Skróty klawiaturowe podczas dodawania elementów do powtórek

dodanie elementu do powtórek
odrzucenie elementu (nie zostanie dodany do powtórek)
podpowiadanie litery w trybie ćwiczenia z maską
odtwarzanie nagrań odpowiedzi przypisanych do słówka (klawisze K i L odpowiadają drugiemu i trzeciemu nagraniu, jeśli dany element je posiada)
przykłady zdań można odtwarzać za pomocą klawiszy "M" "," i "." (nawet, jeśli nie są w danym momencie wyświetlane)

Wskazówka: Klawisz J używany do ponownego odtwarzania nagrań słówek łatwo znaleźć na klawiaturze, ponieważ posiada on specjalną wypustkę.