ZALOGUJ SIĘ

Graduation - przydatne słówka

05.06.2023

Powrót do listy wpisów

Dla jednych czerwiec wiąże się z końcem roku szkolnego, dla innych z końcem roku akademickiego, a dla całej reszty, która ukończyła już edukację, czerwiec oznacza początek sezonu urlopowego. W tym wpisie skupimy się na słownictwie związanym z końcem szkoły. Podpowiemy, w jakich sytuacjach możemy używać frazy graduate from something, jakie znaczenia ma wyraz graduate oraz czym się różni end od finish.

Być może zaskoczy Was informacja, że nie we wszystkich krajach na świecie rok szkolny kończy się w czerwcu. Nie trzeba szukać daleko, bo nasi zachodni sąsiedzi uczą się prawie do końca lipca. W Finlandii, rok szkolny (school year ) trwa 190 dni, a w Japonii około 210 dni. Brzmi niewesoło, prawda? A wiecie, że w Polsce rok szkolny trwa cały rok? Ustawowo rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.


Co możemy ukończyć?

Ktoś zapytał Cię o Twoje wykształcenie? Najłatwiej byłoby odpowiedzieć I finished primary school/high school/university two years ago., jednak istnieje bardziej odpowiedni czasownik, który pomoże nam wyjaśnić, na jakim poziomie zakończyliśmy edukację. A dokładniej, mowa o graduate (koniecznie z przyimkiem from!).

After all these years, I have finally managed to graduate from medical school.
Po tych wszystkich latach w końcu udało mi się ukończyć studia medyczne.


- Co u Johna?
- Skończył studia, w przeciwieństwie do swojej siostry.

TIP: Może się zdarzyć, że natkniesz się na zdanie z czasownikiem graduate, ale bez przyimka from. Według reguł gramatycznych, po graduate należy stawiać przyimek, ponieważ w znaczeniu kończyć (szkołę, studia) jest on nieprzechodni (nie wymaga dopełnienia).

Mój ojciec ukończył prestiżową uczelnię.
My father graduated from a prestigious university. (zdanie poprawne gramatycznie)
*My father graduated a prestigious university. (zdanie niepoprawne gramatycznie)

Ukończyć można każdą szkołę, a więc podstawówkę (elementary school ; primary school ), szkołę ponadpodstawową (secondary school ; high school ) oraz studia (university , studies , college ). Co ciekawe, przedszkolaki również mogą o sobie powiedzieć, że ukończyły naukę wczesnoszkolną :).

Jak kończymy dany etap edukacji?

Z końcem roku szkolnego lub akademickiego (academic year ) wiąże się także rozdanie świadectw szkolnych (school certificate ) i dyplomów ukończenia studiów (degree certificate ). Ciekawe, ilu z Was mogłoby się pochwalić świadectwem z czerwonym paskiem? :) Prawda jest taka, że im wyższy etap edukacji (educational stage), tym trudniej zdobyć wysokie oceny i wyróżnienia. Niestety, system edukacji różni się na całym świecie, stąd trudno znaleźć odpowiedniki do wielu terminów. Przykładowo, tłumacząc frazę „czerwony pasek” dosłownie (red stripe), musimy liczyć się z tym, że może to nie być zrozumiałe dla naszego rozmówcy. Zamiast tego bezpieczniej posłużyć się frazą with distinction (z wyróżnieniem).


- Ukończyła szkołę z wyróżnieniem.

Co jeszcze oznacza graduate?

Tak jak wiele innych słów w języku angielskim, graduate ma więcej niż jedno znaczenie. Poza czasownikiem, może to być także rzeczownik i przymiotnik. Zwróć uwagę, że jeśli mówisz o rzeczowniku, zmienia się wymowa końcówki tego słowa. Rzeczownik graduate wymawiamy jako /ˈɡrædʒuət/, a czasownik - /ɡrædʒueɪt/. Poprawną wymowę sprawdzisz w słowniku Diki: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=graduate

He is a Harvard graduate and holds a PhD in linguistics.
On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł doktora językoznawstwa. 

Jako przymiotnik graduate oznacza podyplomowy, a używamy go w kontekście kursów oraz studiów. Wymowa tego słowa jest taka sama, jak w przypadku rzeczownika.

I attended a graduate course in physics.
Chodziłem na podyplomowy kurs z fizyki.

The college offers a postgraduate course in English literature.
Uniwersytet oferuje podyplomowy kurs z literatury angielskiej.

TIP: Wiesz, jaka jest różnica między pre-graduation ball a prom? Amerykański prom, który kojarzymy z filmów, to bal dla uczniów ostatniej klasy liceum, który ma miejsce na końcu roku szkolnego. Co prawda, nasza studniówka (pre-graduation ball) również dotyczy uczniów ostatnich klas, jednak odbywa się na około sto dni przed maturami.


Będziesz moją partnerką na balu?

End vs. finish vs. graduate

Tak jak graduate, czasowniki end  oraz finish  również można przetłumaczyć jako kończyć. Ale ale, czy to znaczy, że można ich używać wymiennie w każdym kontekście? W każdym — nie. Jednak end i finish mają wspólne zastosowanie.  

Gdy oznaczają kończyć się, dobiegać końca (come to an end ), możemy ich używać na zmianę.

What time does this lesson end? / What time does this lesson finish?
O której kończy się ta lekcja?

Jednak nie zawsze stosujemy je zamiennie. Kiedy mówimy o kończeniu robienia czegoś, o zakończeniu jakiejś czynności, użyjemy finish.

She takes up reading every set book, but she never finishes them.
Ona podejmuje się przeczytania każdej lektury, ale nigdy ich nie kończy.

Czasownika end użyjemy, gdy chcemy podkreślić, że coś ważnego, dla nas lub dla społeczeństwa, dobiegło końca (np. związek lub wydarzenie historyczne) a także gdy ważny jest sposób, w jaki dana sytuacja się kończy.

The formal assembly ended with a speech from the headmaster.
Uroczysty apel zakończył się przemówieniem dyrektora.


- Nie znoszę, kiedy kończysz za mnie zdania!
- Nasz związek zakończył się wcześniej niż przypuszczałam. 

Pamiętaj, że czasownik graduate używany jest do mówienia o zakończeniu edukacji, nie znajdziesz go w innych kontekstach. Do pozostałych sytuacji posłużą Ci finish, end oraz ich synonimy :)Jeśli jeszcze nie chcecie się żegnać ze szkołą, sprawdźcie się w lekcji poświęconej edukacji - o tutaj. A na dokładkę przejrzyjcie listę słówek zawierającą słownictwo z tego wpisu. Jeśli jednak myślami jesteście już przy urlopie, zapraszamy do odprężającego quizu :)

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online Sprawdź

Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij