ZALOGUJ SIĘ

All i whole - kiedy i jak używać?

21.05.2019

Powrót do listy wpisów

All the time, all of the time, a może the whole time? Słowa all i whole mają podobne znaczenia, przez co mogą być problematyczne podczas nauki angielskiego. Warto jednak znać różnicę między nimi, ponieważ all i whole często występują w języku angielskim. W tym wpisie rozbierzemy je na czynniki pierwsze.


All i all of - wszystko, wszyscy, cały

All  znaczy wszystko, wszyscy. To słowo może być również użyte w znaczeniu cały. Używaj go z rzeczownikami policzalnymi lub niepoliczalnymi, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Gdy chcesz odnieść się do wszystkiego, czyli do całości określonej grupy osób lub danej rzeczy, wtedy właśnie użyj all.

They all speak good English.
Oni wszyscy mówią dobrze po angielsku.

Słowo all w tym przypadku odnosi się do wszystkich z pewnej grupy. Zdanie to mogłoby również wyglądać tak: 

All of them speak good English.
Wszyscy z nich mówią dobrze po angielsku.

Zwrot all of również odnosi się do 100% osób z danej grupy. Można jednak zauważyć, że konstrukcja zdania z all of różni się od konstrukcji zdania z samym all. Gdy chcesz użyć all of w odniesieniu do grupy osób, musisz dodać po nim słowo, które określa tę grupę, czyli na przykład us, you czy them.

All of us speak good English.
Wszyscy z nas mówią dobrze po angielsku.

Julia: Zdecydowałam, że zaproszę was wszystkich na imprezę. 

A jeśli chcesz odnieść się do całości czegoś? Wtedy także użyjesz all lub all of.

My brother drank all the juice
Mój brat wypił cały sok.
She wasted all of her time.
Ona zmarnowała cały swój czas.

Na powyższym przykładzie widać, że all i all of wykorzystuje się do określenia całości rzeczowników niepoliczalnych (sok, czas).

Warto zapamiętać, że słowo all łączy się jedynie z przedimkiem określonym the . Nigdy nie używa się go w połączeniu z przedimkiem nieokreślonym a lub an. Możliwe jest jednak opuszczanie przedimka the w utartych frazach.

all day - cały dzień
all night - całą noc
all week - cały tydzień
all summer - całe lato

Słowa all możesz użyć także do wzmocnienia niektórych przymiotników.

Julia: Padał deszcz, a nie miałam parasola. Jestem teraz cała mokra.

Whole - całość, ogół danej rzeczy

Whole  określa całość lub ogół jednej rzeczy (czyli jej 100%) i oznacza cały. Whole używa się zazwyczaj do określenia rzeczownika policzalnego w liczbie pojedynczej.

She spent the whole day reading a book.
Ona spędziła cały dzień, czytając książkę.

Hannah: Ona zjadła całe ciasto!

Pamiętaj, że w przypadku takiego użycia słowa whole, konieczne jest postawienie przed nim przedimka określonego the.

The whole of 

Zazwyczaj zamiast whole  można powiedzieć the whole of. Warto jednak pamiętać, że przed nazwami własnymi i zaimkami używa się wyłącznie wersji the whole of. Wtedy oznacza to całość (100%) czegoś.

The whole of Pompei was destroyed.
Całe Pompeje zostały zniszczone.

W tym przypadku zwrot whole of można zastąpić także zwrotami all of lub all:

All of Pompei was destroyed.
Całe Pompeje zostały zniszczone.

Robert: Pamiętasz tę książkę, którą dałaś mi tydzień temu? Przeczytałem ją całą.

All i whole – czym się różnią

Zwrotów z all oraz whole można użyć w odniesieniu do rzeczowników w liczbie pojedynczej. Zdania z tymi zwrotami różnią się jednak konstrukcją. Można to zaobserwować na poniższych przykładach:

I was lying in the bed all the morning.
Cały poranek przeleżałem w łóżku.

(konstrukcja: all + the + rzeczownik)
I was lying in the bed the whole morning
Cały poranek przeleżałem w łóżku.

(konstrukcja: a/the + whole + rzeczownik) 

Słowa all nie użyjesz jednak w połączeniu z przedimkiem nieokreślonym a czy an. Wtedy zdecydujesz się na a whole:

She ate a whole chocolate bar.
Ona zjadła cały czekoladowy batonik.

(nie: She ate all a chocolate bar.)

Słowa whole możesz również używać z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (tak samo jak all).

Whole rivers will dry up.
Całe rzeki wyschną.
Whole buildings were demolished.
Całe budynki zostały zburzone.

W powyższych zdaniach ze słowem whole brakuje the i of. Dzieje się tak dlatego, że występują w nich rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej, przed którymi zazwyczaj nie stawia się przedimków. Słowo whole zachowuje jednak swoje znaczenie - całe, całość.

Jakby wyglądało użycie all zamiast whole w tych przypadkach? Spójrzmy:

All rivers will dry up.
Wszystkie rzeki wyschną.
(wszystkie, co do jednej!)

Prezenter telewizyjny: Wszystkie budynki zostały zburzone.

Mamy nadzieję, że wątpliwości związane z użyciem whole  i all  rozwialiśmy raz na zawsze. Pamiętaj jednak, że trening czyni mistrza, więc ćwicz i powtarzaj!

Warto zapamiętać:

all - wszystkie, wszyscy, wszystko
whole - cały, w całości, całość
whole of something - całość czegoś (co nie jest fizycznym przedmiotem)

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online Sprawdź

Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij