Skróty klawiaturowe w powtórkach

wyświetlenie odpowiedzi
ocena: źle
ocena: świetnie
ocena: średnio
odtwarzanie nagrań poszczególnych wariantów słówka
odtwarzanie nagrań przykładowych zdań przypisanych do elementu
usunięcie elementu z powtórek
podpowiada literę
statystyki powtórek elementu
dodanie notatki

Wskazówka: Podczas nauki wystarczy używać tylko jednej ręki, trzymając palce na klawiszach 1, 2, 3. Można ich używać nie tylko do oceniania odpowiedzi, ale również zamiast naciskania przycisku Enter (Sprawdź odpowiedź).

Wskazówka : Klawisz J używany do odtwarzania nagrań odpowiedzi łatwo znaleźć na klawiaturze, ponieważ posiada on specjalną wypustkę.