eTutor Flipped
Blended Learning®

Najnowocześniejsze szkolenia językowe dla firm.
Przyśpiesz naukę angielskiego przy użyciu
najskuteczniejszej metody nauki języków na rynku.

PRAWDZIWY
BLENDED LEARNING

Blended Learning łączy w sobie zalety i najlepsze praktyki szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń elektronicznych.

Blended Learning łączy szkolenia online oraz tradycyjne

NAJWIĘKSZA PLATFORMA ONLINE

 • ponad 1000 lekcji
 • 410 000 słówek
 • 2 000 000 zdań
 • sztuczna inteligencja

NAJSKUTECZNIEJSZA FORMUŁA

 • krótkie lekcje online
 • ćwiczenia mobile
 • regularne konwersacje

NAJLEPSI
LEKTORZY

 • stale podnoszący kwalifikacje
 • nowocześni
 • ambitni
1

UNIKALNA METODA NAUCZANIA

NAJPIERW PLATFORMA ONLINE

Platforma online i aplikacja mobilna prowadzą ucznia za rękę podczas poznawania zagadnień gramatycznych i słownikowych oraz ćwiczenia umiejętności receptywnych.

2

POTEM SPOTKANIA Z LEKTOREM

Spotkania z lektorem służą przekuwaniu wiedzy zdobytej samodzielnie na umiejętność swobodnego i pewnego rozmawiania po angielsku.

eTutor FLIPPED BLENDED LEARNING®

METODA KOMUNIKACYJNA + FLIPPED CLASSROOM + BLENDED LEARNING

EFEKTYWNOŚĆ

PLATFORMA ONLINE

Zamiana materiałów drukowanych na platformę online dramatycznie zwiększa efektywność pracy własnej.

Interaktywna Inteligentna Indywidualizowana

+

KONWERSACJE

Zmiana lekcji w konwersacje zasadniczo poprawia efektywność pracy z lektorem.

Pracownicy mówią przez minimum 85% czasu zajęć.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

MOTYWACJA SUKCESAMI

Obserwowanie wzrostu własnych kompetencji stanowi silną motywację do nauki i buduje nawyk ustawicznego samokształcenia. Platforma pamięta czego nie umieliśmy i nagradza za każdą dobrą odpowiedź. Każde logowanie do platformy to pozytywne wzmocnienie zwrotne. Wdrożenie Blended Learningu może zwiększyć motywację do nauki.

INDYWIDUALIZACJA

Sterowanie procesem nauki - możliwość wielokrotnego odtwarzania instrukcji, zatrzymanie, pauza, przewijanie - jest korzystne dla większości uczących się.

PERSONALIZACJA

Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, zdecydowanie lepiej personalizują proces nauki słownictwa i gramatyki, zwiększając zapamiętywanie. Pracownik może uczyć się słownictwa z dowolnej branży lub dowolnego hobby. eTutor to kilka milionów przykładowych zdań przyporządkowanych do 410000 haseł.

PRZEŁAMANIE BARIERY JĘZYKOWEJ

Pracownik przychodzi na konwersacje przygotowany do nich, co daje mu swobodę wypowiedzi. Czas spędzony z lektorem, przeznaczony jest głównie na konwersacje, dzięki czemu każdy pracownik ma dużo okazji do mówienia. Dodatkowo na platformie każdy rozmawia ile chce ze sztuczną inteligencją, która świetnie ćwiczy poprawność wymowy, dając pewność wypowiadania się.

WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ I SATYSFAKCJA

Metoda Flipped Classroom zamienia pracowników z pasywnych odbiorców informacji na aktywnych uczestników zajęć, usuwa nauczyciela z centrum procesu nauki, zmniejsza frustrację związaną z pracą domową. Daje też liczne korzyści lektorom. Zdejmuje z nich ciężar prezentacji nowych treści na rzecz wyjaśniania i praktykowania, daje możliwość poświęcania większej ilości czasu wymagającym pracownikom, zmniejsza stres płynący z bierności uczestników zajęć.

SZYBKIE ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI RECEPTYWNYCH

Czytanie i słuchanie pracownicy znacznie skuteczniej wyćwiczą na platformie i aplikacji mobilnej niż z podręcznikiem. Badania przeprowadzone w 2004 r. przez D. Zhanga i J. L. Zhao „CAN E-LEARNING REPLACE CLASSROOM LEARNING?” wykazały, że umiejętności receptywne są przyswajane szybciej dzięki platformie e-learningowej niż zajęciom w klasie. Dobrym przykładem jest nauka rozumienia ze słuchu: wolisz nagranie puszczone przez lektora dla całej grupy czy to samo nagranie w twojej aplikacji mobilnej, które odtwarzasz sobie tyle razy, ile potrzebujesz?

RADOŚĆ

Dzięki aplikacji mobilnej możliwa jest nauka w międzyczasie, a dzięki grywalizacji nauka staje się zabawą. Nauka języka online może być bardzo przyjemna - jak wejście na Facebooka dla relaksu.

ELASTYCZNOŚĆ

Blended Learning daje maksymalną elastyczność procesu nauki. Złożone zagadnienia mogą być prezentowana na zajęciach, a pozostałe dostępne online. Dobrze skrojony Blended Learning dostarcza płynne przechodzenie pomiędzy klasą a komputerem i odwrotnie. Dzięki ogromnej różnorodności narzędzi dostępnych na platformie, tryb nauki jest bardzo zindywidualizowany. Pracownik może zniwelować posiadane deficyty lub szybciej rozwinąć pożądane kompetencje takie jak na przykład rozumienie ze słuchu lub pewność wypowiedzi.

DOPASOWANIE DO WSZYSTKICH STYLI UCZENIA

Projektując szkolenia dla dorosłych istotne jest wzięcie pod uwagę różnych styli uczenia. Efektywny blended learning jest dobry dla wszystkich styli uczenia, gdyż dostarcza pełne spektrum narzędzi i technik nauczania. Przykładowo, introwertyk wybierze dłuższe ćwiczenie umiejętności receptywnych, a ekstrawertyk bardziej odnajdzie się podczas konwersacji.

NADZÓR HR

Blended Learning daje większą mierzalność procesu nauki niż tradycyjne zajęcia. Pracodawca ma dostęp do panelu administracyjnego, w którym w czasie rzeczywistym widać każdą aktywność każdego pracownika na platformie. Lepszy nadzór to większa dyscyplina i rzetelniejsza nauka.

NADZÓR AUTOMATYCZNY

System automatycznie przypomina o konieczności przerobienia lekcji na platformie przed konwersacjami. Na szczęście jest aplikacja mobilna dająca szansę na nadrobienie zaległości w międzyczasie. Jeśli jednak pracownik przekroczy określoną ilość niewykonanych lekcji może stracić dostęp do platformy i do konwersacji. Pracodawca powinien wdrożyć Kodeks Szkoleń Językowych, w którym uzależni ich finansowanie od wykonywania minimum programowego.

MOTYWACJA NAGRODAMI

Bardzo dobrze działa losowanie cotygodniowej nagrody wśród wszystkich pracowników, którzy wypełnią na platformie przypisane im lekcje. Pracownik ma wówczas prosty do rozwiązania dylemat: (i) zrobić lekcję i wziąć udział w losowaniu nagrody czy (ii) nie nauczyć się i stracić szanse na wszystkie inne cotygodniowe losowania nagród. Firmy działające według tego modelu na platformie eTutor, uzyskują bardzo wysoką retencję na poziomie 80% w czystym e-learningu (odsetek pracowników kontynuujących naukę na platformie e-learningowej po roku od jej rozpoczęcia). Dodanie do zajęć na platformie cotygodniowych konwersacji (stworzenie Blended Learningu) jest nagrodą dla pracownika, która działa motywująco na kilku poziomach i podnosi retencję w okolice 100%.

NAJEFEKTYWNIEJSZA METODA NAUKI

ONLINE

pisanie, czytanie, słuchanie

Z LEKTOREM

konwersacje

Kursant samodzielnie wykonuje ćwiczenia online przed zajęciami, dzięki czemu 100% czasu zajęć z lektorem jest poświęcone na konwersacje.

FAQ

Dlaczego lekcje tradycyjne są mniej efektywne?

 1. Podręcznik nie weryfikuje ćwiczeń, nie ma dźwięku, sztucznej inteligencji i wideo, nie personalizuje nauki.
 2. Połowa zajęć z lektorem jest marnowana na przekazywanie wiedzy, którą pracownik łatwiej przyswoiłby sam na platformie.

Dlaczego ta metoda daje swobodę i płynność wypowiedzi?

Metoda eFBL zwiększa efektywność zajęć z lektorem, bo ogranicza je głównie do konwersacji. Dzięki temu maksymalizujemy STT (Student Talking Time) - szybciej uzyskując płynność wypowiedzi pracowników. Ostatecznym celem nauki jest swobodna i płynna wypowiedź, a tą można wyłącznie wyćwiczyć na konwersacjach. Dlatego tak ważne jest, aby zamienić lekcje z lektorem na konwersacje, przenosząc to, co można z procesu nauki na platformę. Dodatkowo na platformie, pracownik rozmawia bez stresu ze sztuczną inteligencją, która świetnie ćwiczy poprawność wymowy, dając późniejszą pewność wypowiadania się w grupie. Po trzecie, odwrócenie procesu nauki - metoda Flipped Classroom - sprawia, że pracownik przychodzi na konwersacje przygotowany do nich, co daje mu lekkość wypowiedzi.

Na czym polega Flipped Classroom?

Metoda zyskująca coraz większą popularność. Polega na odwróceniu dotychczasowego modelu pracy na zdecydowanie bardziej efektywne podejście: pracownik sam poznaje nowy materiał, następnie przychodzi na konwersacje przygotowany do nich, co daje mu swobodę wypowiedzi. Umiejętności receptywne pracownik ćwiczy sam z platformą i aplikacją mobilną. ZALETY: większa aktywność pracowników, większa satysfakcja, mniejszy stres.

Czy wdrażając Blended Learning zredukować ilość zajęć z lektorem?

Szkoły językowe boją się, że gdy klient wdroży Blended Learning to zredukuje ilość zajęć z lektorem o połowę. To owszem się zdarza, ale nie musi, bo nigdy za dużo konwersacji - w końcu ostateczny cel nauki to swobodna i płynna wypowiedź, a tą ćwiczymy na konwersacjach. Blended Learning ma zwiększać efektywność pracy własnej i efektywność zajęć z lektorem, a nie redukować ilość zajęć.

Dlaczego Blended Learning jest efektywniejszy?

Nie ma potrzeby płacić za obecność lektora, gdy kursant słucha dialogów, czyta, pisze lub wykonuje ćwiczenia gramatyczne. Duża część procesu nauki języka to czynności samodzielne, wymagające własnego tempa, skupienia oraz personalizacji procesu nauki.

Do każdego elementu procesu nauki lepiej zastosować inne narzędzia Wiedzę się poznaje, a umiejętności ćwiczy (przykładowo do rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu potrzebujemy materiałów audio, czego nie zapewnia tradycyjna formuła nauki). Łączenie spotkań na żywo z cyfrowymi treściami i personalizowaną nauką przyśpiesza proces nauki.

Jakie są założenia metodyczne?

Kurs ma na celu wypracowanie pełnej komunikatywności poprzez połączenie samodzielnej nauki na platformie eTutor i maksymalnie efektywnym wykorzystaniu zajęć z lektorem. Kurs realizowany jest w ramach autorskiego połączenia metod komunikatywnej, flipped classroom i blended learning.

Uczniowie przed zajęciami z lektorem samodzielnie zapoznają się z przydzielonym przez lektora materiałem na platformie www.etutor.pl. Materiał obejmuje jeden temat, w którym zawierają się zazwyczaj: notatka gramatyczna, lista słownictwa, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, elementy słuchania i czytania.

Na zajęciach uczniowie skupiają się na szybkim powtórzeniu materiału poznanego na platformie, a następnie na wykorzystaniu go w komunikatywny sposób. Lektor skupia się na budowaniu umiejętności mówienia i przełamywania barier w mówieniu po angielsku.

Skuteczność metody polega na maksymalnie efektywnym wykorzystaniu czasu lektora, z którym wykonywane są tylko te aktywności, do których jest niezbędny. Dotyczy to przede wszystkim zadań dotyczących rozwoju komunikatywności w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz wykorzystaniu poznanego samodzielnie materiału w praktyce.

Jakie są główne elementy metody?

Platforma eTutor jako podręcznik

Rolę podręcznika pełni autorska platforma eTutor. Jest rozwijana od ponad 10 lat, uczą się z nią setki tysięcy Polaków. Kurs eTutor pokrywa wszystkie poziomy zaawansowania i w połączeniu ze słownikiem Diki jest najbardziej rozbudowanym narzędziem do nauki języków w Polsce.Platforma zdobyła uznanie ekspertów, setek firm, a przede wszystkim wśród samych kursantów.

Zajęcia jako konwersacje

Aby można było mówić o budowaniu komunikatywności, to kursanci muszą… mówić. Dlatego lektor nie prowadzi wykładu, a skupia się na aktywizowaniu kursantów do mówienia, rozmów w parach itp.Stosunek czasu mówienia na zajęciach - idealnie: lektor 20% - kursanci 80%.

Metodyka wspierająca zapamiętywanie

Metoda eFBL kładzie nacisk na wzmacnianie procesów odpowiedzialnych za zapamiętywanie. Osiągamy to przez:

 • intensywność - osiąganą dzięki temu, że to kursant jest aktywny przez większość zajęć;
 • multimodalność - osiąganą przez rozbudowaną i interaktywną platformę połączoną z zajęciami z lektorem;
 • nowość - osiąganą na zajęciach poprzez lektora, który upewnia się, że kursant jest atakowany przez zróżnicowane bodźce i ćwiczenia, a nauka zachowuje świeżość;
 • personalizację - lektor na zajęciach dba, aby poznawany język miał osobiste znaczenie dla kursanta, a kurs odpowiadał na jego potrzeby zdiagnozowane podczas wstępnego audytu językowego.

Dobra atmosfera na zajęciach

Lektor pełni kluczową rolę w procesie nauczania metodą eFBL. Przyjazna atmosfera motywuje do pracy i zachęca do aktywnego udziału w zajęciach. Pozytywne emocje nadają nauce osobistego znaczenia, co bezpośrednio wpływa na zapamiętywanie i osiągane wyniki. Dążymy do tego, aby ta godzina zajęć była najlepszą godziną w ciągu tygodnia w grafiku kursanta, dlatego że: zrobił coś dla siebie, zdobył nowe umiejętności i zrobił to w przyjaznej atmosferze.

Dwukierunkowa informacja zwrotna

Kursant regularnie informowany jest o swoich postępach za pomocą platformy i lektora. Dzięki temu widzi swoje postępy oraz jest informowany o tym, nad którymi słabościami powinien pracować. Dodatkowo lektor również otrzymuje informację zwrotną od kursantów, co pozwala lepiej dopasować zajęcia do potrzeb grupy.

Jak są wyznaczane cele szkoleniowe?

Szkolenie ma sens, gdy ma jasno określone i mierzalne cele. Kurs eFBL opiera się na wyznaczaniu celów według systemu SMART. Oznacza to, że cele zajęć są precyzyjnie określone, skwantyfikowane i osiągalne w wyznaczonym czasie. Cel "nauczysz się angielskiego" jest bardzo niejasny, trudny do zweryfikowania i dla każdego będzie znaczyć co innego. Natomiast cel "po miesiącu będziesz umiał użyć w rozmowie 45 nowych słówek i zwrotów z zakresu negocjacji" jest konkretny i łatwo mierzalny.

Kurs zawiera cele krótkoterminowe (określone w konspekcie każdej lekcji) oraz długoterminowe (cykl powtórkowy obejmujący kilka zajęć). Cele te są przedstawiane kursantom w formie ustnej i pisemnej. Ustalane są z udziałem kursantów. Stanowi to kontrakt między lektorem i kursantami, dzięki czemu kursanci wiedzą, czego się nauczą w określonym czasie i łatwo będą mogli stwierdzić, ile nauczyli się do tej pory. To sprawia, że lektor i kursanci czują się współodpowiedzialni za wyniki szkolenia.

Jak jest mierzony przyrost wiedzy?

Wstępny audyt językowy

Każdy nowy kursant przechodzi dwuetapową ewaluację językową. Ma to na celu sprawdzenie obecnego poziomu językowego, określenie mocnych i słabych stron, a także zdefiniowanie indywidualnych potrzeb. Pierwsza część audytu to test online, który skupia się na gramatyczno-leksykalnych markerach poziomu oraz umiejętnościach receptywnych. Druga część audytu to rozmowa z lektorem, podczas której weryfikowane są umiejętności komunikacyjne oraz określone zostają potrzeby i oczekiwania kursanta.

Weryfikacja przyrostu wiedzy

Platforma pokazuje w czasie rzeczywistym postępy każdego pracownika. Oprócz tych skwantyfikowanych wyników nauki, kursanci weryfikują swoje postępy za pomocą testów okresowych po 6 i 12 miesiącach nauki. To pozwala uzyskać dodatkowe, szerokie spojrzenie na rozwój znajomości języka w ramach międzynarodowej skali językowej rekomendowanej przez Radę Europy.

Jak są zorganizowane zajęcia?

Kurs metodą eFBL oparty jest o wykonywanie jednego tematu tygodniowo na platformie i jedno spotkanie z lektorem w grupach od 3 do 5 osób w przypadku zajęć stacjonarnych oraz maksymalnie 3 osób przy zajęciach Skype.

Jeden temat na platformie wraz z powtórkami zajmuje ok. 45 minut. Jedne zajęcia z lektorem trwają 60 minut. Intensywniejsza wersja to dwa tematy na platformie tygodniowo i jedne zajęcia z lektorem trwające 90 minut.

Dodatkowo, jeden temat na platformie podzielony jest na trzy piętnastominutowe lekcje, które kursant może zrobić za jednym razem lub wykonać w kilku podejściach. Dzięki temu łatwiej znaleźć czas na chwilę nauki i łatwiej dostosować kurs do swojego terminarza i preferencji.

Kurs opiera się o pięciotygodniowe cykle. Cztery tygodnie zajęć to głównie nauka nowych zagadnień z wykonanych tematów z krótkimi powtórkami z poprzednich zajęć danego cyklu (ok. 5 - 10 minut). Piąty tydzień to powtórka zagadnień z ostatnich czterech tygodni (20 minut) oraz przećwiczenie nowego materiału zaplanowanego na ten tydzień.

Co drugi cykl (czyli w 10/20/30 tygodniu zajęć) na zajęciach z lektorem następuje 30-minutowa powtórka z ostatnich 9 tygodni. Następnie przećwiczenie nowych zagadnień przewidzianych na ten tydzień.

Czy Blended Learning nie zmniejsza motywacji pracowników?

Blended Learning daje ciągły pomiar efektów (w czasie rzeczywistym). Obserwowanie wzrostu własnych kompetencji stanowi silną motywację do nauki i buduje nawyk ustawicznego samokształcenia. Platforma daje pozytywny feedback przy każdym logowaniu. Prawdziwy Blended Learning zwiększa motywację pracowników do nauki języka.

Ile czasu pracownicy spędzają na platformie?

Pracownik poza przerobieniem wymaganych od niego lekcji spędza na platformie tyle czasu, ile chce. Są liczne osoby, które pracują z platformą 4, 6 a nawet 8 godzin zegarowych tygodniowo. Średni czas spędzony na platformie eTutor przez pracowników to ponad dwie godziny tygodniowo. Dla uzyskania takich wyników ważne jest, aby platforma była udostępniana razem z systemem motywacyjnym i nadzorem pracodawcy: Kodeks Szkoleń Językowych. Gdy dodamy do tego dwa razy w tygodniu konwersacje z lektorem, to uzyskamy znacznie szybsze tempo nauki niż w przypadku zajęć tradycyjnych.

Blended Learning a Business English?

Blended Learning jest wyjątkowo skuteczny do budowy pewności komunikowania się w pracy. Dlaczego? Podstawowym elementem jest specyfika nauki języka biznesowego. Składa się nań głównie poznawanie nowego słownictwa i całych struktur wypowiedzi, a więc kompetencje receptywne, które lepiej przyswajamy, gdy jesteśmy w centrum procesu nauki, czyli na platformie. Te nowe kompetencje trzeba jednak przemienić w umiejętność swobodnej wypowiedzi podczas konwersacji.

Dlaczego prawdziwy Blended Learning?

Dobrze zrobiony Blended Learning miksuje najlepsze elementy metody tradycyjnej z inteligentnym, multimedialnym systemem online tworząc optymalny proces nauki. Prawdziwy Blended Learning przenosi część procesu nauki na ucznia i platformę oraz w pełni integruje ją z zajęciami w sali.

Na rynku można spotkać wiele kursów, które powstają z dodania do tradycyjnych zajęć drobnych, luźno związanych elementów e-learningu jak na przykład film na YouTube lub artykuł w internecie. To nie jest Blended Learning, tylko wspomaganie zajęć tradycyjnych materiałami multimedialnymi.

KONTAKT

Wypróbuj moc metody eTutor Flipped Blended Learning®.
Doradcy ds. szkoleń językowych czekają na Twój telefon:

tel. 512 294 181 Kliknij obrazek lub przepisz adres e-mail ul. Polna 42/6 00-635 Warszawa