ZALOGUJ SIĘ

Phrasal verbs związane ze szkołą i z nauką

09.10.2020

Powrót do listy wpisów

Jeśli uczymy się angielskiego, musimy pamiętać o nauce phrasali (czyli czasowników złożonych). Pojawiają się niemal w każdej konwersacji, więc naprawdę warto je znać. Dziś porcja phrasal verbs w szkolnym klimacie.

Nieważne, czy jesteśmy w szkole średniej, na studiach, czy już tylko wspominamy beztroskie szkolne lata - poniższe czasowniki na pewno nam się przydadzą. Możemy nie tylko zaplusować na lekcji angielskiego, ale swobodnie używać ich w codziennych konwersacjach na przeróżne - nie tylko szkolne - tematy.

Angielskie phrasal verbs, które warto znać

Zacznijmy od pierwszego skojarzenia związanego ze szkołą, czyli od… nauki ;). Ręka do góry, kto nie miał w klasie kujona! Chyba w każdej szkole i klasie była choć jedna taka osoba. Kujon to po angielsku swot  (w amerykańskim angielskim - grind ) i właśnie od tego rzeczownika tworzymy czasownik wkuwać albo kuć, czyli swot up . Pamiętajmy jednak, że w angielskim, podobnie jak w polskim, kujon to określenie potoczne i nienależące do miłych.

swot up - wkuwać, kuć (uczyć się)
I’m swotting up on English grammar. 
Wkuwam gramatykę angielską.
She starts swotting up a month before the exams. 
Ona zaczyna wkuwać miesiąc przed egzaminami.

Jeśli już wkuwaliśmy, to pewnie się obkuliśmy. Aby powiedzieć to po angielsku, użyjemy czasownika bone up on something . Oznacza on właśnie wyuczyć się czegoś, obryć się z czegoś, wykuć coś.

bone up on something - obryć się z czegoś, wyuczyć się czegoś, wykuć coś, obkuć się
I boned up on geography before I applied. 
Obkułam się z geografii, zanim złożyłam podanie.
We have to bone up on biology because the exam will be tough. 
Musimy obryć się z biologii, bo egzamin będzie trudny.

Phrasal verbs do wykorzystanie nie tylko w szkole

Zarówno w szkole, jak i na uczelni piszemy wypracowania, rozprawki, eseje. Skończoną pracę pisemną oddajemy nauczycielowi czy profesorowi do sprawdzenia. Oddawać coś to po angielsku hand in something  (lub hand something in ). Możemy więc hand in an essay, hand in a test. Ten czasownik ma także zastosowanie w realiach pozaszkolnych - możemy oddać lub wręczyć komuś raport, rezygnację (np. z pracy), dokumenty.

hand in something / hand something in - złożyć coś, składać coś (np. rezygnację z pracy); oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi) 
We should hand in our essays by Friday.  
Powinniśmy do piątku oddać wypracowania.
I handed in my report two days ago. 
Oddałem mój raport dwa dni temu.

Pisząc wspomniane już eseje lub wypracowania, sięgamy do przeróżnych źródeł w celu zasięgnięcia czy potwierdzenia informacji, które chcemy w nich wykorzystać. Warto więc wspomnieć o czasowniku złożonym look something up  (lub look up something), czyli właśnie wyszukiwać coś - na przykład informacje w słowniku, książce, internecie.  
Tak, jak w słowniku Diki, w którym możemy wyszukać każde angielskie słówko, którego nie znamy.

look something up / look up something - znajdować coś, wyszukiwać coś (informacje w słowniku, komputerze), sprawdzać coś (np. w słowniku, internecie)
If you don't know this word, just look it up in a dictionary. 
Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.
I’ll look up the address in the internet. 
Sprawdzę adres w internecie.

Jeśli ktoś nie odrobił pracy domowej, najczęściej stara się ją od kogoś przepisać. Po angielsku przepisywanie czegoś to copy something out  (lub copy out something ). Tego czasownika złożonego możemy używać nie tylko w kontekście przepisywania zadań domowych w szkole - możemy przepisać list, treść z książki albo przepis na ciasto.

copy something out / copy out something - przepisywać coś
He copied out his friend's essay. 
On przepisał wypracowanie od kolegi.
Peter is always copying out my homeworks
Piotr zawsze przepisuje moje zadania domowe.

Angielskie czasowniki złożone związane ze szkołą

Kto w czasach szkolnych nigdy nie wagarował? Chyba każdemu z nas zdarzyło się urwać z lekcji. Po angielsku wagarować czy zrywać się ze szkoły to skip off school (dosłownie tłumacząc - pomijać, opuszczać szkołę).

skip off school - wagarować, zrywać się ze szkoły, iść na wagary
The students skipped off school yesterday. 
Uczniowie poszli wczoraj na wagary.
Your teacher told me you skipped off school again. 
Twój nauczyciel powiedział mi, że znów poszedłeś na wagary.

Kolejny “szkolny” phrasal verb, który warto znać to get into something , czyli dostawać się. Gdzie można się dostać? Oczywiście do szkoły i na studia, ale nie tylko. Tego czasownika używamy także wtedy, kiedy mówimy o wchodzeniu gdzieś, szczególnie, gdy wejście czy dostanie się tam może być trudne.

get into something - dostawać się (na studia, do szkoły); wchodzić do jakiegoś miejsca (szczególnie, gdy jest to trudne)
She got into the best university in the area.  
Ona dostała się do najlepszego uniwersytetu w tym regionie.
We couldn’t get into a club because we’re 17. 
Nie mogliśmy wejść do klubu, bo mamy 17 lat.

Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć, że ktoś rzucił szkołę lub studia, użyjemy czasownika złożonego drop out . Na język polski tłumaczymy go również jako wycofać się lub odpaść z czegoś, w czym bierze się udział - na przykład konkursu czy wyścigu.

drop out - rzucić szkołę, rzucić uczelnię, rzucić studia
I dropped out of university after the first semester.  
Rzuciłam studia po pierwszym semestrze.
I was injured so I had to drop out of the race.
Byłem kontuzjowany, więc musiałem wycofać się z wyścigu.

Jak widać większość z przytoczonych tutaj angielskich phrasal verbs można używać nie tylko w kontekście szkoły i nauki. Na pewno przydadzą się Wam one w codziennych kontaktach w języku angielskim. A jeśli jesteście jeszcze na etapie szkolnym, zapamiętajcie je i zabłyśnijcie na lekcji angielskiego! Wszystkie znajdują się na liście słówek w linku poniżej. Możecie dodać je do powtórek w eTutorze jednym kliknięciem.

LISTA SŁÓWEK

Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej przydatnego słownictwa, zajrzyjcie do naszej lekcji specjalnej - Studenckie życie.

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online Sprawdź

TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij