Skróty klawiaturowe w powtórkach

wyświetla odpowiedź
ocena: źle
ocena: świetnie
ocena: średnio
ponowne odtwarzanie nagrań odpowiedzi przypisanych do słówka
ponowne odtwarzanie nagrań zdań przypisanych do słówka
usunięcie elementu z powtórek
podpowiada literę
dodatkowe informacje
dodanie notatki

Wskazówka: Podczas nauki wystarczy używać tylko jednej ręki, trzymając palce na klawiszach 1, 2, 3. Można ich używać nie tylko do oceniania odpowiedzi, ale również zamiast naciskania przycisku Enter (Sprawdź odpowiedź).

Wskazówka : Klawisz J używany do odtwarzania nagrań odpowiedzi łatwo znaleźć na klawiaturze, ponieważ posiada on specjalną wypustkę.