ZALOGUJ SIĘ

Oznaczenia i skróty

Jakie skróty i oznaczenia stosujemy w kursie angielskiego?

Poniżej podajemy wyjaśnienia skrótów i oznaczeń, które możesz napotkać podczas nauki słownictwa w eTutor.

Brytyjski i amerykański angielski

(BrE) = British English (dane słowo używane jest w brytyjskim angielskim)
(AmE) = American English (dane słowo używane jest w amerykańskim angielskim)

Dla większości słów podajemy odpowiedniki używane zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim. W przypadku, gdy dane słowo ma wiele odpowiedników, podajemy te najczęściej spotykane.

Rejestr językowy słówek

(slang) = słowo używane w slangu

(oficjalnie) = słowo używane w języku oficjalnym

(potocznie) = słowo używane w języku potocznym

(termin literacki) = termin literacki

(termin techniczny) = termin techniczny

(przestarzale) = wyraz przestarzały, obecnie rzadko używany

(dawne użycie) = słowo używane w poprzednich wiekach (np. thy)

(język mówiony) = słowo używane częściej w języku mówionym

(język pisany) = słowo używane częściej w języku pisanym

(obraźliwie) = obraźliwe słowo

(wulgarnie) = przekleństwo lub bardzo obraźliwe słowo

(znak handlowy) = słowo stanowi znak handlowy

(dialekt) = słowo spotykane głównie w dialekcie

(słowo zapożyczone) = słowo zapożyczone z innego języka

(żartobliwie) = słowo używane żartobliwie

(rzadko) = słowo rzadko używane

(przenośnie) = słowo o znaczeniu przenośnym

(zdrobnienie) = zdrobnienie

(zgrubienie) = zgrubienie

(ironicznie) = słowo używane ironicznie

(verlan) = wyrazy w slangu verlan

Pełną listę oznaczeń związanych ze słownictwem można znaleźć na stronie Oznaczenia używane w słowniku Diki.