ZALOGUJ SIĘ

Oznaczenia i skróty

Jakie skróty i znaczenia stosujemy w kursie angielskiego?

Poniżej podajemy oznaczenia skrótów i oznaczeń które możesz napotkać podczas nauki słownictwa w eTutor.

Brytyjski i amerykański angielski

(BrE) = British English (dane słowo używane jest w brytyjskim angielskim)
(AmE) = American English (dane słowo używane jest w amerykańskim angielskim)

Dla większości słów podajemy odpowiedniki używane zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim. W przypadku, gdy dane słowo ma wiele odpowiedników, podajemy te najczęściej spotykane.

Rejestr językowy słówek

(slang) =słowo używane w slangu

(oficjalnie) =słowo używane w języku oficjalnym

(potocznie) =słowo używane w języku potocznym

(termin literacki) =termin literacki

(termin techniczny) =termin techniczny

(przestarzale) =wyraz przestarzały, obecnie rzadko używany

(dawne użycie) =słowo używane w poprzednich wiekach (np. thy)

(język mówiony) =słowo używane częściej w języku mówionym

(język pisany) =słowo używane częściej w języku pisanym

(obraźliwie) =obraźliwe słowo

(wulgarnie) =przekleństwo lub bardzo obraźliwe słowo

(znak handlowy) =słowo stanowi znak handlowy

(dialekt) =słowo spotykane głównie w dialekcie

(słowo zapożyczone) =słowo zapożyczone z innego języka

(żartobliwie) =słowo używane żartobliwie

(rzadko) =słowo rzadko używane

(przenośnie) =słowo o znaczeniu przenośnym

(zdrobnienie) =zdrobnienie

(zgrubienie) =zgrubienie

(ironicznie) =słowo używane ironicznie

(verlan) =wyrazy w slangu verlan

Pełną listę oznaczeń związanych ze słownictwem można znaleźć na stronie Oznaczenia używane w słowniku Diki.