Skróty klawiaturowe w powtórkach

Klawisz enter

wyświetlenie odpowiedzi

Klawisz 1

ocena: źle

Klawisz 3

ocena: świetnie

Klawisz 2

ocena: średnio

Klawisz J Klawisz K Klawisz L

odtwarzanie nagrań poszczególnych wariantów słówka

Klawisz M Klawisz przecinek Klawisz kropka

odtwarzanie nagrań przykładowych zdań przypisanych do elementu

Klawisz delete

usunięcie elementu z powtórek

Klawisz prawy nawias

podpowiada literę

Klawisz znak równości

dodanie notatki