Skróty klawiaturowe w powtórkach

wyświetlenie odpowiedzi
ocena: źle
ocena: świetnie
ocena: średnio
odtwarzanie nagrań poszczególnych wariantów słówka
odtwarzanie nagrań przykładowych zdań przypisanych do elementu
usunięcie elementu z powtórek
podpowiada literę
statystyki powtórek elementu
dodanie notatki

Wskazówka: Podczas nauki wystarczy używać tylko jednej ręki, trzymając palce na klawiszach 1, 2, 3. Można ich używać nie tylko do oceniania odpowiedzi, ale również zamiast naciskania przycisku Enter (Sprawdzam).

Wskazówka : Klawisz J używany do odtwarzania nagrań odpowiedzi łatwo znaleźć na klawiaturze, ponieważ posiada on specjalną wypustkę.