ZALOGUJ SIĘ

Liczba mnoga w języku angielskim - jak ją tworzymy

19.02.2019

Powrót do listy wpisów

Więcej niż jedno zwierzę to... W języku angielskim większość rzeczowników w liczbie mnogiej tworzymy poprzez dodanie do nich końcówki -s lub -es. Na pewno spotkałeś się jednak ze słowami, które w liczbie mnogiej wyglądają mniej typowo. By wiedzieć, na jakiego typu słowa w liczbie mnogiej możesz trafić, czytając artykuły czy słuchając utworów w języku angielskim, zapoznaj się z tym podziałem.
 

Standardowa forma liczby mnogiej w języku angielskim

W języku angielskim w większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzymy, dodając do danego słowa końcówkę -s. W ten sposób z jednego psa (dog) robimy kilka psów (dogs), a z kota (cat) gromadkę kociaków (cats). 
Jeżeli jednak rzeczownik kończy się na -s, -sh, -ch lub -x, dodajemy do niego końcówkę -es. Dzieje się tak w przypadku takich wyrazów jak np. pudełko (box), którego liczba mnoga to boxes lub rzeczownika półmisek, czy też danie (dish), który w liczbie mnogiej to dishes
Ta zasada nie obowiązuje jednak zawsze, dlatego zapoznajcie się z poniższym podziałem, aby poprawnie posługiwać się liczbą mnogą w języku angielskim. 

Liczba mnoga - nowy wyraz

Jedna z grup słów, które w liczbie mnogiej nie mają dodatkowego -s czy -es to słowa, które w liczbie mnogiej przyjmują nową formę. Dobrymi przykładami tej “przemiany” są słowa takie jak:

mouse  (mysz) - mice  (myszy)
person  (osoba)  - people  (ludzie, osoby)
child  (dziecko) - children  (dzieci)

Do tej grupy można zaliczyć także rzeczowniki, których liczbę mnogą od pojedynczej różni tylko jedna litera. Zmiana jest niewielka, ale wymowa tych słów w liczbie mnogiej jest już  inna. Posłuchaj:

man  (mężczyzna) - men  (mężczyźni)
woman  (kobieta) - women  (kobiety)

She is a woman
Ona jest kobietą.
They are women. 
One są kobietami.

Liczba mnoga - ten sam wyraz

A teraz czas na przykłady słów, które w liczbie mnogiej wyglądają tak samo, jak w liczbie pojedynczej! W tym przypadku owca, to faktycznie więcej niż jedno zwierzę. :)

sheep  (owca) - sheep  (owce)
fish  (ryba) - fish  (ryby)
fruit  (owoc) - fruit  (owoce)

Zapamiętaj: Możesz spotkać się również z liczbą mnofishes/fruits. Używamy jej wtedy, gdy chcemy zwrócić uwagę na poszczególne gatunki ryb czy owoców Na co dzień mówiąc jednak ogólnie o tym, że lubimy ryby czy często jemy owoce, użyjemy po prostu fruit i fish. I te formy warto zapamiętać.

It is my sheep.
To jest moja owca.
These are my sheep.
To są moje owce.

Liczba pojedyncza jak liczba mnoga

Jeżeli już o gatunkach mowa, warto wspomnieć o słowie species (gatunek), które podobnie jak sheep i w liczbie pojedynczej, i mnogiej wygląda tak samo. Zauważ jednak, że species już w liczbie pojedynczej sprawia wrażenie, jakby było w liczbie mnogiej! Oto przykłady słów, które zachowują się w podobny sposób lub są po prostu niepoliczalne.

species  (gatunek) - species  (gatunki)
series  (seria) - series  (serie)
news  (wiadomość, wieść) - news  (wiadomości, wieści)

What species is it?
Jaki to gatunek?
Do you know these species of animals?
Czy znasz te gatunki zwierząt?

“Ee” zamiast “oo” w angielskiej liczbie mnogiej 

Wśród przykładów słów, których liczby mnogiej nie utworzymy przez dodanie -s czy -es, są również słowa, w których w liczbie mnogiej zamiast “oo” zobaczymy “ee”.

tooth  (ząb) - teeth  (zęby)
foot  (stopa) - feet  (stopy)
goose  (gęś) - geese  (gęsi)

Look! When I was a baby, I had one tooth only.
Spójrz! Gdy byłam mała, miałam tylko jednego zęba.
Now I have all my teeth. 
Teraz mam wszystkie zęby.

Liczba mnoga w angielskim - końcówka -ves zamiast “f”

Widzisz rzeczownik, który kończy się na -f i chcesz zapisać go w liczbie mnogiej? W takich przypadkach  “f” najczęściej zmieniamy na “v”, a następnie dodajemy -es. Zdarza się, że dozwolone jest dopisanie -s, ale jednak bezpieczniej użyć jest wersji z -ves.

scarf  (szalik) - scarves  lub scarfs (szaliki)
knife  (nóż) - knives  (noże)
life  (życie) - lives  (życia)

Robert likes his orange scarf.
Robert lubi swój pomarańczowy szalik.
Julia loves all her scarves.
Julia uwielbia wszystkie swoje szaliki.

Liczba mnoga w łacinie czy grece

Czytasz ciekawy artykuł po angielsku i widzisz słowo, które nie przypomina za bardzo współczesnego angielskiego? Być może to jeden z rzeczowników, które do angielskiego zostały zaczerpnięte z łaciny czy greki i używane są głównie w kontekście naukowym. Jak tworzymy ich liczbę mnogą? Zasady różnią się w zależności od tego, z jakiego języka pochodzi dane słowo, a także, jaka forma została uznana za poprawną (czasem więcej niż jedna!). W razie wątpliwości, najlepiej sprawdzić formę liczby mnogiej takiego słowa w słowniku.

syllabus  (syllabus) - syllabi  lub syllabuses (syllabusy)
alumnus  (absolwent) - alumni  (absolwenci)
phenomenon  (zjawisko) - phenomena  (zjawiska)

Do you know this Cambridge alumnus?
Znasz tego absolwenta Cambridge?
They are Cambridge alumni.
Oni są absolwentami Cambridge.

Ucz się angielskiego z eTutorem!
Odkryj najpopularniejszy w Polsce kurs online Sprawdź

Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij