Oznaczenia i skróty

Skróty i oznaczenia

Poniżej podajemy oznaczenia skrótów i oznaczeń które możesz napotkać podczas nauki słownictwa w eTutor.

Brytyjski i amerykański angielski

(BrE) = British English (dane słowo używane jest w brytyjskim angielskim)
(AmE) = American English (dane słowo używane jest w amerykańskim angielskim)

Dla większości słów podajemy odpowiedniki używane zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim. W przypadku, gdy dane słowo ma wiele odpowiedników, podajemy te najczęściej spotykane.

Rejestr językowy słówek

(slang) = słowo używane w slangu

(formal) = słowo używane w języku oficjalnym

(informal) = słowo używane w języku potocznym

(literary) = termin literacki

(technical) = termin techniczny

(old-fashioned) = wyraz przestarzały, obecnie rzadko używany

(old use) = słowo używane w poprzednich wiekach (np. thy)

(spoken) = słowo używane częściej w języku mówionym

(written) = słowo używane częściej w języku pisanym

(not polite) = obraźliwe słowo

(taboo) = przekleństwo lub bardzo obraźliwe słowo

(trademark) = słowo stanowi znak handlowy

(dialect) = słowo spotykane głównie w dialekcie

(loan-word) = słowo zapożyczone z innego języka

(humorous) = słowo używane żartobliwie

Pełną listę oznaczeń związanych ze słownictwem można znaleźć na stronie Oznaczenia używane w słowniku Diki.

Pomoc i wsparcie