ZALOGUJ SIĘ

Gra Wordsmith - zasady gry

Jak wygląda rozgrywka?

Zadaniem graczy jest układanie słów w formie krzyżówki na planszy, z przydzielanych im losowo liter.

Przykładowy zrzut ekranu wykonany podczas rozgrywki:

Wordsmith

Jakie są ruchy w grze?

Użytkownik posiada cztery możliwości ruchów w grze:

 1. Dołożenie nowego słowa na planszę z liter, które zostały mu przydzielone
 2. Wymianę jednej lub więcej liter
 3. Pominięcie tury (pas)
 4. Skorzystanie z funkcji “Podpowiedź”

Dozwolone i niedozwolone słowa - jakie są zasady?

Dopuszczalne jest używanie angielskich słów za wyjątkiem:

 • nazw własnych (w tym imion, nazwisk, nazw geograficznych, nazw firm, marek produktów, itp.)
 • skrótów
 • słów z użyciem apostrofu
 • słów połączonych ze sobą łącznikiem

Każde słowo musi składać się z minimum dwóch liter. Dopuszczalne jest stosowanie odmienionych form (na przykład forma liczby mnogiej rzeczownika, formy czasu przeszłego czasownika).

Dokładanie liter na planszę - co warto wiedzieć?

Słowa należy układać poziomo, w jednym wierszu (w kierunku od lewej strony do prawej) lub pionowo, w jednej kolumnie (z góry na dół). Niedozwolone jest układanie słów po przekątnej (na ukos). Wraz z zakończeniem ruchu, zmiana położenia liter na planszy jest niemożliwa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której słowo zostanie uznane przez system za niepoprawne (nie ma go w słowniku).

Jeżeli ułożone na planszy litery sąsiadują ze sobą, muszą tworzyć wspólnie pełne słowo – podobnie jak w krzyżówce. Niedozwolone jest dokładanie w jednym ruchu płytek do różnych słów, w różnych częściach planszy.

Puste płytki (blanki) - jak ich używać?

Gracz, który wylosował blank, a więc pustą płytkę, może użyć ją jako dowolną literę z alfabetu. Blank nie ma żadnej wartości punktowej. Po wyłożeniu pustej płytki na planszę wybranej litery nie można zmienić w kolejnych turach.

Jak tworzyć słowa w grze?

Nowe słowa można tworzyć na następujące sposoby:

 • Dodając jedną lub kilka płytek na początku i/lub na końcu słowa, które zostało już wcześniej utworzone na planszy.
 • Układając słowo pod kątem prostym do słowa, które znajduje się już na planszy. Wówczas nowe słowo musi wykorzystywać jedną z liter słowa istniejącego na planszy.
 • Układając nowe słowo równolegle do słowa, które znajduje się już na planszy. Słowo należy ułożyć w taki sposób, aby płytki, które się stykają, utworzyły całe słowa.
 • Nowe słowo może również dodać literę do istniejącego słowa (Przykład: wyraz PRYMAS łączy się przez literę S z wyrazem PRÓBUJE, przedłużając je jednocześnie i tworząc SPRÓBUJE).
 • Ostatnią możliwością jest utworzenie „kładki” pomiędzy dwiema lub większą liczbą liter. (Przykład: miedzy litery T i M wstawiono ĘŻA, tworzac słowo WY-T-ĘŻA-M-Y. W tym przypadku litery T i M stanowią taki właśnie „mostek” - u nas „kładkę”. Może się zdarzyć, że długi wyraz obejmie dwa pola premii słownej).

Kiedy mogę wymienić litery?

Każdy gracz może w ramach swojej tury dokonać wymiany jednej lub większej liczby liter ze stojaka, o ile w puli pozostała przynajmniej jedna litera. Liczba pozostałych liter w puli jest wyświetlana w przycisku “Wymiana.” Wraz z chwilą wymiany liter, ruch gracza w danej turze zostaje uznany za zakończony.

Jak korzystać z funkcji "Podpowiedź"?

W ciągu jednej gry użytkownik może trzy razy skorzystać z podpowiedzi. Funkcja “Podpowiedź” utworzy najwyżej punktowane słowo na planszy z dostępnych w danym ruchu liter gracza. Tak utworzone słowo można zatwierdzić naciskając “OK” lub cofnąć przyciskiem “COFNIJ.”

Uwaga: naciśnięcie przycisku “COFNIJ” nie powoduje zwiększenia liczby podpowiedzi!

Jak liczona jest punktacja?

Po znaku "×" podana jest liczba płytek z daną literą.

 • 0 punktów: blank × 2–4
 • 1 punkt: A×9, D×4, E×12, I×9, L×4, N×6, O×8, R×6, S×4, T×6, U×4
 • 2 punkty: B×2, C×2, F×2, G×3, H×3, M×2, P×2, V×2, W×2, Y×2
 • 3 punkty: K×1
 • 4 punkty: X×1
 • 5 punktów: J×1, Q×1, Z×1

Jak działa pominięcie tury?

Niezależnie od tego, czy gracz posiada możliwość utworzenia słowa ze zgromadzonych liter, czy też nie, może on podjąć decyzję o opuszczeniu kolejki. Jeżeli jednak wszyscy gracze kolejno zadecydują o opuszczeniu kolejki dwa razy z rzędu, wówczas gra zostanie uznana za zakończoną.

Specjalna premia - kiedy ją dostanę?

Specjalna premia w wysokości 25 punktów zostaje przyznana graczowi, któremu uda się w jednym ruchu wyłożyć wszystkie płytki ze stojaka. Premia zostanie dodana do punktów za dane słowo (po wcześniejszym uwzględnieniu premii literowych i słownych dla wyłożonych płytek).

Kiedy gra jest zakończona?

Gra zostaje uznana za zakończoną wraz z chwilą, kiedy:

 1. Wszystkie płytki z literami zostały wyjęte z woreczka, a jeden z graczy wykorzystał wszystkie wylosowane przez niego płytki
 2. Gdy wszyscy gracze opuszczą dwie kolejki z rzędu