursów z opieką nauczyciela. Szczegółowe stawki prowizji ustalane są indywidualnie dla każdego Partnera i widoczne są w panelu partnerskim. Prowizja od danego zakupu obliczana jest w wysokości obowiązującej dla Twojego konta partnerskiego w dniu dokonania zakupu.

Należy pamiętać, że naliczane kwoty prowizji są kwotami brutto. Należna prowizja obliczana jest od kwoty, która wpływa bezpośrednio na nasze konto, po odliczeniu opłat dla firm zajmujących się obsługą płatności (wynoszących zwykle nie więcej niż 5% kwoty płatności). W przypadku firm lub osób nie będących płatnikami VAT kwota brutto prowizji do wypłaty pomniejszana jest o wartość podatku VAT.

Panel partnerski

W trakcie udziału w naszym programie partnerskim będziesz mieć dostęp do specjalnego panelu, w którym będziesz mógł na bieżąco sprawdzać wysokość należnej prowizji oraz historię zrealizowanych wypłat. W panelu wyświetlana jest także lista zakupów kwalifikujących się do naliczenia prowizji, dokonanych przez poleconych użytkowników (lista zawiera datę i czas każdej transakcji, nazwę zakupionego kursu, kwotę naliczonej prowizji).

Zasady konstruowania reklam

Partner może wykorzystywać do promocji kursów tylko materiały zatwierdzone przez eTutor, informując upoważnionego przedstawiciela eTutor o miejscu zamieszczania linków partnerskich.

Do promowania stron z linkami partnerskimi nie wolno używać nazwy eTutor, Diki ani podobnych słów. Prosimy nie używać haseł związanych z marką eTutor lub Diki na stronach zawierających linki partnerskie, bądź na stronach zawierających odnośniki do stron z linkami partnerskimi. Niedozwolone jest także kupowanie reklam w programach typu Google Adwords pod hasła zawierające słowo eTutor, Diki lub podobnie brzmiące słowa. Nie wolno także umieszczać linków partnerskich w wiadomościach mogących zostać uznane za spam. Dozwolone jest oczywiście użycie innych haseł związanych z nauką języków obcych, na przykład "angielski online", "kurs angielskiego", itp.

Na stronach promocyjnych można osadzać filmy z naszego kanału YouTube: https://www.youtube.com/user/etutorpl?feature=watch. Prosimy osadzać filmy bezpośrednio z naszego konta YouTube - niedozwolone jest kopiowanie filmów na własne konto czy modyfikowanie ich treści.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wypłaty prowizji w przypadku naruszenia niniejszych zasad.

Wypłata prowizji

Prowizję wypłacamy każdorazowo na Twoją prośbę, przelewając ją na wskazany rachunek bankowy. Przed wypłaceniem prowizji konieczne jest przesłanie do nas prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

Minimalna kwota do wypłaty to 1 500 zł brutto. Wypłata następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia do nas kompletu dokumentów koniecznych do jej realizacji (w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku). Wypłaty można dokonywać nie częściej niż raz na miesiąc.

Pomoc i wsparcie