ZALOGUJ SIĘ

7 wyrażeń z ‘need’, które musisz znać

20.05.2024

Powrót do listy wpisów

I need, I wish, I’d rather… - sposobów na komunikowanie potrzeb jest sporo. Dziś bierzemy pod lupę słowo need , które samo w sobie stanowi dość pojemny temat. Niech nie zmylą Cię pierwsze przytaczane poniżej konstrukcje z need  - zaczynamy od tych najbardziej podstawowych, ale koniecznie sprawdź, czy znasz również te trudniejsze. Przed nami podróż po wyboistych drogach, dlatego zapnij pasy i ruszamy!

Ale po kolei, first things first. Rzeczownik a need tłumaczymy jako potrzeba, a czasownik to need - potrzebować, wymagać, a nawet musieć, w zależności od kontekstu. Przeanalizujmy zatem znaczenie poniższych konstrukcji krok po kroku.

Need to do something

W języku angielskim konstrukcja need to do sth znaczeniem jest nie tak daleka od have to do sth. Często tłumaczymy ją właśnie jako musieć coś zrobić.

We need to achieve better results next year. Otherwise, the competition will overtake us.  
Musimy osiągnąć lepsze wyniki w przyszłym roku. W przeciwnym razie konkurencja nas prześcignie. 


- Muszę wiedzieć, kto za to odpowiada.  
- Dlaczego musisz to wiedzieć?

Jak widać na powyższych przykładach, czasownik występujący po need pojawi się w bezokoliczniku (a więc: to achieve, to know etc.).

Dlatego powiemy:
I need to know who’s responsible for that.
A nie:
I need knowing who’s responsible for that.

Needn’t do sth

Negacją jest oczywiście don’t need to do sth, ale uwaga - również needn’t do sth. Te dwie formy można stosować zamiennie, bo ich znaczenie jest takie samo. 

We don’t need to hurry! The train leaves in 2 hours.
Nie musimy się spieszyć! Pociąg odjeżdża za 2 godziny. 

We needn’t hurry! The train leaves in 2 hours.
Nie musimy się spieszyć! Pociąg odjeżdża za 2 godziny. 

Zauważ, że w tym drugim przypadku nie używamy słówka to

(There’s) no need to do sth

Ile razy słyszeliśmy od kogoś, że nie ma potrzeby się martwić? No właśnie. Niezależnie od tego, jaką moc sprawczą ma takie pocieszanie, samo to stwierdzenie po angielsku idealnie posłuży nam za przykład.


- Nie ma co się martwić!

Zwróć uwagę, że need występuje tutaj jako rzeczownik. Ciekawostka - czasem usłyszymy ten zwrot z pominięciem there is, zwłaszcza w języku mówionym. Sens pozostaje ten sam. 

No need to tell him. 
Nie trzeba mu mówić

Need somebody to do something

Kiedy chcemy oddelegować komuś jakieś zadanie lub poprosić kogoś o zrobienie czegoś, z pomocą po raz kolejny przychodzi need

podmiot (I, you, she, etc.) + need + dopełnienie (you, him, her, someone etc.) + bezokolicznik (to do, to help etc.)


- Potrzebuję, abyś zrobiła to do jutra. 
- W takim razie potrzebuję, aby ktoś mi z tym pomógł

Something needs to be done

Niekiedy uzasadnione jest pominięcie bezpośredniego zwrotu do naszego rozmówcy, na przykład kiedy chcemy oddelegować zadanie w pracy bez wskazywania konkretnie, kto powinien je wykonać...

It needs to be done by Friday.
To musi być zrobione do piątku. 

...lub w sposób formalny zwrócić się do grupy osób.


- Zgłoszenia muszą być dostarczone do końca miesiąca.

Formułując taką prośbę lub potrzebę, możemy zwrócić się do naszych adresatów za pomocą need to be done.

podmiot (it, applications etc.) + need + to be + 3. forma czasownika (done, submitted etc.)

Something needs doing / something

Wyżej napisaliśmy, że po czasowniku need kolejny czasownik pojawia się w formie bezokolicznika (to do, to be etc.). Bywa jednak, że czasem po need pojawi się słowo zakończone na -ing. Ale zobaczmy, dlaczego tak się dzieje. Przykład: wchodzimy do kuchni i pierwsze, co widzimy to brudna podłoga, sterta naczyń w zlewie i ogólnie higieniczny dramat. Jeśli chcemy poprosić kogoś, aby się tym zajął, możemy powiedzieć:

I need you to clean the fridge.
Potrzebuję, abyś posprzątał lodówkę.

Jeśli jednak nie chcemy być tak bezpośredni, możemy wyrazić się bardziej bezosobowo i po prostu powiedzieć, że lodówka wymaga sprzątania / trzeba posprzątać lodówkę, licząc, że osoba, która nas słucha, zrozumie aluzję. 


- Lodówka wymaga sprzątania (trzeba posprzątać lodówkę). 

Jeśli coś czegoś wymaga, użyjemy konstrukcji:

podmiot (something, it, the fridge etc.) + need + czasownik z końcówką -ing (w tym przypadku: needs cleaning).

Alternatywnie, po need możemy użyć rzeczownika opisującego daną czynność. 

Analogicznie, zamiast:

I need you to revise this document.
Potrzebuję, abyś zrobiła korektę tego dokumentu. 

Możemy powiedzieć:

This document needs revision.
Ten dokument wymaga poprawek (trzeba poprawić ten dokument).  

Need something done

Ostatnią z prezentowanych dziś konstrukcji jest need something done - jest to alternatywa wobec poprzedniej struktury, przydatna, kiedy chcemy zakomunikować potrzebę, aby coś zostało zrobione. 

podmiot (we, he etc.) + need/needs + dopełnienie (the car, the invoice etc.) + 3. forma czasownika (fixed, issued etc.)


- Musimy mieć auto naprawione tak szybko, jak to możliwe.

Inny przykład:

He needs the invoice issued today.
On potrzebuje, aby faktura była wystawiona dziś.

***

To najczęściej stosowane struktury z need, służące do wyrażania potrzeb. Jeśli po tym wszystkim odczuwasz niedosyt, zachęcamy do zajrzenia do poprzedniego wpisu o czasownikach modalnych, w którym need pojawia się jako gość specjalny. 

A jak już udało Ci się dotrzeć do samego końca wpisu, to czemu by nie sprawdzić, jak z nowo nabytą wiedzą poradzisz sobie w praktyce? Mamy dla Ciebie kilka ćwiczeń: ćwiczenie I , ćwiczenie II , ćwiczenie III.

W następnym wpisie będziemy kontynuowali temat potrzeb. Sprawdzimy, jak posłużą nam do mówienia o nich czasowniki wish oraz would.

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online Sprawdź

Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij