"odczytywać na głos" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odczytywać na głos" po polsku — Słownik angielsko-polski

odczytywać na głos

phrasal verb
  1. read off  
    The teacher read off the student list. (Nauczyciel odczytał na głos listę studentów.)
    I can't believe you read off my diary! (Nie mogę uwierzyć, że na głos przeczytałaś mój pamiętnik!)

"odczytywać na głos" — Słownik kolokacji angielskich

read off kolokacja
  1. read czasownik + off particle = odczytywać na głos
    Silna kolokacja
    Podobne kolokacje: