ZALOGUJ SIĘ

6 wyrażeń z would i wish, które musisz znać

10.06.2024

Powrót do listy wpisów

Ostatnio omawialiśmy konstrukcje z need, służące do mówienia o potrzebach. Dziś wrzucamy wyższy bieg. Przed nami dwa czasowniki o potężnej mocy - would oraz wish. Ich poskromienie nie należy do najprostszych w nauce angielskiego, ale zdecydowanie przybliży Cię do celu, jakim jest swobodna komunikacja w tym języku. 

Would - kiedy i jak używać?

Zacznijmy od kwestii podstawowej. Would jest czasownikiem modalnym. Używamy go, kiedy wyobrażamy sobie coś i chcemy opowiedzieć o sytuacji, która nie jest rzeczywista. Dlatego idealnie nadaje się do mówienia o chęciach, potrzebach, preferencjach czy oczekiwaniach.

1. I would like to do something

Mówiąc najprościej, would like to jest po prostu bardziej uprzejmą wersją want to. W praktyce oznacza chciałbym / chciałabym, zamiast chcę. Przydaje się, kiedy chcemy wyrazić jakąś chęć w sposób mniej bezpośredni i stanowczy, lub kiedy coś, co chcemy zrobić, wydaje się bardziej odległe.


- Chciałbym zwiedzić cały świat. 

Would like możemy skrócić do ‘d like.
W ten sposób powiedzielibyśmy I’d like to travel the whole world

Do negacji potrzebujemy słowa not, które umieszczamy tuż po would. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której odwiedzamy swoich znajomych, a oni oferują nam, abyśmy zostali dłużej, niż było to planowane. Z grzeczności moglibyśmy odpowiedzieć:

We wouldn’t like to overstay our welcome.
Nie chcielibyśmy nadużywać waszej gościnności.


Jak tworzymy pytania z would? W klasyczny sposób - stawiając would na początku zdania.

Would you like to join us next time?
Chciałbyś do nas dołączyć następnym razem?


Jeśli chcemy dodać do naszej wypowiedzi więcej emocji i podkreślić chęć zrobienia czegoś, zamiast like możemy użyć love:

I’d love to meet her in person.
Bardzo chciałabym poznać ją osobiście. 

- Do you want one more piece?
- I would love to, but I shouldn’t.

- Chciałbyś spróbować jeszcze jeden kawałek?
- Bardzo bym chciał, ale nie powinienem.

2. I would like somebody to do something

Kiedy chcielibyśmy wyrazić chęć, aby ktoś inny coś zrobił, czegoś nie zrobił, lub aby coś tej osobie się przytrafiło, użyjemy would like somebody to do something. 
Na przykład w pracy, kiedy ktoś spóźnia się na spotkanie, może usłyszeć:

I would like you to respect our time.
Chciałbym, abyś szanował nasz czas.

Aby zobrazować zdanie przeczące, posłużmy się motywem nadopiekuńczego rodzica. 


- Nie chciałbym, aby stała ci się krzywda

Gdy chcemy od naszych rozmówców lub słuchaczy otrzymać reakcję zwrotną, możemy zadać pytanie w stylu:

Would you like me to repeat?
Chcielibyście, abym powtórzył?

3. I would rather do sth

Czasem zdarzają się nam sytuacje wymagające rozstrzygnięć i wyrażenia preferencji. Po angielsku idealnie sprawdza się w nich would rather do sth, czyli wolałbym / wolałabym coś zrobić. Spójrzmy na ten przykład:


- Gotowa wejść na tę górę?
- Szczerze, wolałabym pojechać kolejką górską. 

Would rather możemy skrócić do ‘d rather.
W ten sposób powiedzielibyśmy I’d rather take a cable car

Klasycznie, negację tworzymy poprzez dodanie not po would rather.

I’d rather not listen about these things at work. 
Wolałbym nie słuchać o tych rzeczach w pracy. 

A pytając, odwracamy szyk zdania. 

Would you rather stay home? 
Wolałabyś zostać w domu?

Istnieje jeszcze takie wyrażenie jak I’d rather do sth than do sth else. To wariacja na temat would rather, za pomocą której zestawiamy ze sobą i porównujemy dwie rzeczy. 

I’d rather earn less and have a stress-free job than be rich and run my own business. 
Wolałbym zarabiać mniej i mieć bezstresową pracę, niż być bogaty i prowadzić swoją własną firmę.

4. I would rather somebody did sth

Czyli ostatnia z konstrukcji z would. Idealna do wyrażania preferencji, aby inna osoba coś zrobiła (lub nie). UWAGA: Chociaż po would rather używamy czasownika w Past Simple, znaczenie dotyczy teraźniejszości lub przyszłości!


- Wolałabym, abyś mówił mi takie rzeczy na osobności. 

Negację tworzymy analogicznie, z zastosowaniem zasad typowych dla Past Simple:

I’d rather he didn’t know what happened.
Wolałbym, aby nie wiedział, co się stało. 

Aby zapytać inną osobę o jej preferencję, zaczynamy zdanie od would.

Would you rather I talked to them?
Wolałabyś, żebym ja z nimi porozmawiał?

Wish - kiedy i jak używać?

Przyjrzyjmy się teraz drugiemu z omawianych dziś słów. Czasownik to wish tłumaczymy jako życzyć sobie, chcieć.  

5. I wish I did

Po wish najczęściej użyjemy czasownika w Past Simple. Być może dobrym i przyjemnym sposobem na zapamiętanie tej reguły byłby odsłuch utworu Pearl Jam "Wishlist"? 

I wish I was an alien at home behind the sun
I wish I was the souvenir you kept your house key on
I wish I was the pedal brake that you depended on
I wish I was the verb 'to trust' and never let you down

"Wishlist", autor słów i muzyki: Eddie Vedder, wyk. Pearl Jam, album Yield, 1998 Sony Music Entertainment Inc. 

W tej piosence, po wish występuje zazwyczaj was, ale pojawiają się również inne czasowniki takie jak kept, depended, czy let. Są one oczywiście w Past Simple i z tym czasem będziemy najczęściej łączyć wish. UWAGA: Chociaż używamy czasownika w formie przeszłej, znaczenie dotyczy teraźniejszości lub przyszłości.


- Chciałabym mieć domek nad morzem. - Chciałabym mieszkać w górach.

Negację tworzymy analogicznie, z zastosowaniem zasad typowych dla Past Simple:

I wish I didn’t have to do this.
Chciałabym nie musieć tego robić.

6. I wish you would do

Dodatkowo, swoje niezadowolenie możemy podkreślić mówiąc I wish somebody would do something.


- Chciałabym, abyś przestał palić.  


Istotne dla tej konstrukcji jest to, że osoba wypowiadająca życzenie (wish) nie jest jego przedmiotem - dotyczy ono kogoś (lub czegoś) innego. W takim zdaniu mamy więc albo dwie osoby, albo osobę i jakiś przedmiot lub zjawisko - jak na przykład deszcz.

I wish it would stop raining.
Chciałabym, aby przestało padać

I wish you would participate more in the household chores. 
Chciałbym, abyś uczestniczyła bardziej w domowych obowiązkach.   

***

Uff, jesteśmy u celu! W uporządkowaniu wiedzy pomocne będą ćwiczenia, które znajdziesz na naszej platformie. Linki poniżej. Do dzieła! 

Would like
Would rather I
Would rather II

Zadania z gwiazdką (dla dociekliwych:)):

Wish
Wish II

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online Sprawdź

GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij