ZALOGUJ SIĘ

Gra Wordsmith - zasady gry

Jak wygląda rozgrywka?

Zadaniem graczy jest układanie słów w formie krzyżówki na planszy, z przydzielanych im losowo liter.

Przykładowy zrzut ekranu wykonany podczas rozgrywki:

Wordsmith

Jakie są ruchy w grze?

Użytkownik posiada cztery możliwości ruchów w grze:

 • dołożenie nowego słowa na planszę z liter, które zostały mu przydzielone;
 • wymianę jednej lub więcej liter;
 • pominięcie tury (pas);
 • skorzystanie z funkcji „Podpowiedź”.

Dozwolone i niedozwolone słowa – jakie są zasady?

Dopuszczalne jest używanie angielskich słów za wyjątkiem:

 • nazw własnych (w tym imion, nazwisk, nazw geograficznych, nazw firm, marek produktów, itp.);
 • skrótów;
 • słów z użyciem apostrofu;
 • słów połączonych ze sobą łącznikiem.

Każde słowo musi składać się z minimum dwóch liter. Dopuszczalne jest stosowanie odmienionych form (na przykład forma liczby mnogiej rzeczownika, formy czasu przeszłego czasownika).

Dokładanie liter na planszę – co warto wiedzieć?

Słowa należy układać poziomo, w jednym wierszu (w kierunku od lewej strony do prawej) lub pionowo, w jednej kolumnie (z góry na dół). Niedozwolone jest układanie słów po przekątnej (na ukos). Wraz z zakończeniem ruchu, zmiana położenia liter na planszy jest niemożliwa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której słowo zostanie uznane przez system za niepoprawne (nie ma go w słowniku).

Jeżeli ułożone na planszy litery sąsiadują ze sobą, muszą tworzyć wspólnie pełne słowo – podobnie jak w krzyżówce. Niedozwolone jest dokładanie w jednym ruchu płytek do różnych słów, w różnych częściach planszy.

Puste płytki (blanki) – jak ich używać?

Gracz, który wylosował blank, a więc pustą płytkę, może użyć ją jako dowolną literę z alfabetu. Blank nie ma żadnej wartości punktowej. Po wyłożeniu pustej płytki na planszę wybranej litery nie można zmienić w kolejnych turach.

Jak tworzyć słowa w grze?

Nowe słowa można tworzyć na następujące sposoby:

 • dodając jedną lub kilka płytek na początku i/lub na końcu słowa, które zostało już wcześniej utworzone na planszy;
 • układając słowo pod kątem prostym do słowa, które znajduje się już na planszy; wówczas nowe słowo musi wykorzystywać jedną z liter słowa istniejącego na planszy;
 • układając nowe słowo równolegle do słowa, które znajduje się już na planszy; słowo należy ułożyć w taki sposób, aby płytki, które się stykają, utworzyły całe słowa;
 • nowe słowo może również dodać literę do istniejącego słowa (przykład: wyraz CATS („koty”) łączy się przez literę S z wyrazem PEAK („szczyt”), przedłużając je jednocześnie i tworząc SPEAK („mówić”));
 • ostatnią możliwością jest utworzenie „kładki” pomiędzy dwiema lub większą liczbą liter (przykład: między litery T i M wstawiono ĘŻA, tworząc słowo WY-T-ĘŻA-M-Y. W tym przypadku litery T i M stanowią taką właśnie „kładkę”; może się zdarzyć, że długi wyraz obejmie dwa pola premii słownej).

Kiedy mogę wymienić litery?

Każdy gracz może w ramach swojej tury dokonać wymiany jednej lub większej liczby liter ze stojaka, o ile w puli pozostała przynajmniej jedna litera. Liczba pozostałych liter w puli jest wyświetlana w przycisku „Wymiana”. Wraz z chwilą wymiany liter, ruch gracza w danej turze zostaje uznany za zakończony.

Jak korzystać z funkcji „Podpowiedź”?

W ciągu jednej gry użytkownik może trzy razy skorzystać z podpowiedzi. Funkcja „Podpowiedź” utworzy najwyżej punktowane słowo na planszy z dostępnych w danym ruchu liter gracza. Tak utworzone słowo można zatwierdzić naciskając „OK” lub cofnąć przyciskiem „COFNIJ”.

Uwaga: naciśnięcie przycisku „COFNIJ” nie powoduje zwiększenia liczby podpowiedzi!

Jak liczona jest punktacja?

Po znaku „×” podana jest liczba płytek z daną literą.

 • 0 punktów: blank × 2–4
 • 1 punkt: A×9, D×4, E×12, I×9, L×4, N×6, O×8, R×6, S×4, T×6, U×4
 • 2 punkty: B×2, C×2, F×2, G×3, H×3, M×2, P×2, V×2, W×2, Y×2
 • 3 punkty: K×1
 • 4 punkty: X×1
 • 5 punktów: J×1, Q×1, Z×1

Jak działa pominięcie tury?

Niezależnie od tego, czy gracz posiada możliwość utworzenia słowa ze zgromadzonych liter, czy też nie, może on podjąć decyzję o opuszczeniu kolejki. Jeżeli jednak wszyscy gracze kolejno zadecydują o opuszczeniu kolejki dwa razy z rzędu, wówczas gra zostanie uznana za zakończoną.

Specjalna premia – kiedy ją dostanę?

Specjalna premia w wysokości 25 punktów zostaje przyznana graczowi, któremu uda się w jednym ruchu wyłożyć wszystkie płytki ze stojaka. Premia zostanie dodana do punktów za dane słowo (po wcześniejszym uwzględnieniu premii literowych i słownych dla wyłożonych płytek).

Kiedy gra jest zakończona?

Gra zostaje uznana za zakończoną wraz z chwilą, kiedy:

 • wszystkie płytki z literami zostały wyjęte z woreczka, a jeden z graczy wykorzystał wszystkie wylosowane przez niego płytki;
 • wszyscy gracze opuszczą dwie kolejki z rzędu.